Etikett: mänskliga rättigheter

Thomas Paine 1737-1809 om ärftlig monarki mm

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Ibland kan man göra riktiga klipp på bokrean. Jag köpte en superbillig pocket med titeln ”Människans rättigheter” av Thomas Paine 1737 – 1809. Boken, som såldes i 1,5 milj exemplar, skrevs efter franska revolutionen 1792 och oavhängighetsförklaringen i USA 1776 är en stridsskrift för mänskliga rättigheter och demokrati. Paine vistades växelvis i Frankrike och USA eftersom han (naturligtvis) var dömd för uppvigling i sitt hemland England.  Kungar och adliga i Europa, inte minst i Sverige, var livrädda för att demokrati och mänskliga rättigheter i USA och Frankrike skulle smitta av sig i det egna landet. Boken känns väldigt aktuell i dag över 200 år sedan den skrevs. Och boken är dessutom förbaskat rolig att läsa för en modern människa som fortfarande lever i en monarki .
Några citat ur boken:
”Det fanns en tid, då kungar på dödsbädden bortskänkte sina kronor och överlät folket, som man gör med husdjur, till den efterträdare som de utsett”
”Nyckeln till skattkammaren hoplöddes sålunda med Sankte Pers nyckel, och den undrande, bedragna hopen dyrkade uppfinningen”. (Om statskyrka i monarkier mm).
”(Frankrike) har vuxit ur Grevens och Hertigens barnakoltar och iklätt sig manlighetens byxor. Barnsligheten av jollrande ord som Hertig eller Greve har upphört att förnöja henne (människan)”.
”Den adliga förstfödslorätten föreskriver, att i en familj med sex barn skola fem blottställas. Aristokratien har aldrig mer än ett barn. De övriga avlas för att uppslukas. De kastas för kannibalerna och deras naturliga föräldrar tillreda den naturvidriga måltiden”. (Om arvsrätten i adliga familjer).
”Genom att korsa kyrkan med staten alstras en slags mulåsna som endast förmår söndersparka något, men ej att fortplanta sig, vid namn Den Lagfästa Kyrkan.
”Underdånighet är helt och hållet ett vasallbegrepp motbjudande för Frihetens värdighet och ett eko av erövringens språk”.
”Det finns en sanning som borde göras allmänt bekant. Jag har haft tillfälle att iakttaga den; och den är att oavsett skenet, finnes intet slag av människor som föraktar monarkien så mycket som hovfolk. Men de veta väl att om andra finge se henne såsom de se henne, skulle taskspeleriet  ej kunna vidmakthållas”.
”Ju mer aristokratien uppträdde, desto mer blev den ringaktad. Ståndets flertal visade prov på uppenbar enfald och brist på intellekt, ett slags je ne sais quoi, så att man, allt medan man låtsades vara förmer än medborgare blev mindre som människa”.
”Styrelse är en skapelse av mänsklig klokhet. Klokhet kan omöjligt göras ärftlig; och å andra sidan kan ej heller det vara någon klok skapelse som får till följd att en nation blir styrd av klokheten hos en idiot”.
”Om jag frågar en man I Amerika om han vill ha en kung? Svarar han mig med att fråga om jag tror han är en idiot?”
”Att en konung ej kan göra orätt, skänker detta honom samma slags trygghet som idioter och rasande åtnjuta, och ansvar är uteslutet för hans del”.  (Om kungligheters straffimmunitet. Finns fortfarande iSverige!!!)
”Den romantiska och barbariska uppdelningen av människor i Kungar och Undersåtar må kanske lämpa sig för hovfolk men gör det ej för medborgare”.
”Jag tror ej att aristokrati och monarki kunna fortbestå i mer än sju år till i något av Europas upplysta länder”. (Den spådomen slog ej in, finns fortfarande kvar i bl a Sverige).
”I världens tidiga och ödsliga åldrar, då människor huvudsakligen sysslade med att valla boskapshjordar, kan det ej ha varit någon svår sak för ett rövarband att erövra ett land och belägga det med skatt och lösen. Då makten väl var upprättad lyckades bandets ledare ersätta sin titel Rövare med titeln Monark och så uppkommo Monarker och Kungar”.
”Att ärva en styrelse är att ärva ett folk som om det vore en hjord boskap”.
”Kungar efterträda varandra, ej som förnuftiga varelser, utan som djur. Det betyder intet vilka själsliga eller moraliska egenskaper de besitta. Det växlar med skaplynnet hos varje enskild individ i arvsföljden och är underkastat envars hela ombytlighet. Det är en styrelse genom lidelser och slump. Den ikläder sig alla de skiftande gestalterna av barn, åldring, barn på nytt, av dibarn, eller av en man i ledband eller på kryckor. Den kan upphöja barn över vuxna och minderårigas nycker över klokhet och erfarenhet. Kort sagt, vi kunna ej föreställa oss någon löjligare form av styrelse än vad den ärftliga tronföljden i alla sina uppenbarelser erbjuder”.
”Tronföljares själsliga egenskaper, i alla länder, ligga under medeltalet för mänskligt förnuft; att en är tyrann, en annan idiot, en tredje galen och somliga alla tre på en gång; så är det omöjligt att visa den något förtroende”.
”Tronföljdens ärftlighet gör narr av monarkien. Den ställs därigenom i den löjligaste belysning genom att framstå som ett ämbete vilket kan fyllas av ett barn eller en idiot. Det kräver viss förmåga att vara vanlig hantverkare; men att vara kung kräver ej mer än människans kroppsliga gestalt – ett slags automat som andas”.
”Genom att fortfara med denna orimlighet stå människorna ständigt i motsättning till sig själva; de godtaga som sin kung eller statsöverhuvud eller som lagstiftare; en person som de aldrig skulle välja till bykonstapel”.
”Jag antager att ingen människa vid sina sinnens fulla bruk skulle jämföra någon av Europas kungar med president George Washington till karaktären”.
Boken innehåller mycket mer intressant om styrelseskick, demokrati och mänskliga rättigheter. Man behöver inte anstränga sig särskilt för att göra narr av ärftlig monarki. Det är bara att berätta precis hur det är så blir det hur humoristiskt som helst!!
 

Slöjförbud och Europa

Av , , 4 kommentarer 2

Slöjförbud (burkaförbud) på offentlig plats införs i tre stora europeiska länder. Nu höjs varnande finger för att Europa håller på att överge sin toleranta inställning i bl a religiösa frågor. Frågan är om det är att vara tolerant att vara tolerant mot intolerans och förtryck. Slöja och burka är något som påbjuds endast kvinnor. Med de synnerligen opraktiska tygskynkena följer ofta ett patriarkaliskt kvinnoförtryck där kvinnorna måste be sin man om lov för att t ex  gå utanför hemmet.

De mänskliga rättigheterna är okränkbara och vi måste hävda de principerna även när vi kommer in på religionernas område. De har krävts hård kamp för att kvinnorna skulle frigöras från det patriarkala förtryck som även funnits inom kristendomen. Vi får inte stanna där. Kampen fortsätter!