Etikett: burka

Afghanistans Talibaner

Av , , Bli först att kommentera 8

Så har det hänt igen. Talibaner och deras gelikar har på samma dag anfallit en begravning och ett kvinnosjukhus drivet av Läkare utan Gränser. Resultat flera tiotals döda. På kvinnosjukhuset mördades bl a kvinnor och spädbarn. Ondskan är utom vanliga människors fattningsförmåga men ondskan får man så att säga på köpet i islamistiska stater.

Det hela är väl ett led i maktövertagandet när USA drar sig ur landet. Den sittande regeringen kommer få svårt att försvara demokratiska värderingar med välbeväpnade och testuggande talibaner som motståndare. Dessa mördarband kan förflytta sig ganska obehindrat mellan Afghanistan och Pakistan. Framtiden är inte ljus för i synnerhet Afghanistans tjejer och kvinnor. De förbjuds cykla!! Men kanske värre är att de förvägras utbildning och måste gå omkring med tält (burka)över huvudena med något litet  myggnät som utkiksöppning. Cykla iförda det spektaklet måste vara rent livsfarligt. Civilisationen rusar verkligen baklänges i detta ”talibanparadis”.

Till Sverige har tiotusentals pojkar och unga män flytt men ytterst få flickor. Vilka av dessa som lever under ett vedervärdigt förtryck i Afghanistan råder inget tvivel, men det är av lättförståeliga skäl mycket lättare för de unga männen att sticka iväg. Både Sverige och Afghanistan har  p g a detta fått en icke ringa påverkan på könsfördelningen i vissa åldersgrupper. Detta är helt oacceptabelt för att använda vår statsministers språkbruk. Sverige borde kanske se till att inte kvinnorna diskrimineras när besluten fattas om vilka som beviljas asyl. En slags könskvotering, om möjligt. Jag förstår att det blir svårt rent praktiskt att fly när flickorna behandlas som boskap i många av Mellanösterns länder. De är tuktade.

Sverige är numera ett av världens bästa länder att bo i enligt årliga undersökningar. Men det är inte många årtionden  sedan flickor och kvinnor i inlandet i Sverige förminskades på liknande sätt som i Mellanöstern. Det var husbonden som var diktatorn i hemmet och hustruns uppgift var att göra livet lätt och glatt för man och barn. Det stod faktiskt i skolans läroböcker fram till 1930-talet. För tjejer och kvinnor var det synd att klä sig i nylonstrumpor och långbyxor. Permanenta håret var synd. Äta blodpudding var synd. Lyssna på jazz och rock var synd. Gå på bio var synd. Titta på TV var i början synd! Spela kort var synd, men jag tror att Svarte Petter var tillåtet!! Ska vi säga att allt som var roligt och snyggt var synd!

Men spöstraff för olydiga kvinnor tillämpades faktiskt inte öppet i vårt land men i det fördolda skedde både det ena och det andra. Precis som idag med andra ord.  I värsta fall försköts döttrar av sina familjer om de t ex blev med barn utan att vara gifta. Självmord inträffade.

En miljon samlas i Paris

Av , , Bli först att kommentera 10

I frihetens vagga Paris samlas idag 1 miljon människor till stöd för yttrandefrihet och mot mord som diskussionsmetod. ”Je suis Charlie” står på många plakat och pennor är andra symboler. Det var i Paris som kungahus och adelsvälde störtades år 1792. I Sverige har vi fortfarande kvar odemokratiskt kungahus och religionsofrihet i och med att svenska statschefer måste bekänna sig till den protestantiska läran. Med andra ord rent förtryck! Och monarki är synnerligen odemokratiskt. De som hävdar annat har en omöjlig bevisbörda.

