Etikett: tobak

Liberalt missbruk.

Av , , 2 kommentarer 1

Begreppet "liberalism" tycker jag solkas alltmer av soffsittare i TV som kallar sig liberala och förespråkar fritt användande av knark, tobak, alkohol och väl också tycker att fri fart ska råda på våra gator och vägar. Naturligtvis ska vi inte heller bestraffa dem som kör bil och båt berusade eller tror de kan flyga och hoppar från broar..

För mig betyder begreppet "liberal" demokrati, mänskliga rättigheter, pressfrihet, oberoende domstolar, marknadsekonomi, religionsfrihet. Folket väljer landets och kommunens styrelse genom fria val inklusive statschef. Monarki är en odemokratisk kvarleva som är en styggelse för ett modernt land. Den sekulära staten ska garantera trygghet, rätt att sträva efter lycka, rättvisa spelregler för människor och näringsliv, utbildning efter var och ens vilja och förutsättningar mm.

Det har visat sig att den typ av demokrati och marknadsekonomi som är vanlig i "västvärlden" har varit helt outstanding i att öka välstånd och avskaffa fattigdom och svält. Massvält har endast ägt rum och äger rum  i diktaturer, främst kommunistiska sådana.

I TV-sofforna uppträder ofta knarkliberaler, tobaksliberaler mm och lägger beslag på det liberala begreppet. Jag vill kalla dem för tokliberaler eller vulgärliberaler. Överhuvud taget vore det bra om de kunde ges ett lämpligt epitet utan att "liberal" förekommer alls. Alla former av personlig frihet som innebär andra människors ofrihet ska bekämpas. Hit hör användning av knark, tobak, alkohol, leva rövare i hyreshus, köra för fort och på fel ställen etc.

Bruk av knark, alkohol, tobak, köra för fort mm är varje människas ensak i ett liberalt samhälle heter det. Problemet med den attityden är att andra oskyldiga människor drabbas och att samhället (vi alla)  får stora kostnader för vård, försäkringspremier mm. Men så långt räcker inte vulgärliberalernas tankeförmåga för den imploderar innan  slutavräkningen skall göras för de egna påhitten. Någon "annan" betalar och denne någon annan är du och jag.

Matbrist och snusproduktion

Av , , Bli först att kommentera 1

Barn svälter ihjäl högvis i Somalia. Samtidigt kan man höra ett program i radions P 1 som helt okritiskt behandlar snusproduktion i ett asiatiskt land. Det glädjande med den produktionen föreföll i programmet vara att "hela Asien ligger öppen" för introduktion av den starkt beroendframkallande drogen snus. Det svenska Tobaksbolagets marknadsföringsavdelning torde fått öron stora som strutar vid lyssning på programmet som säkert var värt stora pengar för snustillverkarna. Gör Public Service sådana program gratis och franco?

Vår handelsminister (m) far land och EU runt för att påverka EU att utsätta sina medborgare för mer av det beroendeframkallande giftet nikotin via legalisering av snus. Ministerförsäljng av bilar, flygplan, avlyssningsutrustning och krimskrams kan väl accepteras men en starkt beroendeframkallande drog! Man kan tro man bor i Mexiko. Vad säger folkhälsoministern om handelsministerns marknadsföringsresor i ohälsa??

Odlande av tobak, cannabis mm upptar stora arealer bra jordar som kunde användas för matproduktion i stället. Är detta vettigt när jordens befolkning ökar och missväxt uppträder? Något att tänka på för dem som uppträder som konsumenter av dessa droger. Kan vi bojkotta apelsiner fråm misshagliga länder kan vi väl också bojkotta tobaksprodukter.

Sarah Vaughan på TV

Av , , Bli först att kommentera 2

Ikväll sjunger Sarah Vaughan i TV2. Tack för denna uppfriskning av det musikaliska minnet. Vi som var med förr och var intresserade av stora artister och fick ratta runt i radiokanalerna utan att fråga föräldrarna om lov minns nog henne som en fantastisk jazzsångerska. Vilket hon var, även så här sett i backspegeln. Hon behövde inte uppträda halvnaken och sprattla runt på scenen i utmanande poser för att trollbinda publiken. På det sättet var det bättre förr tycker jag. Vaughan var ju scenartist långt in i TV-åldern. Hon dog 1990 bara 66 år gammal i lungcancer. Tobaksbolagen tog alltså inte bara livet av en gudabenådad artist i förtid. Tobaksbolagen bestal även en hel värld på möjligheten att få uppleva hennes musik live under många ytterligare år.

Än i denna dag fortsätter tobaksbolagen med sitt förtida avlivande av människor, vanliga eller ovanliga.