Etikett: Friskolor

Livets ord friskola

Av , , Bli först att kommentera 16

Hörde i radions P1 ett program om Livets Ords friskola som Ulf Ekman startade i Uppsala på 1980-talet. Några f d elever intervjuades och vad de berättade var ganska förskräckligt. Skoldagarna började med morgonbön och sedan fortsatte dagarna med återkommande konfessionella inslag. Skolan låg (ligger?) mitt emot Livets Ords kyrka och de intervjuade elevernas uppfattning var att båda delarna blandades ihop så att de uppfattade båda byggnaderna som en helhet. Numera har kanske skolinspektionen styrt upp verksamheten bättre men hur kan man i Livets Ords friskolor undvika att religiös indoktrinering sker? Friskolor som aktiebolag med vinstutdelning till ägarna är unikt i världen och en styggelse. Är det inte svårt att undvika att skattebetalarnas pengar sponsrar Livets Ords verksamhet? Är det inte rent åt skogen att skattebetalarnas pengar gjort den profana Engelska Skolans ägarinna till miljardär?

Det vanliga ute i den stora vida världen är att eventuella friskolor drivs i stiftelseform vilket innebär att de ”äger sig själva”. Sveriges friskolor i aktiebolagsform borde enkelt och smärtfritt kunna omformas till stiftelser om ägarna så vill och konfessionella skolor avskaffas helt. Skandalerna får inte fortsätta!

Friskolor och Emil i Lönneberga

Av , , Bli först att kommentera 12

I ”ringprogrammet” i radions Program 1 i morse hörde jag ett mycket intressant inlägg i friskoledebatten av en äldre herre. Han jämförde dagens utförsäljning av barnens skolutbildning till friskolekoncerner med forna tiders utauktionering av kommunhjon till lägstbjudande. Kommunhjon bestod ofta av barn och ungdom som blivit föräldralösa p g a föräldrarnas frånfälle i epidemier och olyckor. Dessa barn blev ofta utnyttjade som billig arbetskraft i slavliknande förhållanden. I Astrid Lindgrens bok om om Emil i Lönneberga berörs sådana livsöden om jag minns rätt.

Man kan inte jämföra dagens svenska barnmarknad med kommunernas inköp av snöröjning och gatuunderhåll, matvaror till skolluncher, el till kommunens fastigheter, skoldatorer mm. Man måste kunna se skillnaden mellan inköp av döda ting och barnens rätt till skola.
Auktionerar kommunerna ut barnens rätt till utbildning till lägstbjudande, eller skolpengen, har vi förvandlat barnens rättigheter till en auktion på barnmarknaden.

Hur kan då skolkoncernerna med bas i skatteparadis tjäna pengar? Företrädesvis sker det genom att anställa billig arbetskraft. Andelen behöriga lärare är lägre i friskolor och i övrigt finns det pengar att tjäna på billig arbetskraft. Andelen elever med studiesvårigheter är lägre i friskolor. Dessa elever får ofta den kommunala skolan ta hand om. I marknadsföringen används även den betygsinflation som råder i många friskolor. Betygsinflationen är ett hån mot elever i kommunala skolor.
Skolan är delvis även myndighetsutövning som barnen utsätts för. Det sätts betyg, närvaro kontrolleras och problematiskt uppförande åtgärdas med olika beslut.

Jag tycker att förmiddagens inringare till radions P 1 gjorde en klockren jämförelse med forna tiders utauktionering av barn till lägstbjudande med dagens utauktionering av barnens skolundervisning till skolkoncerner som hittat en penninggruva.

Något har spruckit i vårt samhälle när äldre på äldreboenden behandlas som en skock omyndigförklarade människor som utsätts för gruppbedömning när de insjuknar i en pandemi. När våra barns rätt till skola säljs ut till vinstmaximerande krämare med baser i skatteparadis.

