Etikett: Monarki

USA:s primärval och Sverige

Av , , Bli först att kommentera 8

Många undrar varför det i Sverige är ett sådant hysteriskt intresse för primärvalen till USA:s nästa president. Kan det möjligen bero på att vi i Sverige aldrig får välja president (statschef) eftersom vi blir tilldelade vår statschef genom aktiviteter i viss sängkammare? Helt utan undersåtarnas inflytande. Det vi bevittnar under ett år framåt är i alla fall högsta formen av demokrati. Kostnader? För mig ointressant fråga när det gäller vår demokrati. När man avgör frågan om demokrati eller odemokrati utifrån en prislapp har man nog inte fattat vikten av demokrati! Monarki är otidsenligt, odemokratiskt och hör till medeltiden.

I sharialandet Saudiarabien har man också monarki vilket inte är ett dugg förvånande så efterblivet och medeltida som det landet är. Haremssystemet har där medfört att landet har ca 3000 prinsar och väl då också ca 3000 prinsessor. Där skulle Expressens hovreporter Lindwall ha bråda dagar och riskera utbrändhet. Dock skulle han slippa en del bekymmer över de 3000 prinsessornas klädsel eftersom de ser helt likadana ut i sina jättelika svarta tältdraperingar. De 3000 prinsarna har dock mycket intressant för sig. Kör snabba racerbilar, flyger jetplan och åker ut i rymden på sightseeing i NASA:s rymdkapslar för några hundra miljoner. Där ligger Sverige i lä, för tillfället. När väljer Saudiarabien president? Hör och häpna kanske före Sverige med tanke på hur fort en diktatur kan vältas överända.

Å andra sidan är valet av USA:s nästa president viktigt för oss i Sverige eftersom USA är världens i särklass mäktigaste demokratiska stormakt som under de senaste 100 åren räddat Europa från de politiska katastroferna nazismen och kommunismen. USA har också verksamt bidragit till att välta de europeiska kolonialväldena överända. Det är av oerhörd vikt för oss att USA och NATO fortsätter med att hålla imperialistmakaren Putin i schack. Det är ingen självklarhet att USA ska offra sina medborgares liv för att rädda vår frihet när vi inte ens vill betala för vårt eget försvar. Antagligen vore republikanen Trump en fara för vår trygghet i Sverige.

 

En miljon samlas i Paris

Av , , Bli först att kommentera 10

I frihetens vagga Paris samlas idag 1 miljon människor till stöd för yttrandefrihet och mot mord som diskussionsmetod. ”Je suis Charlie” står på många plakat och pennor är andra symboler. Det var i Paris som kungahus och adelsvälde störtades år 1792. I Sverige har vi fortfarande kvar odemokratiskt kungahus och religionsofrihet i och med att svenska statschefer måste bekänna sig till den protestantiska läran. Med andra ord rent förtryck! Och monarki är synnerligen odemokratiskt. De som hävdar annat har en omöjlig bevisbörda.

Men idag är det fantastiskt att bevittna scenerna i Paris. De flesta svenskar ställer naturligtvis upp på parollerna i Paris och Frankrike. Vissa media i Sverige tillämpar tyvärr självcensur i och med att deras läsare inte fick se hur de teckningar såg ut som fick islamister att mörda tecknare och journalister. Aftonbladet hör till de pinsammaste. Här har man blandat ihop sitt djupt rotade USA-hat med värderelativism. Man ska inte MISSHAGA någon ism. Någon kan bli IRRITERAD. Mänskliga fri- och rättigheter är nog bra men de gäller inte alla på jorden enligt Aftonbladet. Snarstuckna religiösa utövare ska inte trampas på sina tår. Strukturellt förtryck mot kvinnor som barnäktenskap, slöjor, burkor och utegångsförbud ska vi inte bry oss om eftersom religionsutövare kan bli sura och känna sig kränkta. Religiösa riter som omskärelse är tack och lov kriminaliserade i Sverige då det gäller flickor men praktiseras fortfarande på pojkar. Pojkarna ifråga kan inte säga ”nej tack” eftersom de stackarna är högst en vecka gamla när föräldrarna går lös på dem med kniven. Detta barbari ville inte integrationsministern Erik Ullenhag (fp) göra något åt. Värderelativism och ren feghet återigen!

