Etikett: Hangarfartyget Gotland

Hangarfartyget Gotland och neutraliteten

Av , , 1 kommentar 9

Med anledning av riksdagsdebatten idag om den s k Natooptionen och försvarets 5-årsplan kan det vara idé att fråga sig om Gotland tillhör Sverige. Gotland var före år 1361 förbundet med Sverige men varken svensk flotta eller armé fanns grupperad på ön när Valdemar Atterdag anföll Visby och Gotland 1361. Efter ett fruktansvärt blodbad med 3300 döda dåligt utrustade gotländska bönder intogs Gotland. Visby skonades eftersom staden var juvelen i handeln i Östersjön. Brandskattningen av Visby ägde inte rum enligt dagens historiker. Sverige gjorde ingen ansträngning att återta ön men fick Gotland åter i samband med freden i Brömsebro år 1645. Sverige var alltså väldigt neutralt i över 300 år angående Gotland.

En ny ockupation ägde rum år 1808 när Ryssland anföll den svenska landsdelen Finland men vid freden 1809 återfick Sverige Gotland. Sverige förstärkte efter 1939 försvaret av Gotland med pansar, kustartilleri, marin och flyg. Den s k neutraliteten backades upp med ett starkt försvar och ön kom att betecknas som ”hangarfartyget Gotland” i samband med det kalla kriget.

När kommunismen packade ihop resväskorna i Sovjetunionen och östra Europa och drog hädan efter 1990 trodde många, särskilt svenska politiker, att den eviga freden hade kommit utan att uppenbarligen ha några kunskaper om rysk historia. Precis som på 1920-talet kastade sig politikerna över försvaret. Inför nazisternas ockupationer 1937 och framåt fanns väl bara några patroner per gevär i den svenska armén, om jag hårddrar det. Nu är vi där igen och har ingenting lärt. Regeringar av olika färger slaktade från mitten 1990-talet det svenska försvaret och utrustning ned till minsta spade reades ut. Vi har under ett par årtionden backat upp vår s k neutralitet med att satsa ca 1 procent på försvaret, nästan lägst i Europa. Det är väl först nu som vi börjar sega oss upp ur träsket med målet 1,5 % om 5 år! Under de senaste 20 åren har Putin satsat minst 5 % av BNP på den ryska krigsmakten som är dimensionerad för erövringar, inte försvar. Eftersom inga krigiska makter i Rysslands närhet finns som vill ha en enda kvadratkilometer av Ryssland är satsningen på Rysslands krigsmakt av aggressiv art. NATO är helt inriktat på försvar av medlemsstaterna.

För ett par år sedan grupperade Sverige utan förvarning ett pansarkompani på Gotland efter vissa underrättelser. Före detta kompani hade Putin kunnat sända ett antal ”turister” som omklädda kunnat inta Gotland på något dygn! Östersjöns hangarfartyg Gotland var helt oförsvarat!! Ön är nyckeln för Putin att behärska Östersjön och dess kuststater. När läget är det rätta skiter Kreml fullständigt i småttigheter som deklarerad neutralitet. Särskilt när denna neutralitet är en illusion.
Det är bra att tron på denna trollformel neutraliteten nu luckras upp med optionen att vid fara genast kunna söka medlemskap i NATO. Denna option har Finland tydligen haft i 15 år utan att jag hört talas om den.
Det är nästan tragikomiskt att bevittna krumbukterna och saltomortalerna inför detta nya begrepp, option för medlemsansökan i NATO.

Nu är vi där igen.