Etikett: Finlands nationaldag

Finlands nationaldag 6 dec

Av , , 2 kommentarer 8

Den bör vi fira! Finland utropade sig självständigt 1917 när Lenin hade nog bekymmer på hemmaplan. Finland var ett ryskt storfurstendöme från 1809 när Sverige inklusive landsdelen Finland förlorade kriget mot Ryssland. Tidpunkten för självständigheten var optimal. Både före 1917 och efter hade det nog varit omöjligt. Finland kunde alltså ha varit en sovjetisk delrepublik från 1917. Inbördeskriget mellan röda och vita som bröt ut efter självständigheten kunde också ha medfört ett sovjetiskt återtagande av Finland eftersom Sovjetunionen hade trupp och vapen i landet.
Finland, som anfölls av Sovjetunionen i nov 1939, fick offra mycket i krigen mot Sovjetunionen för att behålla självständigheten och efter krigen betala ett enormt krigsskadestånd fram till 1952 som höll nere levnadsstandarden för lång tid framåt. Jag kunde se det med egna ögon när jag 1965 deltog i idrottstävlingar mellan de nordiska krigsskolorna i Helsingfors. Löneläget var lågt och förlusterna av människoliv 1939-1944 var mycket stort. I Helsingfors var krigsinvalider ett vanligt inslag i gatubilden 1965.
Finland hade fått upp ångan tack vare krigsskadestånden i form av industriprodukter och repade sig förvånande snabbt och BNP per invånare övertrumfade snart Sovjetunionens med råge. Jag nöjer mig med denna historieutvikning för denna gång.
Vi från Krigsskolan Karlberg kände i våra hjärtan i Helsinki 1965 devisen ”Finlands sak är vår” och vår försvarsvilja stärktes trots att den redan var hög!
Finland är och förblir vårt broderfolk!