Slöjor burkor och utegångsförbud återinförs överallt där islamismen vinner mark. Det gäller Afghanistan, Pakistan, Irak och Syrien och ytterligare några länder i Afrika. I Sudan döms kvinnor till 40 piskrapp om de bryter mot klädkoden och de som slår gör det i religiöst raseri. Rent livsfarligt och ett klockrent förtryck och mansgriseri. Utan att ha gjort något test är det ändå lätt att inse att det är en fruktansvärt opraktisk klädsel om husbönderna skulle tillåta sin fru att jobba utanför hemmet. Att påstå att dessa klädkoder för muslimska kvinnor inte är exempel på strukturellt kvinnoförtryck är intellektuellt haveri. I Frankrike har man åtminstone försökt göra något åt detta förtryck men i Sverige icke. Vad gör svenska feminister åt detta? Tar på sig burkor och slöjor för att visa solidaritet! Solidaritet med förtryckarna är egentligen resultatet! Alla partiledare inklusive Jan Björklund basunerade ut inför valet i höstas att de var feminister. Vad blir det för praktik av detta munväder? Religionsfriheten i skolan under terminsavslutningar skyfflade ju Björklund på någon sophög som en av sina sista prestationer. Religiösa friskolor,centraler för hjärntvätt, finns fortfarande i Sverige.

Vi i Sverige har alltså en del att göra och att bevisa och det gäller tyvärr för många andra länder, även i västvärlden!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/islamiska-symboler-kan-inte-vara-immuna_4240205.svd

Demokratisk rangordning

Av , , Bli först att kommentera 2

I statskunskapen brukar man efter vad jag förstår försöka definiera vad som kännetecknar en demokrati. Följande egenskaper tror jag de flesta av oss demokratiska svenskar (och andra) vill ha med när nivån på demokratin skall bedömas.

1. Lagstiftande parlament som utses i allmänna val med några få års mellanrum och som utser en regering. Val mellan olika partier som beskriver vad man vill åstadkomma kommande valperiod. Valhemlighet och möjlighet för alla att rösta utan fara för egen säkerhet.

2. Val av statschef, ofta titulerad president, med några få års mellanrum. Maximerad tid en president får inneha ämbetet. Oftast två valperioder á 4 år = totalt max 8 år.

3. Fria och av den politiska makten oberoende medier som granskar makthavarna. Här inkluderas naturligtvis näringslivets och fackets makthavare.

4. Meddelarfrihet för anställda i offentlig sektor. Missförhållanden ska kunna rapporteras även anonymt utan att makthavarna får efterforska källorna.

5. Självständiga och fria domstolar. Politiska makten får inte lägga sig i rättsskipningen.

6. Frihet från korruption och kriminella organisationers inflytande i det politiska och ekonomiska livet i ett land.

7. Mänskliga fri- och rättigheter enligt FN-stadgan.

 

Var hamnar Nordkorea? Svar i absoluta nollpunkten. Horn-Pers hemvist på jorden. Den kommunistiska diktaturen är ett skämt ur demokratisk synvinkel, eller snarare hemsk!

Ryssland?

1. Ryssland har allmänna val men väljarnas information är styrd av Putins stats-TV, statstidningar, statsradio etc. Poängavdrag!

2. Ryssland väljer president men lider av samma informationsmonopol för Putin som i föregående punkt. Konstitutionen ändras efterhand så att Putin ska kunna sitta som president på livstid. Underbetyg.

3. Medierna är till stor del kontrollerade av den politiska makten. Underbetyg!

4. I Ryssland är det omöjligt för statsanställda att kritisera politiska makten utan allvarliga konsekvenser. Underbetyg!