Men idag är det fantastiskt att bevittna scenerna i Paris. De flesta svenskar ställer naturligtvis upp på parollerna i Paris och Frankrike. Vissa media i Sverige tillämpar tyvärr självcensur i och med att deras läsare inte fick se hur de teckningar såg ut som fick islamister att mörda tecknare och journalister. Aftonbladet hör till de pinsammaste. Här har man blandat ihop sitt djupt rotade USA-hat med värderelativism. Man ska inte MISSHAGA någon ism. Någon kan bli IRRITERAD. Mänskliga fri- och rättigheter är nog bra men de gäller inte alla på jorden enligt Aftonbladet. Snarstuckna religiösa utövare ska inte trampas på sina tår. Strukturellt förtryck mot kvinnor som barnäktenskap, slöjor, burkor och utegångsförbud ska vi inte bry oss om eftersom religionsutövare kan bli sura och känna sig kränkta. Religiösa riter som omskärelse är tack och lov kriminaliserade i Sverige då det gäller flickor men praktiseras fortfarande på pojkar. Pojkarna ifråga kan inte säga ”nej tack” eftersom de stackarna är högst en vecka gamla när föräldrarna går lös på dem med kniven. Detta barbari ville inte integrationsministern Erik Ullenhag (fp) göra något åt. Värderelativism och ren feghet återigen!

Slöjor burkor och utegångsförbud återinförs överallt där islamismen vinner mark. Det gäller Afghanistan, Pakistan, Irak och Syrien och ytterligare några länder i Afrika. I Sudan döms kvinnor till 40 piskrapp om de bryter mot klädkoden och de som slår gör det i religiöst raseri. Rent livsfarligt och ett klockrent förtryck och mansgriseri. Utan att ha gjort något test är det ändå lätt att inse att det är en fruktansvärt opraktisk klädsel om husbönderna skulle tillåta sin fru att jobba utanför hemmet. Att påstå att dessa klädkoder för muslimska kvinnor inte är exempel på strukturellt kvinnoförtryck är intellektuellt haveri. I Frankrike har man åtminstone försökt göra något åt detta förtryck men i Sverige icke. Vad gör svenska feminister åt detta? Tar på sig burkor och slöjor för att visa solidaritet! Solidaritet med förtryckarna är egentligen resultatet! Alla partiledare inklusive Jan Björklund basunerade ut inför valet i höstas att de var feminister. Vad blir det för praktik av detta munväder? Religionsfriheten i skolan under terminsavslutningar skyfflade ju Björklund på någon sophög som en av sina sista prestationer. Religiösa friskolor,centraler för hjärntvätt, finns fortfarande i Sverige.

Vi i Sverige har alltså en del att göra och att bevisa och det gäller tyvärr för många andra länder, även i västvärlden!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/islamiska-symboler-kan-inte-vara-immuna_4240205.svd

Jonas Gardell har humor han!

Av , , Bli först att kommentera 0

Lite sämre med humorn har i regel de människor som viger sina liv åt diverse ismer med blind tro som kännetecken. Humorn var faktiskt en viktig del i kommunismens kollaps, skämten man och man emellan kunde inte övervakarstaten stoppa. . Satir och humor är en viktig del i det offentliga samtalet och måste vara tillåtna. Jonas Gardell hade haft fräckheten att driva med det behov av att gömma kvinnorna under heltäckande burka som många i vår värld lider av och som förekommer inom islam. Kan inte vara kul att vara tvingad att spöka ut sig i sådana heltäckande helsvarta  kläder (av Gardell benämnda 1-manstält) när temperaturen överstiger 30 plusgrader och solen gassar från klarblå himmel. Läs gärna artikeln enligt länk nedan där Jonas Gardell utvecklar sin syn på att inte ens religion skall vara fredad för humor och satir.

http://www.expressen.se/kultur/jonas-gardell-om-skamtet-pa-twitter/

Hederskulturen och Skolverket

Av , , 2 kommentarer 3

När det gäller den  s k hederskulturen saknar Skolverket heder. Skolverket beslutade för en tid sedan att de kvinnodöljande plaggen burka och niqab skulle vara tillåtna i den svenska skolan men att den enskilde läraren i specifika fall kunde förbjuda dessa plagg om de väsentligt försvårade en viss lektion. Ansvaret läggs alltså på den enskilde läraren. Så enkelt är det att smita ifrån sitt ansvar.  

