Etikett: Cerum

Ska hela Sverige leva?

Av , , 1 kommentar 4

Jag tror inte det i dess extrema form. Att hela Sverige ska leva kan man ju ha som en utopi men det kan aldrig bli verklighet. Om vi tänker oss en bruksort där malmen som skapat samhället tagit slut vore det väl ganska galet att till vilka pengar som helst försöka behålla 100% av folkmängden. Förändring har skapat vårt välstånd, folk har flyttat, utbildat sig, omskolat sig, startat företag o s v. En forskare Marc Kenschnigg har funnit (föga förvånande) att de som flyttar från glesbygd till städer har högre utbildning och är mera kreativa än de som stannar kvar. Professor Lars Westin Cerum Umeå Universitet har också forskat om urbaniseringen och landsbygdens utarmning. Jag minns en föreläsning han höll för kommunfullmäktige i Storuman. Hans huvudsakliga råd till oss åhörare var att fundera över hur vi skulle få folk att se Storuman som ett bra ställe att flytta till. Rekryteringsproblemen är stora i glesbygd. Byaskolor får stänga för att det inte går att rekrytera behöriga lärare. Vårdcentralerna i glesbygd har svårt att rekrytera läkare, med Storuman som lysande undantag. Glesbygdsmedicin tycks vara en attraktiv variant för blivande läkare. Egentligen finns rekryteringsproblemen på alla områden där det krävs akademiska examina eller annan högre utbildning. Detta problem gäller även privata företag.

Problemet med glesbygdens utarmning är inget unikt för Sverige. Urbaniseringen äger rum i hela världen. Frågan är om utvecklingen går att stoppa och med vilka medel. Jag tror att det vore galet att försöka hindra människor att flytta från ett liv de inte trivs med till städer med stora möjligheter på arbetsmarknaden och med ett rikt och varierat kulturliv. Och med vilka medel skulle man hindra folk att flytta? Förbjuda? Göra det straffbart? Sätta upp ”Trumpmur”?

Vi har onekligen problem med att upprätthålla en bra standard på sjukvård, äldreomsorg, skola och annan service t ex varuförsörjning. Pengarna räcker inte och det är praktiskt svårt att organisera. Det är fullständigt klart att staten måste öka stödet till utflyttningskommuner ekonomiskt eftersom dessa kommuner har mycket högre kommunalskatt än de stora städerna samtidigt som åldringsvården och annan samhällsservice utarmas på ett oanständigt sätt.

Jag tror vi kan totalglömma att en tillräcklig mängd högutbildat och framgångsrikt folk skulle lämna städerna för att flytta till glesbygd i Norrland utan rejäla påslag på lönen. Inte ens tillbaka till glesbygden! Förr i tiden fanns det kallortstillägg på statliga löner. Om jag minns rätt var det högsta kallortstillägget + 8%. I dagens läge räcker + 8 % inte långt. 20%? 30%?

Stoppa avfolkningen?

Av , , 2 kommentarer 2

 Norrlandsförbundets ordförande kräver att regeringen stoppar avfolkningen av Norrlands glesbygder. Man kan ju börja med att fråga varför folk flyttar? Att folk dör vid hög ålder går ju inte att stoppa. Att allt färre kvinnor föder få barn går väl inte att stoppa. Kvinnor bestämmer själva numera. Tack och lov.

CERUM i Umeå vet en hel del om avfolkningens orsaker och det kan vara klokt att läsa deras skrifter och avhandlingar. Enligt föredrag jag lyssnat på flyttar de flesta numera av egen vilja till något de upplever som bättre. 

En åldrande befolkning och en upp- och nervänd befolkningspyramid ger stora  sjuk- och åldringsvårdskostnader för kommuner och landsting. Kommunerna kompenseras för detta genom skatteutjämningsbidrag från staten. Det är förmodligen bättre för landets ekonomi att fortsätta med tillräckliga bidrag till kommunernas kärnverksamhet i stället för att skyffla in pengar till konstgjorda arbetstillfällen som låser fast arbetskraft i improduktiv verksamhet i glesbygd.

Vi bör koncentrera oss på att ge alla människor möjligheter till personlig utveckling och sedan överlåta till individerna själva att bestämma var de vill arbeta och bo.

Förr, på 1950-60-talen, kunde vi "tvinga" folk att flytta söderut till industrierna när skogsarbetarnas skara blev mindre i rasande fart. Nu kan vi knappast tvinga folk att bo kvar i glesbygden. "Vi flytt int" är passé.