PISA och skolan

Av , , Bli först att kommentera 4

Bra att viss ökning av resultaten har skett men inte bra att vi har en bra bit kvar till vår forna storhet. En PISA-representant säger följande om den svenska skolan. ”Skolan har blivit en marknadsplats och lärarna betraktas som servicepersonal”. Läraryrket har därtill devalverats statusmässigt och ojämlikheten mellan skolorna har ökat.

Mina förslag är:

1. Återförstatliga skolan för att kunna garantera kvaliteten i våra skolor i hela landet. Skolan bedriver faktiskt myndighetsutövning över eleverna genom bl a betygsättning och elevvårdsinsatser. Bilprovningen privatiserades men elever kan inte behandlas som bilar. Skolan är ingen marknad! Skolans elever ska inte betraktas som kunder i en galleria!

2. Avskaffa det fria skolvalet för att kunna garantera kvaliteten i alla skolor.

3. Avsluta experimentet med privata skolor, i synnerhet friskolor baserade på religiösa samfund. Marknadsexperimentet måste avslutas.

4. Återställ lärarnas status genom väsentligt högre löner och bättre arbetsvillkor. För sådär 50 år sedan hade riksdagsmän och ämneslärare (adjunkter) ungefär samma lön, nu tjänar riksdagsmän, ofta mycket unga sådana, dubbelt upp. En form av självlönesättning som sticker i ögonen på folk. Rekryteringen till ämneslärarutbildning har som en följd av arbetsmiljö och löneläge havererat. Förr i tiden var det svårt att komma in på lärarutbildningar, nu kommer i princip alla in som ids söka. Ibland med mycket skrala gymnasiebetyg. Skolan håller på grund av löner och arbetsvillkor på att bli enkönad och det är inte bra. Killarna har svårt att hitta förebilder i dagens skola. Ett gigantiskt skolpolitiskt självmål.

5. Andelen stödpersonal t ex elevassistenter och administrativ personal måste öka för att avlasta lärarna och rektorerna och för att minska stöket.

Liberalerna har faktiskt försökt göra någonting åt eländet men inte fått tillräckligt stöd. Liberalerna under Sabuni skulle kunna tjäna på att ”komma ut” genom att inför allt folket be om ursäkt och säga att experimenten med skolan, kommunaliseringen, marknadstänket, friskolorna blev totalt fel. Elever ska inte behandlas på samma sätt som bilar och släpvagnar utan återfå gamla tiders respekt!

Skolans tillbakagång

Av , , 6 kommentarer 1

 Vilhelminasonen och idéhistorikern professor Sverker Sörlin har i dagens DN skrivit en mycket tankeväckande artikel om den svenska skolans färd på det sluttande planet. Skolan som ett fält för aktieklipp har inte varit någon hit ur elevsynpunkt. Friskolor med idéburna ägare har enligt Sörlin klarat sig bra. Den anorektiska nedvärderingen av lärarnas arbete som pågått i minst 40 år och accelererat efter kommunaliseringen får sig en släng av professorn. Han har härvidlag ett kortare tidsperspektiv än jag angett men han har inte heller mina erfarenheter av lärarfackligt arbete 1971 – 1995. Jag ställer inte upp på precis allt han skriver men i artikeln angriper han problemet skolan i Sverige med åtskilliga kubikmeter lärdom i ryggsäcken. Jag rekommenderar läsning!

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/den-svenska-skolans-odesvag/

Friskolor – nu tvekar jag.

Av , , 7 kommentarer 1

 Det är helt rätt, tycker jag, att föräldrar och barn ska ha rätt att välja skola. En helt annan sak är om vi ska ha privata skolor som drivs i vinstintresse eller av religiösa samfund. Vinstintresset hotar alltid att prioriteras framför kvalitet och rättssäkerhet. Skolan är delvis en form av myndighetsutövning med bl a betygsättning. Lärarna i friskolor hetsas att sätta för höga betyg för att främja rekryteringen. Religiösa friskolor har ofta fått kritik för att inte vara konfessionellt neutrala. Morgonböner och liknande förekommer. Vid en inspektion fanns inget bibliotek men en massa biblar. "Fler biblar än elever"! Barn behöver (har rätt till) skolan som en fristad där de får lära sig tänka självständigt. Det finns en uppsjö av koranskolor och bibelskolor som verkar i en annan riktning.