5. Domstolarna i Ryssland är ej självständiga. De dansar efter Putins pipa. Underbetyg men något bättre än bottenlösa Nordkorea.

6. Oligarker, som är Putins kompisar och blivit multimiljardärer tack vare Putin, har enorm ekonomisk makt att bygga en skyddsmur runt Putin. Detta gränsar till kriminell statsbärande organisation. Omfattande korruption. Underbetyg!

7. Ryssland har religionsfrihet på papperet men den politiska friheten inskränks genom allt hårdare lagar. Tjejerna i Pussy Riots fick 2 års fängelse för satir om bristen på demokrati och mänskliga rättigheter. Putin måste dock inte hålla sig till en viss utpekad religion som kungen i Sverige. Sammanfattningsvis ett dåligt betyg.

USA? Frankrike? Tyskland? Storbritannien? Finland?

Klarar alla punkterna med glans.

Sverige?

Klarar de flesta punkterna bra men med ett par riktiga bottennapp.

Punkt 2 utseende av statschef. Bottenbetyg! Magplask! Statschef utses genom aktiviteter i viss äkta säng, alltså genetisk tombola. Till statschefen kungen (drottningen) hör att stort garnityr av gamla tiders frälse med titlar som hertig, hertiginna, prinsessa, prins etc och vars livsuppgift är att vara bling-bling-källa för en enorm hovpress med sina stirriga hovreportrar. Ett slags sentida hovnarrar!

Punkt 7 Mänskliga fri- och rättigheter. Näst intill magplask eftersom statschefen med sin stora familj är undantagen religionsfrihet och undantagen rätten att forma sitt eget liv efter de egna förutsättningarna. Kungahusets barn föds in i livegenskap. Förr ägde kungahusen sina undersåtar. I Sverige i dag ägs kungahusets människor av undersåtarna precis som ägande av vilket stuteri eller hundkennel som helst. Regeringen är synnerligen inblandad i det kungliga spektaklet. Statsministern skall med högtidlig min bl a inspektera avelsresultaten i form av nya prinsar och prinsessor. Val av make-maka skall godkännas av kung och regering, som i vilket u-land som helst!

Sverige kommer tack vare dessa avvikelser inte att platsa bland världens mest demokratiska länder så länge anakronismen monarki finns kvar. Pinsamt! Vi får dåligt betyg i en PISA-rapport om demokrati, den saken är klar.

NATO och Monarkin

Av , , 1 kommentar 7

Ja vad i fridens namn har de gemensamt? I den svenska debatten och opinionsbildningen finns den gemensamma nämnaren att det är tabubelagt bland de politiska partierna att ha en bestämd uppfattning och  driva en en linje som innebär att Nato är bra för vår framtida säkerhet och att monarki är är en odemokratisk relikt från adels- och kungasamhällena för hundratals år sedan som bör avskaffas. Vid alla riksdagsval sedan tidernas begynnelse har frågan om demokrati eller monarki varit en icke-fråga. Inget parti vågar driva frågan om ett demokratiskt statsskick och därför lyser folkbildning och opinionsbildning med sin frånvaro. Prinsessfödslar upptar ministrars och massmedias arbetstid och utrymme samtidigt som Ryssland våldför sig på en grannstat. Putin flinar säkert i sitt Kreml!

Sverige deltar sedan årtionden i Natoövningar. Nu senast med 2 JAS-plan i en Natoövning över Baltstaterna. Om detta får vi veta när det redan sker eller redan har skett. Ingen öppen politisk diskussion, ingen folkbildning. Fortfarande får man höra om neutralitetens förträfflighet från andra världskriget och i evärderlig tid framöver. Trollformeln som hela tiden varit en lögn. Neutrala har vi varit endast i munvädret, inte i verkligheten. Detta har man vetat i Kreml ända sedan år 1940. Vilka har Sverige lyckats lura? Svar: Den egna befolkningen!

