Etikett: politiker

Politiker o Frimurare

Av , , 1 kommentar 18

Det är en kombination som de flesta jag känner tycker är mycket olämplig. Jag blev en gång erbjuden medlemskap i Odd Fellows, som långtifrån är lika extrem som Frimurarna, men avböjde eftersom jag då var politiskt aktiv i kommun- och landsting i Norrbotten. Jag möttes av stor förståelse för min ståndpunkt

När jag var i 11-12-årsåldern florerade hemliga klubbar av olika slag, ja det fanns faktiskt hemliga klubbar till salu med stadgar, osynligt bläck och annat topphemligt. När vi hade lekt färdigt med diverse spöklika sammankomster och hemlighetsmakeri växte vi snabbt ifrån barnsligheterna och började bli helt normala tonåringar som inte rände omkring och var hemliga och som inte trodde på sagor och spöken. Vi gjorde den normala resan och började bli vuxna. Enstaka grabbar i vårt avlånga land stannade tyvärr i växten och bejakade behovet av att livslångt gå omkring och vara hemliga.

I Umeå finns märkligt nog toppolitiker i Moderaterna men även enstaka politiker i andra partier som tycker det är förenligt med sina politiska uppdrag att vara medlemmar i den hemliga klubben för gossar, Frimurarna. Konstigt nog finns det inga politiskt aktiva kvinnor som är med i hemliga klubbar för enbart kvinnor och som har 10-gradiga hierarkier, ligger i likkistor och mumlar och bannlyser män från medlemskap. Det är faktiskt svårt att tänka sig att Annie Löf C skulle vara med i en hemlig klubb för kvinnor med ritualer som att ligga i en likkista i någon mörk källare och mumla besvärjelser nattetid! Frånsett löjligheter som att ligga i likkista i någon källare och deklamera besvärjelser är det synnerligen betänkligt att politiker deltar i hemliga klubbar utan insyn för väljarna. Risken för korruption i olika former är uppenbar.

Det finns politiker i Umeå som sett politiska beslut som tett sig märkliga och där misstankar finns om uppgörelser i förväg i hemlighet över partigränserna. I hemliga klubben för gossar som inte växt färdigt?

Tidningen VK har gjort förtjänstfulla reportage om de märkliga förhållanden som råder i Umeå med politiker som går omkring och helt medvetet och avsiktligt är hemliga. Politiker i allmänhetens tjänst?

Politiker som företagare

Av , , 7 kommentarer 12

Det jag sett av politiker som företagare liknar getabocken som trädgårdsmästare. Sakine Madon EXPRESSEN har läst boken ”365 sätt att slösa med dina skattepengar” som Martin Borgs skrivit. Här berättas om den ena galenskapen efter den andra. T ex Medeltidens Värld i Götene inspirerat av Guillous Arn-romaner. Det blev en jätteflopp och Bert Karlsson köpte anläggningen med stor förlust för kommunen. I Angered byggde politikerna en kamelfarm! Jätteflopp. Etc etc. I min lilla kommun Storuman har skattebetalarnas pengar de senaste åren sprätts iväg på Fjällpark i Hemavan. Förlust ca 50 milj. Flygsubventioner till flyg från Gunnarn med förlust 25 milj bara på 1½ år. Drömmen om Elin, förlåt flyget lever vidare med förlust ca 2 milj per år (= 6 st underskötersketjänster). Byggande av hyreshus i avfolkningsby, borgensförlust 6 milj. Inskyfflande av miljoner i ett halvägt elhandelsföretag som säljer el på marknaden till kunder i hela Sverige. Dessutom i det sammanhanget borgensåtagande på 10-tals miljoner. För något år sedan gjorde detta bolag en förlust på ca 15 milj. I Vilhelmina når man väl inte upp till de nivåerna men svindlande affärer förekommer.

I detta sammanhang kan även nämnas jätteprojekt som ”Stålverk 80” som skulle frälsa Norrbotten på 1980-talet. Jätteflopp! Här talar vi snarare om miljarder i st f miljoner.Regering och riksdag synnerligen inblandad. Exemplen är säkerligen många fler än 365. Vi får nog lägga till ett par nollor!