Staten bör också återta ansvaret för skolan. Kommuner och friskolor bryr sig inte ett vitten om Sveriges internationella konkurrenskraft på kunskapsområdet. Det blir då svårt för staten att genomföra reformer för att motverka Sveriges fortgående försämring vid internationella jämförelser. Ska staten kunna förbättra läget måste staten också förfoga över verktygen. Den helt nödvändiga stora uppgradering av lärarnas löneläge som måste ske är det bara staten som mäktar med. Det håller inte med riktade bidrag än hit än dit när lärarna i allmänhet tycker att kommunerna är usla arbetsgivare.

Vård av gamla bör kunna ges av privata vårdgivare men våra barn och ungdomar har rätt till en skola som inte är till för att aktieägare skall tjäna pengar eller för indoktrinering i religiösa läror och sekter  som motverkar frihet och kvinnors rättigheter.

http://www.expressen.se/ledare/lararnas-vittnesmal-ar-chockerande/

 

Centern och platt skatt

Av , , Bli först att kommentera 1

Striden om centerns nya partiprogram sker i medierna vilket knappast är bra för någon. Vad jag förstår är förslaget om nytt partiprogram taget i en arbetsgrupp som inte Lööf varit medlem i. Tanken är antagligen att förslaget skall processas på vanligt sätt i styrelse och på partistämma. Det är ju brukligt i alla partier.

När katten är borta dansar råttorna på bordet och visst är Annie Lööf på semester i Thailand? En del ser i Lööfs bortovaro sin chans. Rätta mig om jag har fel.

Ska jag tycka något om förslagen som arbetsgruppen kommer med blir det följande korta kommentarer. Vi har sedan 1990 en tillfällig extra skatt på 20 % för dem som tjänar över en brytpunkt som för närvarande ligger på ca 340 000 i årsinkomst. Den tillfälliga skatten skulle hjälpa oss ur lågkonjunkturen i början av 90-talet. Vi har sedan dess haft många konjunkturer utan att den nu samhällsskadliga skatten avskaffats. Skatten har flera skadeverkningar varav den viktigaste är att skatten är en straffskatt på utbildning. I privat tjänst drabbas många av denna straffskatt redan i yrken som endast kräver gymnasiekompetens. Skatten minskar viljan att sträva efter ökade inkomster eftersom staten lägger beslag på större delen av en ökad inkomst. Den "underbara natten" i början av 1980-talet gav oss en skatt med mottot "hälften kvar". Sedan har detta motto naggats i kanten åtskilligt varav den extra statsskatten på 20 % är dråpslaget. Moderaterna på 1990-talet hade som mål att ta bort den tillfälliga extraskatten men nu är det totaltyst från det hållet. Våta-fingret-i-luften-politik som inte imponerar..

Många klarar sig undan extraskatten genom fifflande med bolag och omvandling av inkomst av tjänst till inkomst av kapital. Det gläder knappast dem som kämpat sig till höga examina och inte har den möjligheten. Eftersom straffskatten inverkar negativt på den svenska ekonomins funktion drabbar straffskatten även "fattiga".

Ett annat rubrikskapande förslag är tillåtelse av månggifte. Även om rubrikförfattarna är lite snett ute i detta fall så måste C klargöra att vi inte ska tumma på kvinnornas rättigheter. Där månggifte är tillåtet är kvinnornas ställning i samhället rent skandalös.

Fri invandring är en ren utopi. Vi tar redan emot flest flyktingar i Europa och slopad invandringsreglering skulle antagligen skapa kaos. Vi bör i stället satsa på integrering, utbildning och jobb för den volym som redan nu kommer hit. Med en åldrande befolkning måste vi antagligen också satsa mer  på arbetskraftsinvandring.