I Norge är man inte särskilt imponerad över Sveriges hållning i Natofrågan. En debattör säger rent ut att vi i Sverige lider av NATO-fobi. I frågan om monarki är dock Norge lika långt utanför all räddning som Sverige. Valen till riksdagen handlar om marginella skillnader mellan partierna om någon procent hit eller dit, om någon miljard hit eller dit. De största partierna liknar proffsboxare som alla ronderna hänger på varandra och på repen, bankandes varandras hjärnor gula och blå. Ideologier kokas ihop till inköp av luftrobotsystem och obligatoriskt gymnasium. I båda fallen småpengar.

Men att driva frågan om demokratiskt statsskick i tiden eller frågan om säkerhet genom samverkan mellan demokratiska och fria stater i Nato vågar ingen i ett riksdagsval. Ska vi kalla det ”kvartalspolitik”  där framtiden är det som för tillfället råkar vara framför näsan?

Kungahuset rör på sig

Av , , Bli först att kommentera 1

Var i Stockholm gångna veckan. Lugn och fin plats. Det berodde knappast på att den odemokratiske relikten kungahus passade på att besöka Västerbotten när jag var bortrest. Den monarkiska cirkusen lär väl åka vidare i sina vagnar till nya tindrande landshövdingar och kommunfullmäktiges ordförande. Så nu när jag är tillbaka kan jag konstatera att länet aldrig varit så välstädat på 40 år. Inget ont som inte har något gott med sig. Pistvakt besöker Lycksele i höst. Kanske man skulle försöka få biljetter.

Som man ropar får man svar.

Av , , Bli först att kommentera 3

 I Sverige ledsagas monarkin av ögonbedövande reklam i tidningar och etermedia. Ingen dag utan prinsessor och prinsar mm i våra aftontidningar. Tantsnuskpressen Se och Hör, Allt om Allt etc etc har i alla tider försörjt sig på behovet av bling bling och halva tidningarna fylls naturligtvis av kungar, drottningar, prinsar, prinsessor och prinskorv. Alltid finns det något statsrättsligt  viktigt att kommentera, fräknar, ny frisyr, körning av rallybil, toalettbesök etc etc. Följaktligen tror folk att hela vårt liv hänger på en skör tråd om monarkin förpassas till historiens slutförvar av relikter.

Informationen om EU:s betydelse för vårt land och Europa är för det mesta negativ. Bryssel används närmast som ett skällsord. Greklands i högsta grad självförvållade problem skylls på EU. Ingen positiv information om frihandeln, fria rörligheten för arbetskraft, rätten att studera i andra länder inom EU får vi ta del av. Inte heller fördelarna med att EU är en stark röst i världen tack vara sin drygt halva miljard invånare.  EU-politiken sköts med vänster hand av de politiska partierna med undantag av folkpartiet som vågar tala ur skägget. Debatten i Sverige handlar om tjafs och bjäfs t ex snusfrågan. Få talar om nackdelen för Sverige att stå utanför euron vilket medför en för stark krona och exportsvårigheter för våra företag. Skogsindustrin t ex går på knäna.  Följaktligen tror folk att allt negativt beror på EU.

Sverige har lurat i skolbarn ända från 1946 att Sveriges neutralitet gör oss till jordens godaste folk (självgodaste vill jag säga). Att det är fullt medvetna lögner av Sveriges regeringar skvätter bara bort som vattendroppar på en het spis. Vem bryr sig om självförhärligande förljugenhet när vi framställs som inkarnationen av gott samvete. NATO har i årtionden framställts som lika goda kålsupare som den kommunistiska Warszawapakten. När flera generationer matats med sådan intellektuell dynga kan resultatet bara bli ett. Följaktligen har vi en negativ opinion mot svenskt NATO-medlemskap.

Som Povel Ramel sjöng, "allting går att sälja med mördande reklam, till och med konserverad gröt". Nu har vi både konserverad gröt i butikerna, en helägd kungafamilj som plågas dag och natt av snaskande hovreportrar och hovnarrar, EU-negativ opinion och negativ NATO-opinion. 

