Stoppa avfolkningen?

 Norrlandsförbundets ordförande kräver att regeringen stoppar avfolkningen av Norrlands glesbygder. Man kan ju börja med att fråga varför folk flyttar? Att folk dör vid hög ålder går ju inte att stoppa. Att allt färre kvinnor föder få barn går väl inte att stoppa. Kvinnor bestämmer själva numera. Tack och lov.

CERUM i Umeå vet en hel del om avfolkningens orsaker och det kan vara klokt att läsa deras skrifter och avhandlingar. Enligt föredrag jag lyssnat på flyttar de flesta numera av egen vilja till något de upplever som bättre. 

En åldrande befolkning och en upp- och nervänd befolkningspyramid ger stora  sjuk- och åldringsvårdskostnader för kommuner och landsting. Kommunerna kompenseras för detta genom skatteutjämningsbidrag från staten. Det är förmodligen bättre för landets ekonomi att fortsätta med tillräckliga bidrag till kommunernas kärnverksamhet i stället för att skyffla in pengar till konstgjorda arbetstillfällen som låser fast arbetskraft i improduktiv verksamhet i glesbygd.

Vi bör koncentrera oss på att ge alla människor möjligheter till personlig utveckling och sedan överlåta till individerna själva att bestämma var de vill arbeta och bo.

Förr, på 1950-60-talen, kunde vi "tvinga" folk att flytta söderut till industrierna när skogsarbetarnas skara blev mindre i rasande fart. Nu kan vi knappast tvinga folk att bo kvar i glesbygden. "Vi flytt int" är passé. 

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

  1. Maria N

    Hej Håkan! Blir beklämd över Norrlandsförbundets agerande! Kan det möjligen bottna i intresse från ordföranden att sitta med i utredning om Norrlands framtid? Utvecklingen, med urbanisering, sker över i stort sett hela världen, och det enda land som hejdat utvecklingen lite är väl Norge? I Sverige har statsmakten gjort extravaganser billigare i storstäderna och överbeskattat nödvändigheter i glesbygd, trots att man strävat efter utflyttning av statlig verksamhet, som generaldirektörer och administration, kraftigt motsatt sig genom att förlägga alla viktiga möten till storstäderna. Nej, någon omvändning av befolkningsutvecklingen är nog omöjlig!

  2. Håkan Rombe

    Svar till Maria N (2013-06-09 15:42)
    Jag skriver under på din beskrivning. Det saknas egentligen inte jobb i glesbygd framöver. Det kommer i stället att saknas kompetenta sökande till de jobb som finns t ex inom omsorg, skola, sjukvård, tandläkeri, turistnäring, transporter etc. Vi kanske får ”kallortstilläggen” tillbaka d v s kommuner och stat får betala extra för att bemanna sina verksamheter i glesbygd. Staten får vara så god att hjälpa till ekonomiskt med detta.

    Stoppa utvecklingen? Det är väl bara Sovjet, Kina, Nordkorea och Östeuropa som lyckats med det. En gång i tiden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.