Slopad skolplikt låter inte bra. Jag hoppas att rubriken om detta är en missuppfattning. Rensa i stället upp bland friskolorna. Alla rapporter jag sett tyder på att många religiösa friskolor missbrukar reglerna och sysslar med indoktrinering som är väldigt svår att komma åt genom vanliga inspektioner från Skolverkets sida.

Men Annie Lööf måste hem och skapa ordning i klassen för nu är det "hela havet stormar". 

Malala som sköts blir bättre.

Av , , 1 kommentar 1

Goda nyheter i dag. Flickan i Göteborg till rätta och Malala blir bättre. Flickan som sköts i huvudet på nära håll av islamistfanatiker som inte gillar att flickor går i skola. I detta fall kallar sig islamisterna talibaner men det är som med de gamla kommunisterna i Sverige, det finns många bokstavskombinationer för eländet. Malala kan redan sitta i sängen och läsa alla brev från jordens alla hörn. Underbart tycker vi men hemskt tycker talibanerna.

Fred Flintstone framstår som exempel på en modern människa i jämförelse med dessa testuggande skägg. Nog måste det väl finnas vettigare saker att göra än att ideligen slå pannan i marken och ha ihjäl folk ( kristna, moskébesökare av fel sort, kvinnor som vill åtnjuta mänskliga rättigheter, flickor som vill gå i skola, biståndsarbetare, avfällingar mm mm) och spränga flertusenåriga fornminnen! Vad är det för friskolor de gått i? Har de någonsin hört talas om evolutionsläran? Någonstans måste urspårandet ha startat!

Sektskolornas förlovade land

Av , , 2 kommentarer 7

Så beskriver Expressen Sverige av idag på sin ledarsida. En obehaglig slemmig sekt, Plymouthbröderna, fick  år 2007 starta friskolan "Laboraskolan" i Långaryd trots hårt motstånd från Skolverket. Skolverket blev helt enkelt överkört av "högre makter". Efter skolans start har Skolverket år efter år kritiserat allvarliga brister vid den årliga kontrollen. Det är bara det att sekten struntar i vad den värdsliga makten anser. Den värdsliga makten anses av sekten vara i förbund med Satan så det är väl då ett naturligt beteende att strunta i vad värdsliga makten säger. Men den värdsliga maktens skolpengar, våra skattepengar, duger men kanske efter vissa besvärjelser.

De kvinnliga eleverna är på sedvanlig sätt i sådana här sammanhang underordnade mannen. De ska klä sig på visst sätt mm. Det är bara mannen som får tala, kvinnorna ska då hålla käften.  Medlemmarna i sekten Plymouthbröderna får inte bo i samma hus som "otrogna" och inte heller umgås med andra människor. De ska gifta sig med varandra vilket kan innebära allvarlig inavel (min slutsats). Större delen av eleverna på Laboraskolan är följaktligen kusiner med varandra.

Elevernas synd-lista är lång. De får inte höra på radio, se på TV och värdsliga nöjen är förkastliga. Internetanvändningen är mycket begränsad för eleverna. T o m riksdagens hemsida lär vara förbjuden. I vanlig sektordning är organisationen toppstyrd med "överstepräster" som bestämmer och som ska åtlydas till punkt och pricka. Skolan ska enligt läroplanen stå för demokrati, jämlikhet och vetenskapsgrundad undervisning.  Plymouthbröderna och deras indoktrineringsanstalt Laboraskolan står för precis motsatsen. De bryter mot nästan alla viktiga grundsatser i våra läroplaner. Den som vill veta mer om sekten Plymouthbröderna kan kolla i Encyklopedin eller på Wikipedia.

Det är rent åt häcklefjäll att sådana här friskolor tillåts i Sverige. Vi har flera organisationer i den här indoktrineringsbranschen t ex Livets Ord, som är ett rent geschäft. Min uppfattning är att ingen religiös organisation ska tillåtas bedriva friskola. Det löser samtidigt all diskussion om gränsdragningsproblematik.