Som man ropar får man svar. Men inte av mig, jag tänker själv.

Onödig monarki

Av , , 9 kommentarer 4

Vårt statsskick reformerades senast 1974. Kungen (drottningen) fråntogs all makt och all makt kommer från folket som väljer en riksdag som väljer en regering. Talmannen sköter angelägenheterna kring regeringsbildningen. Kungen är helt bortkopplad från allt detta, tack och lov. På sätt och vis är vi redan en republik men utan president. Kungen har bara ceremoniella funktioner med undantag av att han presiderar vid utrikesnämndens sammanträden, verkligen en anomali. Dessvärre kallas kungen fortfarande statschef vilket innebär att statschefer, oftast presidenter, som besöker vårt land måste föra nonsenssamtal med kungligheter som är kompetensmässigt totalt underlägsna och inget bestämmer.  Waste of time, som de gamla grekerna sa. De verkliga samtalen sker med vårt lands statsminister och andra ministrar.

Vi skulle kunna bli en fullvärdig demokrati med några enkla strykningar i regeringsformen och successionsförordningen, ja den senare kan ju förpassas i sin helhet i papperskorgen. I en demokrati ärver man inte officiell ställning  genom aktiviteter i sänghalmen. Vårt nuvarande kungahus skulle på så sätt befrias från kväljande omfamning från troende monarkister dygnets alla timmar och tvånget att bekänna sig till viss religion och samfund skulle avskaffas. Tvånget för kommuner att ställa upp med stor ståt och fullmäktiges ordförande när kungen får för sig att göra sina eriksgator skulle bortfalla. Naturligtvis måste en del etikettsregler försvinna som gäller bordsplacering, hälsningsharanger osv när nuvarande kungligheter blir privatpersoner. För att bli general i detta land måste man efter reformen på vanligt sätt meritera sig för uppgiften och inte som nu kunna ärva en sådan titel och leka julgran med epåletter och gradbeteckningar.

Det finns många varianter på hur en republik kunde utformas. Det enklaste sättet har beskrivits ovan, att  helt lugnt och stilla överföra allt vad kungahus heter till privatlivet. Visst vore det stimulerande med allmänt presidentval men president kan även utses av riksdagen i likhet med val av talman. Presidentens maktbefogenheter kan utformas på hur många sätt som helst. Andra varianter handlar om att statsministern också benämns statschef eller att talmannen får titeln president.

För att troende monarkister, för det är verkligen fråga om tro, inte ska känna att marken rämnar och jordens undergång närmar sig kan kungahuset omvandlas till en privat stiftelse som försörjer sig själv och klär ut sig till generaler och amiraler enligt samma regler som gäller för teatrar och varietéer. Staten skulle vara helt bortkopplad. Media skulle därmed inte behöva göra hovreportrar och hovnissar arbetslösa utan fjäsket kan fortgå som tidigare med det undantaget att medlemmar av kungahuset kan be påträngande journalister dra åt skogen. F d kungligheter kunde söka in på högskolor och universitet helt enligt samma premisser som gäller för övriga svenskar.

Vad jag med dessa enkla rader menar är att vi kan bli en fullvärdig demokrati och ändå behålla kungahuset som en privat stiftelse helt utan officiell ställning. På detta sätt tillfredsställs alla trosuppfattningar och smakriktningar. Alla som vill slå pannan i marken med djupa bugningar för överheten kan fortsätta med det.

Presidentvalet i USA

Av , , Bli först att kommentera 1

Presidentvalet har varit ett drama som engagerat en stor del av världen. Kandidaterna har nagelfarits av massmedia i minsta detalj. USA valde återigen Obama som segrade klart. Republikanerna får slicka sina sår och försöka komma upp på banan igen. Då räcker det inte med extrema högeråsikter om homoäktenskap, abort, stamcellsforskning, invandring, sjukvård för alla, miljön, växthuseffekten o s v. Republikanerna måste attrahera kvinnor, latinos, färgade m fl för att ha en chans i nästa presidentval. Teaparty har inget längre att tillföra.

