Canadablockad hysteri?

När det händer dramatiska saker som t ex en pandemi är det inte ovanligt med människor som handlar orationellt, enligt vad jag ser. Det handlar till viss del om sannolikheter. Antag att sannolikheten för att bli svårt sjuk och dö är 1 på 1000 om man inte vaccinerar sig och sannolikheten att bli svårt sjuk och dö om man vaccinerar sig är 1 på 100 000, inklusive riskerna med själva vaccinet, finns det tydligen antivaxxare som är så rädda för själva sprutan att de väljer att inte vaccinera sig trots det uppenbart orationella i ställningstagandet. Konspirationsteorier som att pedofiler på Världsbanken ligger bakom pandemin lämnar jag därhän. Det är en annan typ av psykisk åkomma.

En moralisk dimension finns i att antivaxxare som väljer att inte vaccinera sig därmed utsätter andra medmänniskor för risk att bli sjuka och dö ska ha samma rättigheter att röra sig fritt som dem som vaccinerat sig. Detta fick sina yttersta konsekvenser när ovaccinerade anställda tilläts fortsätta arbeta inom äldreomsorgen och därvid smittade gamlingar. Enbart på ett äldreboende i Storuman dog 8 äldre på kort tid.

I Ottawa i Canada blockeras nu städer och broar med lastbilar av människor som är ovaccinerade och som känner sig kränkta över att inte få kränka sina medmänniskor med sin smittspridning.

Det får mig att tänka på beteendet i Europa under digerdöden på 1300-talet. En del människor, s k Flagellanter, drabbades av hysteri och drog omkring på Europas vägar, piskande sig själva blodiga med riskvastar. De trodde sig därmed få syndernas förlåtelse men bidrog genom sitt kringflackande till att sprida bakterien. Dessa hysteriska hopar blev ett sådant problem att påvarna ingrep för att få stopp på det hela.

Nu kräver politiker i USA och Canada att galenskapen i Ottawa och Ontario stoppas eftersom stora ekonomiska värden står på spel. Jag undrar om det finns psykologisk forskning om hysteri vid dramatiska händelser för mänskligheten för det är ju hysteri vi nu bevittnar! Det är bokrea så jag får väl börja leta.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. brorson

  Det är inte bara du, som har sett att människor beter sig orationellt under pandemier. Ett närliggande exempel är den intensiva propagandan för homo-promiskuitet, när HIV / aids spreds som värst mellan homosexuella män och ingen visste varför just de drabbades. Den svenska socialministern Gertrud Sigurdsen, S, blev rejält hudflängd som ”homofob” fö rsin uppmaning till dessa män att ta det lugnt tills forskningen kommit på hur smittan sprids, vilket hon helt riktigt trodde skulle ske inom ett halvår.

  Jag har sett skildringar om hur svensk militär, när pesten härjade i Sverige, kommenderades ut med order att om nödvändigt skjuta för att hindra förtvivlade människor att ta farväl av döende anhöriga, som sökt sig till epidemisjukhusen. Man visste väl fortfarande inte riktigt hur sjukdomen spreds, men myndigheterna som hade bättre koll på läget än vanligt folk, hade dock lärt sig av erfarenheten att folksamlingar och kontakter mellan sjuka och friska är farliga.

  Ett vanligt historiskt misstag av myndigheterna, har emellertid varit att de i början av en pandemi har bekämpat paniken i stället för pandemin. På samma sätt har den svenska regeringen och de myndigheter, vars huvuduppgift har varit att skydda befolkningen från sjukdom och död, reagerat under den fortfarande pågående pandemin. Regeringen vägrar fortfarande lämna ut dokumenten, som torde visa hur man har resonerat när man har tillåtit självaste Folkhälsomyndigheten att genomföra ett vansinnigt experiment med flockimmunitet, vilket har kostat över 10.000 svenskar live, utan att någon ens har ställts inför rätta åtminstone för vållande till annans död, som är ett lindrigare brott än mord.

  Det var inte bara flagellanterna som spred digerdöden, utan praktiskt taget alla präster, eftersom det var deras uppgift att begrava de döda. Detta var ett förspel till reformationen, eftersom prästerna och kyrkans auktoritet minskade, när folk såg att dessa som troddes vara särskilt skyddade av Gud, var de värst drabbade. Detta ledde ju också till en så allvarlig präst, så att avlidna präster måste ersättas med snabbutbildade präster, som knappast kunde skilja mellan kristendomen och den hedniska vidskepelse som fortfarande var vanlig bland vanligt folk.

  Det blev till slut sekulära ämbetsmän, som trotsade kyrkans råd som tog upp kampen mot pandemin, exempelvis Venedigs borgmästare, som förbjöd ankommande fartyg att komma in till staden förrän efter fyra veckor, därav ordt karantän. Digerdöden torde också vara det äldsta kända exemplet på bakteriologisk krigföting, eftersom pandemin kom till Europa från Krimkrigeet, som utkämpades under 1340-tale mellan en italiensk handelsstation på den nu så omstridda halvön och en anfallande asiatisk armé, som sköt in sina döda soldater över stadsmuren med katapult.

