Etikett: jäv

Folkomröstning om vindkraft i Sorsele

Av , , 2 kommentarer 42

Minst 3/4 av det svenska folket är positiva till vindkraft och glesbygdskommuner torde inte avvika särskilt mycket i den frågan. Därför framstår folkomröstningen om vindkraft i Sorsele som slöseri med skattebetalarnas pengar då resultatet är ganska givet. Argumenten mot vindkraft är de vanliga som cirkulerar på nätet med en katalog av överdrifter och felaktigheter. Buller från verken tillhör de vanligaste argumenten vilket är en  enorm överdrift om man jämför med annat och mycket högre buller som orsakas av mänskliga aktiviteter, vägtrafik, flyg, motoriserad fritid mm. Vindkraftverk är i sammanhanget knappt en viskning! Klart är dock att en liten andel av oss människor fått eländet med vindkraft på hjärnan i sådan grad att välbefinnandet hotas hos vederbörande. Jag kan tänka mig att blotta åsynen av vindkraftverk orsakar högre puls och adrenalinet flödar till hos vindkraftsbekämparna. Kör man bil genom vårt avlånga land kommer man att se mängder av vindkraftverk med några få mils mellanrum. Vackert och klimatsmart och de flesta gillar vad man ser.

Sorsele tillhör avfolkningskommunerna även om flyktingströmmen tillfälligt gett lite andrum. Efter några fåtal år är det sannolikt att flyktingarna precis som tidigare söker sig till storstadsområden där arbeten och en varierad arbetsmarknad finns. Förhoppningsvis stannar så många kvar att sjukvård och åldringsvård kan bemannas i våra glesbygdskommuner vilket numera är ett akut problem. Lokalbefolkningen räcker inte alls till för de behov som finns i dessa sektorer. Vindkraftverkens behov av service mm gör att det f n behövs en servicetekniker per fem verk. En park på 50 verk behöver alltså ca 10 st heltidsanställda servicetekniker. Tidsperspektivet är här 30 år vilket övertrumfar de flesta industriella aktiviteter.  Till detta kommer väghållningsarbete. Vägarna till verken skall hållas plogade vintern igenom vilket innebär jobb för plogbilar och andra maskiner. Vägbyggnad och uppförande av verken genererar också många jobb under något år.

Att det är suspekt med vindkraft i Sorsele för att ett par kommunpolitiker kanske kommer att tjäna på vindkraftsarrenden tillhör de argument som man kan träta om i småbyar men som i en avfolkningskommun tyder på allvarlig argumentnöd. Tyder på svår avundsjuka och Jantelag! Det finns klara regler i kommunallagen hur frågor hanteras där någon är jävig och här klagas på jäv som ännu inte uppstått. Då är det kritiskt!

Skall vi försörja oss på att sitta och titta på den orörliga obefintligheten eller försörja oss på riktiga jobb? Det är vår allt överskuggande viktiga fråga. Vi som lever på pensioner gör det tyvärr inte särskilt länge av trista naturliga skäl och vi kommer att bidra till folkminskningen genom att dö. Det unga släktet har all anledning att intressera sig för vad den äldre generationen hittar på i frågan om vindkraft. En del ser som sin livsuppgift att såga av de fåtal grenar som vi fortfarande sitter på i glesbygdsområdena.

Jäviga nämndemän

Av , , Bli först att kommentera 5

Redan när jag hörde HD:s 200-miljonersbeslut att Södertäljerättegången måste tas om pga jäv tog jag mig för pannan. En hjärndöd t o m kan ju räkna ut att 1 000-tals rättegångar har skett med nämndemän som samtidigt är ledamot i polisstyrelse eller har varit ledamot av polisstyrelse. Eftersom rättvisan inte ska vara annorlunda i små mål än i stora mål måste ju ALLA rättegångar tas om i konsekvensens namn där någon nämndeman varit polisstyrelseledamot. Eller kusin med någon polis. Eller i samma idrottsförening som någon polis.

Jag har själv i forntiden suttit som ledamot i polisstyrelse i en kommun och i en polisstyrelse avhandlas endast ekonomi, statistik och liknande. Önskemål kunde framföras om inriktningen av polisarbetet i stort i kommunen men ingen inblandning i enskilda brottsutredningar av något slag ska ske och så ska det vara. I Kina, Nordkorea och Cuba fungerar det på ett annat sätt.

Jag tycker det är rent ut sagt löjligt att anklaga polisstyrelseledamöter för jäv som nämndemän mot bakgrund av hur det fungerar i en polisstyrelse. I Posomgrupper i kommunerna ingår politiker, poliser i chefsställning, själavårdare o s v. Är sådana politiker och kanske nämndemän också jäviga? Löper HD linan ut  måste mångmiljardbelopp satsas på att göra om 1 000- tals eller kanske 10 000-tals rättegångar.

I Södertäljemålet var alla i domstolen så eniga att inget annat domslut kan tänkas. Inga juridiska elfenbenstorn är värda miljardbelopp. Kan HD:s beslut överklagas till Europadomstolen?? 

I övrigt tycker jag att det är dags att slopa nämndemannasystemet i domstolar men av andra skäl än vara polisbesmittade.