Etikett: knark

Liberalt missbruk.

Av , , 2 kommentarer 1

Begreppet "liberalism" tycker jag solkas alltmer av soffsittare i TV som kallar sig liberala och förespråkar fritt användande av knark, tobak, alkohol och väl också tycker att fri fart ska råda på våra gator och vägar. Naturligtvis ska vi inte heller bestraffa dem som kör bil och båt berusade eller tror de kan flyga och hoppar från broar..

För mig betyder begreppet "liberal" demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, oberoende domstolar, marknadsekonomi, religionsfrihet. Folket väljer landets och kommunens styrelse genom fria val inklusive statschef. Monarki är en odemokratisk kvarleva som är en styggelse för ett modernt land. Den sekulära staten ska garantera trygghet, rätt att sträva efter lycka, rättvisa spelregler för människor och näringsliv, utbildning efter var och ens vilja och förutsättningar mm.

Det har visat sig att den typ av demokrati och marknadsekonomi som är vanlig i "västvärlden" har varit helt outstanding i att öka välstånd och avskaffa fattigdom och svält. Massvält har endast ägt rum och äger rum  i diktaturer, främst kommunistiska sådana.

I TV-sofforna uppträder ofta knarkliberaler, tobaksliberaler mm och lägger beslag på det liberala begreppet. Jag vill kalla dem för tokliberaler eller vulgärliberaler. Överhuvud taget vore det bra om de kunde ges ett lämpligt epitet utan att "liberal" förekommer alls. Alla former av personlig frihet som innebär andra människors ofrihet ska bekämpas. Hit hör användning av knark, tobak, alkohol, leva rövare i hyreshus, köra för fort och på fel ställen etc.

Bruk av knark, alkohol, tobak, köra för fort mm är varje människas ensak i ett liberalt samhälle heter det. Problemet med den attityden är att andra oskyldiga människor drabbas och att samhället (vi alla)  får stora kostnader för vård, försäkringspremier mm. Men så långt räcker inte vulgärliberalernas tankeförmåga för den imploderar innan  slutavräkningen skall göras för de egna påhitten. Någon "annan" betalar och denne någon annan är du och jag.

Holmlund och Virtanen

Av , , 1 kommentar 3

Nöjesskribenten Virtanen i Aftonbladet går till angrepp mot Umeås demokratiskt tillsatta kommunalråd för hans tyckande om knarkarmamman Whitney Houston. Visst, hon hade en enorm sångröst, men var ett vrak när hon dog. Det är tur att inte Virtanen har makt att tillsätta och avsätta kommunalråd.

Nöjesjournalisterna beter sig vanligen som hovreportrarna. De är medagerande i det de ska granska. När har Virtanen tagit upp problemet med det utbredda knarkandet i nöjesindustrin? Är det inte knepigt att viss press försöker övertrumfa varandra i hemmahosreportage när knarket och alkoholen gjort sitt jobb att ta livet av sina offer. Aldrig har W Houston på senare tid hjälpt pressen att sälja så mycket lösnummer som nu när hon dog knarkdöden. Den enes död = den andres bröd.

Lennart Holmlund har rätt att säga vad han vill om samhällsproblem som i slutändan brukar hamna hos skattebetalarna.