  Om du söker en bok, så kan jag rekommendera ”Epidemiernas historia och framtid” av Birgitta Evengård, red, med experter inom olika ämnesområden som författare, bl.a .Johan Giesecke, som senare blev statsepidemiolog, men under innevarande pandemi verkar ha glömt allting, som han skrev i sitt i.o.f.s. mycket lärorika kapitel i den boken, om en matematisk modell av epidemiers spridningsmönster. Att han som rådgivare till sin lärjunge och efterträdare Anders Tegnell i så hög grad har gjort tvärtemotsin egen undervisning i det kapitlet har jag svårt att förstå.

  I övrigt finner du i denna bok psykologbeskrivningar av människors orationella beteende, när de konfronteras med allvarliga hot. De homosexuella männens beteende i början av HIV är inget ovanligtl utan snarare normalt. Men de verkar ju ha fått med sig FHM i kampen mot smittskyddet, som ett värre ont än pandemin. Intressant att Sverige nu hålls fram som ett föredöme av fascister och andra högerextremister med dragning till konspirationsteorier.

 2. brorson

  I börja av 1980-talet, när alla epidemier bland människor troddes vara upptäckta och nedkämpade, men undantag för enstaka utbrott i uländer, men epidemier bland djur till följd av mindre forskning om djursjukdomar fortfarande var vanlig, gick jag en utbildning om smittskydd för djur. Precis samtidigt spreds mul- och klövsjuka, som är en extremt smittsam sjukdom, som en löpeld bland danska mjölkkor, Vi följde spridningen dag för dag, och rädslan bland svenska bönder. Denna sjukdom hade inte drabbat Sverige sedan 1950-talet, då bondbarn tvångsisolerades på föräldrarnas gårdar under flera månader.

  Så kom då HIV några är senare, och då var jag kunskapsmässigt väl förberedd och uppmärksam på allt som rör sjkkdomar och smittspridning, även sådant som skenbart inte hade med saken att göra. Det första kända utbrottet av HIV var bland extremt promiskuösa homosexuella män i San Francisco Men hur hade smittan kommit dit. Jag tror att det var från blodtransfusioner till amerikanska soldater, som hade esårats i Vietnam, varigenom en ytterst ohygienisk handel med blod från fattiga gi Mellanairika hade uppståt, vilka tppades på så mycket blod att de nästan blev medvetslösa.

  I detta försvagade tillstånd hos blodgivarna, förvandlades HIV, som torde ha funnits endemiskt, d.v.s icke-epidemiskt., i regionen under hundratals år till en epidemi. Man anser sig ha funnit spår av HIV i fynd från stenåldern i Afrika. När HIV återkom till Afrika som en epidemi, uppstod snabbt en pandemi, d.v.s. en epidemi som inte begränsas till vissa riskgrupper.

  Uraprunget till covid 19 är okänt, men de första fallen upptäcktes bland människor, som hade besökt en matmarknad, där levande djur såldes för slakt hemma hos konsumenterna i staden Wuhan i Kina.
  Men hur hade viruset kommit dit? Jag tror, och den åsikten delas av många forskare, att covid 19 inte är en sjukdom som förekommer i naturen, utan har skapats av människor i ”högsäkerhetslabbet” i Wuhan. Sådana labb finns runtom i världen, och säkerheten är inte alltid perfekt. Efter en dag på jobbet har någon ur personalen besökt en matmarknad där både stressade djur, som snart ska bli mat ,och en massa människor trängs.

 3. brorson

  En annan iakttagelse, som jag har gjort och som verkar delas av forskare, är att det råder ett omvänt förhållande mellan en sjukdoms farlighet och dess smittsamhet.

  1. Mul- och klövsjukan är en extremt smittsam virussjukdom, som kan spridas 5 mil med vinden, är inte dödlig för djuren, men minskar deras värde som människoföda, vilket indirekt kan orsaka svält och död hos människor.

  2. HIV / aids är däremot en extremt dödlig virussjukdom, som bara smittar – förutom vid blotransfusioner när blod från en smittad person förs in i blodet hos en annan person – bra vid tämligen avancerade sexuella beteenden.

  3. Mittemellan dessa extrevarianter finns covid 19. som är en dödlig men inte extremt dödlig -och smittsam men inte extremt smittsam sjukdom. Och därför så lömsk. Farligt avsstånd till en smittad person är 1 – 2 m. Tiden, som man vistas nära en smittbärare har också betydelse, liksom munskydd, som påtagligt minskar virusmängden i utandningsluften.

  Detta är ganska logiskt. En mikroorganism, som är både extremt smittsam och extremt dödlig har dömt sig själv till utrotning genom att döda alla tänkbara värddjur. Om den inte kan rädda sig genom ett annat värdddjur. Ett exempel är digerdöden, som spreds av loppor, som använde brunråttor somj värddjur och avskydde människor, men anväde människor som nödproviant när råttorna dog.

  Eftersom digerdöden spreds med loppor var det ett effektivt skydd mot sjukdomen att hålla avstånd till andra människor, särskilt främlingar. Vilket torde ha varit en bestående lärdom hos befolkningen i det glesbefolkade Sverige sedan digerdöden. Fastän de flesta nutida svenskar inte vet varför det blivit ett särdrag hos just svenskar att vara ’”reseeverad” mot främlingar. Vi hade alltså bättre förutsättningar än de flesta andra europëèt att klara covid 19 med få dödsfall.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.