I Kina utses ny statschef genom slutna diskussioner inom en liten klick i kommunistpartiets ledning. Folket vet inte ett pip om vad den nye ledaren står för. Inga intervjuer ges. Valet är klappat och klart sedan åratal tillbaka och bara den innersta cirkeln vet. Över hela spektaklet svävar jättebilden av det fernissblanka Maofacet. Men som Göran Persson sa, "Kina visar vad stabilitet betyder för framåtskridande".

I Nordkorea och Cuba utser sittande statschef efterträdaren. Som av en händelse råkar det alltid bli brorsan eller ätteläggen. Ärftlig monarki med andra ord.

I Sverige utses blivande statschef genom genetisk tombola och då vet alla uppfödare att det kan bli precis vad som helst. Men alla är lyckliga och glada så långe det går att hänga en generalsuniform på avelsresultatet.

Gustav II Adolf i dag

Av , , Bli först att kommentera 1

Som alla vet som gått folkskolan dog Gustav II Adolf 6 nov 1632 i slaget vid Lützen. Slaget var ett av dem som utkämpades i det stora religionskrig som kallas 30-åriga kriget. Nu var inte bara religion inblandad utan den svenske kungen hade stora maktpolitiska ambitioner och kunde ha blivit Europas mäktigaste kung-kejsare om han lyckats. Det svenska folket tillfrågades inte om de ville skicka sina söner till en relativt säker död för att tillfredsställa kungars makthunger på den tiden. Soldaterna som inte slaktades på slagfälten dog av sjukdomar som härjade i fältlägren och under marscher. De som dog i strid var faktiskt en liten andel av totala antalet döda. När föräldrar och syskon tog avsked av den inkallade soldaten var det oftast sista gången man sågs i jordelivet.

Krig var ofta en ofrånkomlig del i kungahusens bodelningar och arvsskiften och för detta fick verklighetens folk lida. Kungahusens bodelningar och arvsskiften går lugnare till i våra dagar  i de fåtaliga stackars länder som inte lyckats göra sig av med den forntida kvarlevan monarkin. Sverige är ett av de länder som inte kan klassa sig som fullvärdig demokrati av den orsaken.

Religionskrig tycks däremot vara svårt att utrota. Att tro på fel gud eller fel apostel är på många håll i världen än i dag fullkomligt livsfarligt.

Sverige en demokrati?

Av , , 2 kommentarer 0

Försvarsminister Enström (M) hade för ett par dagar sedan svårt för att kalla Saudiarabien för diktatur. Det är ju synnerligen förståeligt ur en M-företrädares synvinkel. Sverige är en monarki, Saudiarabien är en monarki så kongenialiteten är grundmurad. Lika barn leka bäst.

En professor gjorde den enkla frågan svår genom att blanda in blandformer av diktatur och demokrati. Professorn ansåg att Saudiarabien med alla mått mätt är en solklar diktatur. men sedan blir det svårare. En demokrati väljer sina företrädare i fria val, har fri press och radio-TV-media och fri åsiktsbildning. I USA tillförsäkras alla rätten att sträva efter lycka. (Inte få lyckan serverad av staten!) Från statsmakten oberoende domstolar är en viktig del. Jämlikhet mellan män och kvinnor en annan. Professorn meddelade att inom hans gebit sysslade man med olika grader av demokrati-diktatur.

Sverige tillhör inte eliten bland demokratier eftersom statschefen tillsätts vid samlag mellan personer där den ena kontrahenten åtminstone är "kunglig" enligt kennelböckerna. Ett slags genetiskt bingolotto.

Finland är en riktig demokrati, Frankrige är en riktig demokrati, USA är en riktig demokrati, Tyskland är en riktig demokrati. På vilken plats kommer Sverige i demokratiligan? 45:e plats?