Friskolor och Emil i Lönneberga

I ”ringprogrammet” i radions Program 1 i morse hörde jag ett mycket intressant inlägg i friskoledebatten av en äldre herre. Han jämförde dagens utförsäljning av barnens skolutbildning till friskolekoncerner med forna tiders utauktionering av kommunhjon till lägstbjudande. Kommunhjon bestod ofta av barn och ungdom som blivit föräldralösa p g a föräldrarnas frånfälle i epidemier och olyckor. Dessa barn blev ofta utnyttjade som billig arbetskraft i slavliknande förhållanden. I Astrid Lindgrens bok om om Emil i Lönneberga berörs sådana livsöden om jag minns rätt.

Man kan inte jämföra dagens svenska barnmarknad med kommunernas inköp av snöröjning och gatuunderhåll, matvaror till skolluncher, el till kommunens fastigheter, skoldatorer mm. Man måste kunna se skillnaden mellan inköp av döda ting och barnens rätt till skola.
Auktionerar kommunerna ut barnens rätt till utbildning till lägstbjudande, eller skolpengen, har vi förvandlat barnens rättigheter till en auktion på barnmarknaden.

Hur kan då skolkoncernerna med bas i skatteparadis tjäna pengar? Företrädesvis sker det genom att anställa billig arbetskraft. Andelen behöriga lärare är lägre i friskolor och i övrigt finns det pengar att tjäna på billig arbetskraft. Andelen elever med studiesvårigheter är lägre i friskolor. Dessa elever får ofta den kommunala skolan ta hand om. I marknadsföringen används även den betygsinflation som råder i många friskolor. Betygsinflationen är ett hån mot elever i kommunala skolor.
Skolan är delvis även myndighetsutövning som barnen utsätts för. Det sätts betyg, närvaro kontrolleras och problematiskt uppförande åtgärdas med olika beslut.

Jag tycker att förmiddagens inringare till radions P 1 gjorde en klockren jämförelse med forna tiders utauktionering av barn till lägstbjudande med dagens utauktionering av barnens skolundervisning till skolkoncerner som hittat en penninggruva.

Något har spruckit i vårt samhälle när äldre på äldreboenden behandlas som en skock omyndigförklarade människor som utsätts för gruppbedömning när de insjuknar i en pandemi. När våra barns rätt till skola säljs ut till vinstmaximerande krämare med baser i skatteparadis.