Enligt författaren Martin Borgs kan sådant få fortgå tack vare att väljarna-skattebetalarna är väldigt okunniga om vad som pågår. Delvis beror nog detta på den närmast obefintliga kritiska granskningen från massmedia i mindre och medelstora kommuner. I t ex Storuman sitter fortfarande politiker i ledningen som floppat bort 10-tals miljoner till i princip ingen nytta. Väljarna och skattebetalarna bryr sig inte. Med andra ord har vi de politiska ledare vi förtjänar. Martin Borgs ställer den retoriska frågan varför är inte dessa politiker företagare i st f politiker. Det är livsfarligt att ge den genomsnittliga politikern tillgång till massor av miljoner att satsa på yviga projekt som inget företag vill satsa på.

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/straffa-slosaktiga-kommunpampar/

Stalin var en dålig arbetsgivare och chef

Av , , 2 kommentarer 4

Stalin behövde ingen utbildning i rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän eftersom han redan visste allt, precis allt. De flesta underlydande dog i förtid, vanligen av den typiska kommunistiska åkomman nackskott nere i något fuktigt källarvalv. Stalin såg sig som allas chef oavsett deras plats i hierarkin. Från Stalin drog man ett streck till varje sovjetisk medborgare. Det blev drygt 200 miljoner streck och det utgjorde ”organisationsdiagrammet” i den kommunistiska staten. Att deklarera en annan åsikt än Stalins innebar alltid att nedräkningen börjat och testamente måste skrivas  skyndsamt. Det typiska med ledare-chefer av Stalins sort är ofelbarheten, han hade alltid 100 % rätt  och andra hade alltid 100 % fel. Och det stämde ju! Han överlevde och alla feltänkande försvann. Rättvist tyckte Stalin! Han var den ende som fanns kvar på det 40-hövdade gruppfotot i slutändan. Alla andra suddades bort, en efter en. Radergummin fanns det i denna stat men inte mat. Varför skulle en enda av dessa sopor och nollor få stoltsera på ett foto tillsammans med den STORE LEDAREN? Utbildning i rollfördelning och ledarskap? Nä vet ni vad, Fjöl av!!

Kränkande politiker

Av , , 1 kommentar 5

 Det är inte särskilt ovanligt att politiker pratar skit om tjänstemän eller lägger sig i deras arbete på ett icke acceptabelt sätt. Jag behöver bara nämna kommunen Nordmaling för att åskådliggöra detta. Politikernas roll är att besluta om budget och målsättningar för verksamheterna. En hel del områden är lagstyrda och tjänstemännen fattar beslut eller föreslår beslut. I många fall beslutar tjänstemännen på delegation och då skall inte enskilda politiker springa omkring och ifrågasätta beslut och ställa till oreda. Med andra ord VAD som skall göras och vad verksamheten får kosta beslutas av politikerna. HUR saker skall utföras bestäms av tjänstemän som oftast har hög kompetens inom sina respektive gebit. Det hör till demokratins villkor att politikerna i styrelser och nämnder inte tillnärmelsevis har den kompetens som tjänstemännen har inom sina områden. Inom andra områden, t ex aktiebolagsstyrelser i börsnoterade företag, är kraven på kompetens hos styrelseledamöter mycket höga. De flesta har eller har haft uppdrag som VD.

En och annan politiker låter sin upphöjda ställning stiga sig åt huvudet och drabbas av hybris och lägger sig i allt och tror sig veta allt. Det kan ske på både låg nivå och hög nivå. På den höga nivån återfinns diverse obskyra diktatorer som orsakat stor oreda i världen på 1900-talet.

I både Nordmaling och Umeå kommer samma förklaringar. "Jag har väl inte, sådan är inte jag, jag har väl aldrig kränkt någon, som politiker har jag valts att bestämma så det så",  o s v o s v.

Jag vet inte detaljerna men i det som refereras i media känner jag igen mönstret.

Skärp straffen!

Av , , Bli först att kommentera 1

 Skärp straffen avsevärt för hot och våld mot politiker. Dessa allt vanligare brott är riktade mot demokratin och därför mycket allvarliga. Samhället måste markera att hot och våld mot politiker får snabba och kännbara konsekvenser.

Samhället måste också ge skydd åt hotade politiker och deras familjer. Polisbevakning och övervakningskameror kan vara delar i detta. Vårt "öppna" samhälle vad avser politikers möjligheter att bo och gå omkring som "vanliga" människor är uppenbarligen historia nu efter Palme och Lind. Vi får gilla läget och agera därefter.