Skolverkets strävan att vara så tolerant som möjligt mot religiöst funtade påbud och tvångsregler bryter mot verkets elementära uppgift att ge alla elever samma möjligheter och hävda jämlikheten mellan könen. Dessutom bryter Skolverket mot  FN-konventionen mot kvinnodiskriminering som ålägger staterna att sätta stopp för sedvänjor, även religiöst grundade, som innebär diskriminering av kvinnor. Staterna ska även se till att bryta de kulturella beteendemönster som grundar sig på föreställningen om det ena könets underlägsenhet.

Den påbjudna avpersonifieringen, anonymiseringen, av halva mänskligheten, som hederskulturens klädseltvång terroriserar det kvinnliga släktet med, ska vi inte införliva med svenska lagar och rättstillämpningar. Det låter väl klockrent enkelt, naturligt och bra? Men vårt Skolverk har i detta ärende slirat ned i ett dike och lämnar tiotusentals flickor åt sitt patriarkala öde. Hemskt.

Läs gärna Jesus Alcalas debattartikel i DN. 

 http://www.dn.se/debatt/ar-burka-i-skolan-viktigare-an-ratten-att-rora-sig-fritt

Björklund och slöjan

Av , , 3 kommentarer 9

Folkpartiledaren Jan Björklund har fått på tafsen av en del liberala skribenter efter sitt lilla "utspel" om att elever kan förbjudas ha heltäckande slöja på sig i skolan. Frågan är knepig eftersom den berör flera områden. T ex religionsfrihet och friheten att klä sig som man vill (nästan i alla fall). En del som kallar sig liberaler tycks vara inne på att allt som påbjuds i olika religioner ska accepteras utan att blanda in ovidkommande saker som strukturellt kvinnoförtryck och praktiska småsaker som att kunna se en elevs ansikte. (Ska man då också acceptera att lärares ansikten är heltäckta?)  Det finns ju män som har heltäckta ansikten också men då är det sällan fråga om religion utan fråga om något aparta "bankbesök".

Jag tycker att vissa principer alltid måste ha företräde och det är principerna om  frihet, jämlikhet och demokrati. Dessa principer är okränkbara! Eftersom kvinnor som påbjuds fruktansvärt opraktiska heltäckande slöjor och som måste fråga sina män om lov att få gå ut på stan och köpa en tidning förtrycks på ett helt oacceptabelt sätt enligt FN-stadgan får eventuella religioner och urgamla kulturmönster stå tillbaka i skola och arbetsliv. Religionsutövning hör till fritiden. 

Jag tycker inte att de som kritiserar Björklund riktigt klarar av att cykla och tugga tuggummi samtidigt.

Slöjförbud och Europa

Av , , 4 kommentarer 2

Slöjförbud (burkaförbud) på offentlig plats införs i tre stora europeiska länder. Nu höjs varnande finger för att Europa håller på att överge sin toleranta inställning i bl a religiösa frågor. Frågan är om det är att vara tolerant att vara tolerant mot intolerans och förtryck. Slöja och burka är något som påbjuds endast kvinnor. Med de synnerligen opraktiska tygskynkena följer ofta ett patriarkaliskt kvinnoförtryck där kvinnorna måste be sin man om lov för att t ex  gå utanför hemmet.

De mänskliga rättigheterna är okränkbara och vi måste hävda de principerna även när vi kommer in på religionernas område. De har krävts hård kamp för att kvinnorna skulle frigöras från det patriarkala förtryck som även funnits inom kristendomen. Vi får inte stanna där. Kampen fortsätter!