Etikett: grundlag

VÅR kung och VÅR drottning

Av , , 3 kommentarer 4

Det är faktiskt som det låter. Vårt statsskick stipulerar att kungar, drottningar, prinsar och prinsessor är helägda människor av ett lands invånare till skillnad från alla oss andra som är fria och vars frihet garanteras av FN och grundlagen. Ockelbograbben Prins Daniel har gjort den unika karriären från att vara fri människa till att bli ägd människa. En nedåtriktad klassresa? Han kan enligt vår grundlag inte bli t ex katolik eller muslim men gå med i den slutna kristna sekten Scientologerna är OK. Huvudsaken är att Martin Luther omnämns i sektens stadgar.

De ägda har visserligen en rejäl veckopeng kallad apanage men saknar alltså grundläggande mänskliga rättigheter. Tamboskap och husdjur är också ägda vilket vi accepterar som något naturligt, kanske till och med demokratiskt.Titlar som kung, drottning, prins och prinsessa erhålls enligt vår grundlag genom aktivitet i sänghalmen hos ”rätt” personer. Är det någon felaktig person inblandad i den monarkiska sängen bevaras det som statshemlighet. Förr i tiden fanns det massor av sådana statshemligheter. Ministrar i regeringen har stor makt över oss men de är inte ägda. Media kan roa sig med gallupundersökningar av typen ”Är det dags att Reinfeldt avgår?”. I dessa konstiga tider med valda presidenter och ägda kungar har vissa media tagit sig före att fråga om det är dags för kungen att lämna över till Viktoria (Vickan). Det är bara det att det har vi vanliga dödliga inte med att skaffa. Allt stipuleras i vår grundlag. Kungar och drottningar sitter tills de ramlar av pinn. Vickan kan således bara bli drottning genom någons avlidning.

Reinfeldt bestiger inte någon tron när han blir statsminister trots att han är man men kungar (och drottningar!!!) påstås bestiga tronen. Hur det sker i praktiken är svårt att veta. För en bondson har uttrycket ”bestiga” en innebörd som är svårförenlig med det symboliska gripandet av makten över en stat. Förr i tiden sägs det att kungar på sina Eriksgator genom landet sysslade med bestigning intill utmattningens gräns…. Här var det inte fråga om troner utan kjoltyg. Drottningen i England sägs ha suttit på sin tron i 50 år. Hur är det möjligt? Stolpsittarna i Vilhelmina klarar av ett drygt dygn. Jag får besvär bara av att sitta 4 timmar i en fåtölj.

För bara något hundratal år sedan var det tydligt och glasklart att kungar och drottningar ägde sitt folk, det omvända förhållandet jämfört med i dag. De kunde peka ut misshagliga individer och avrätta dem precis som den kommunistiska guden Stalin gjorde och precis som bonden fortfarande kan göra med sina kor och getter. Visst hör man kungligheter uttrycka sig som om de fortfarande ägde oss ”mitt folk” och så och visst finns det fortfarande många påtvingat fria människor som vill vara ägda och vara underdåniga och kräla i stoftet inför överheten men vi tvingas alla, undantagandes kungligheter,  att vara fria människor. .

Vår statsradio och vår statstelevision, public service, har fattat galoppen exakt och vi överöses med program av typen ”VÅR drottning fyller år”  eller ” En vanlig dag i en prins liv”. Public Service uppgift är bl a att medverka till folkbildning och demokratisk utveckling så det är fullt i sin ordning att främja tillsättning av statens högsta ämbete genom avel inom en viss familj.