Etikett: Pedofil

Pedofiler ute och springer

Av , , 4 kommentarer 4

Enligt Uppdrag Granskning har en pedofil dömd till sluten rättspsykiatrisk vård i Sundsvall fått hjälp med att skaffa lägenhet och under vistelse i bostadsområdet begått nya övergrepp mot barn. Helt enkelt fruktansvärt oacceptabelt.

Pedofili är en vad jag förstår livslång sjukdom och dagens rättssystem fullständigt otillräckligt för att åtgärda problemet. Det vill säga att gång efter gång döma pedofiler för övergrepp mot barn och efter strafftiden släppa ut dem på gator och torg vind för våg. Tala om tickande bomber bland det käraste vi har, våra barn. Och detta acepterar vi! (Dock inte jag!) Vårt rättssystem borde sätta mer fokus på brottsoffren, både antal brottsoffer och det lidande brottslingen orsakar. Utifrån detta bör strafftider och konsekvenser för brottslingen avgöras.

Dömda pedofiler bör få ett val. Endera gå med på att "åtgärdas" så att faran för omgivningen elimineras eller att dömas till sluten vård livet ut. Detta är humant både för brottslingen och alla framtida brottsoffer. I USA och andra länder måste grannarna informeras i bostadsområdet när en dömd pedofil återfår friheten men den åtgärden är otillfredsställande ur många synvinklar. Framförallt har pedofilen ändå möjligheter att fortsätta med sina fruktansvärda handlingar.

Även överfallsvåldtäktsmän bör få välja mellan att "åtgärdas" eller sitta inne resten av livet. Även överfallsvåldtäktsmän har en böjelse som sitter i livet ut. Ett större antal sexrelaterade mord och grova våldtäkter de senaste årtiondena skulle ha undvikits.

Vi behöver en kampanj i Sverige om "Kvinnofrid och Barnfrid". På det området är vi fortfarande ett u-land.

Lila kuvert till sexköpare.

Av , , 1 kommentar 4

Justitieministern Beatrice Ask har råkat i blåsväder för att hon i något sammanhang ska ha tyckt att misstänkta sexköpare ska få ett brev i lila kuvert hemskickat till sig så att familjen blir underrättade vad pappan/maken håller på med. Jag har önskat mig många nya förslag från justitieministern men kanske inte just detta. Hade hon menat dömda sexköpare hade det kanske varit en annan sak. Men i det stora hela är det kanske inte så kul med en make som kommer hemdrällande från bordell och riskerar smitta sin familj med allvarliga och till och med dödliga sjukdomar. Sådana män verkar lida av någon form av relationsinvaliditet.

Nej då hade det varit bättre om justitieminister Ask kommit med förslag om att överfallsvåldtäktsmän får välja mellan ett liv i frihet med inslag av tvångsmedicinering/kastrering eller ett återstående liv bakom lås och bom. Ett annat lagförslag jag väntat på är att pedofiler ska övervakas elektroniskt och i de fall de begått våldsbrott mot barn även de få välja mellan ett liv i frihet med inslag av tvångsmedicinering/kastrering eller ett återstående liv bakom lås och bom.

Med andra ord bör mer fokus ligga på brottsoffren, befintliga och kommande. Under vänstervågens 1960- 70-tal spreds uppfattningen att det var"samhället" som skapade brottslingarna och att brottslingarna var "offer". En hel del av det flummet finns kvar än i denna dag i vår rättsskipning.