Etikett: Putin den smorde

2000-talets Chamberlain, vem får den titeln? Trump?

Av , , 3 kommentarer 5

Den brittiske premiärministern Chamberlain är ju beryktad som den som blev grundlurad av Hitler ”Peace in our time” genom att ”medla” mellan Hitler och Tjeckoslovakien 1938. Hitler fick vad han ockuperat och det blev ”fred”. Sedan vet alla som inte missat grundskolan helt och hållet vad som hände.

Nästan alla vet vad som händer just nu. En ny galning, Vladimir Putin, har imperialistiska ambitioner och har återstartat krig mot Tjetjenien som erövrats med en rysk marionett som president, krig mot Georgien som inte är avslutat och därefter gett sig på Ukraina som Putler inte anser vara ett riktigt land. År 1991 röstade 90% av landets befolkning för att Ukraina skulle vara en självständig nation och så blev det. Undertecknat även av Ryssland! År 2014 erövrade Ryssland Krim som i ett spektakelval röstade för att anslutas till Ryssland. I mars 2022 inleddes en fullskalig invasion av Ukraina som Putler kallar en ”specialoperation”. En jättekolonn med pansarstyrkor stod snabbt bara någon mil norr om huvudstaden Kiev men turligt nog förintade Ukraina kolonnen genom en form av mottikrig. Kvar blev en enorm massa rostigt järnskrot.

Nu dyker en och annan upp på yttersta högerkanten i tävlingen om titeln som 2000-talets Chamberlain genom att erbjuda sig som fredsmäklare mellan 2000-talets Hitler (Putin) och Ukraina. Icke oväntat är en av dessa ”fredsmäklare” den misstänkte statskuppsmakaren Donald Trump som säger sig kunna avsluta Ukrainas försvarskrig på några timmar om han blir vald till USA:s president. Tafsaren Trump, som har historiekunskaper och omvärldskunskaper som en fiskmås, vill fullt klart bli 2000-talets Chamberlain. Trumps beundrade kompis Putin har nämligen ambitioner som sträcker sig långt utanför Ukrainas gränser. Främst alla delstaterna i f d Sovjetunionen men även de f d Sovjetiska lydstaterna i östra Europa där Putin tjänstgjorde som KGB-agent placerad i Östtyskland från slutet på 1970-talet. KGB, numera FSB, har över 600 000 anställda för kontroll av den egna befolkningen och för subversiva operationer i grannländer inom intressesfären.

Tillåts Putin stjäla delar av den självständiga nationen Ukraina kommer det inte att sluta där utan Putin kommer i likhet med Adolf Hitler att fortsätta och det kommer att bli värre, mycket värre! Putin har ju välsignats av patriarken i Moskva så erövringskrigaren och giftmördaren Putin har full stöttning från den ryska statskyrkan. Han kanske t o m vill bli betraktad som gud i likhet med Alexander den Store? Han som med hjälp av pappas stora armé erövrade större delen av den kända världen på 300-talet f kr. Som tur var för världen söp han ihjäl sig bara drygt 30 år gammal. Ryssland är nu så perverterat så det är inte säkert att det blir bättre om Putin super ihjäl sig eller snart dör av andra orsaker. Den förr så blide marionettpresidenten Medvedev har t ex genomgått en total omvandling och skroderar nu närmast psykopatiskt om totalt krig i värsta Hitlerstil.

Det handlar nu om ett civilisationskrig, inte bara om ”kriget i Ukraina”! Tänk tanken att Trump blir president igen och skrotar NATO och överger Europa. Vad händer oss då???

Putler – den smorde halvguden

Av , , 3 kommentarer 12

Det finns många historiker som betraktar den nu havererade kommunismen som en variant av religion och dess ”bibel” får väl då anses vara Das Kapital. Någon konkurrerande religion av traditionellt snitt har inte tillåtits. Den senaste halvguden i Ryssland heter Putin och han har nu smorts till sin gudasyssla av patriarken Kirill i Moskva. Jag är dock osäker på vilken olja patriarken Kirill använder. Personligen har jag goda erfarenheter av 5-56 utom vid insektsbekämpning. Varje kommunist har världen över titulerats ”kamrat”, även när vederbörande släpats ner i någon källare för det sedvanliga nackskottet för syndare och avfällingar. Flera s k Kirunasvenskar som emigrerade till ”arbetarparadiset” drabbades av det runda hålet i bakhuvudet, ett slags kommunistiskt bomärke. Detta uppdagades först tjogtals år senare.

KGB i Sovjetunionen, STASI i Östtyskland och motsvarande i alla kommuniststater hade stenkoll på varenda människa vilket innebar ”största möjliga tystnad” undantagandes åsikter om vädret och pelargoniorna i köksfönstret. Vid utrensningarna som kostade miljontals människor livet använde förhörsledarna metoden ”namnge tre personer som du har hört uttrycka sig negativt om någon samhällsföreteelse, så kanske du slipper åtal för förräderi”. Det är ju enkel matematik att räkna ut att snart är ju hela folket misstänkt, utom den f d bankrånaren kamrat Stalin förstås.

Här har vi grundorsaken till att det är så svårt att återskapa fungerande demokratier i de f d kommuniststaterna. Ingen i Ryssland eller Östeuropa vågar samtala om samhällsfrågor, t ex ”är det inte dags att åtgärda de 15 miljoner utedassen i Ryssland i stället för att tillverka missiler som kan utplåna mänskligheten flera gånger om”! Liknande rädsla för att diskutera samhälleliga frågor ser vi i alla f d kommunistiska stater i Europa, inte minst i Ungern. Knip käft så överlever du! Vi i det demokratiska väst vågar samtala om allt möjligt. Denna rättighet har Putler avskaffat i Ryssland och vill avskaffa i alla f d satellitstater till Sovjetunionen och i hela världen. Enligt experter i Kremlologi är frälsningen av hela världen till träldom fortfarande ett mål för Kreml efter kommunismens död.

Nu kommer ju förstås som ett brev på posten motreaktionen, men USA då! Krigsrätt, krigsrätt! Till detta vill jag bara lägga en anmärkning. Utan USA;s inträde i 2:a världskriget hade Europa fram till Atlanten varit kommunistiska lydriken under Stalin och Kreml. USA stampade rekordsnabbt på bara ett par år miljonarméer ur jorden och försåg dessutom bl a Sovjetunionen med enorma mängder krigsmateriel intill krigsslutet. Vid krigsslutet stod USA för 70 % av planetens sammanlagda produktion av krigsmateriel. Samtidigt hade USA kriget med den andra Axelmakten Japan att slutföra (Italien var redan avklarad) och där bidrog Sovjetunionen bara rudimentärt. Säkrandet av kommunismen i Nordkorea var väl i det sammanhanget den största ”bedriften”. I tävlingen antalet döda soldater vann Sovjetunionen överlägset, mycket beroende på det slösaktiga sättet att föra krig. I Finska vinterkriget dog tiofalt fler Sovjetiska soldater, inte minst ur Ukrainska elitdivisioner, än finska soldater. Sovjet använde under andra v-kriget taktiken anfall i echelonger vilket innebär att när den första echelongen (linjen) är massakrerad och förintad kommer nästa echelong farande o s v. Till slut har försvararna tagit slut och då har man ”segrat” till ett oerhört pris i döda soldater. Ordet retirera var inte uppfunnet för då sköts man bakifrån av de politiska kommissarierna. USA och ”väst” var övervakade av den egna tidningspressen och hemmaopinionen skulle aldrig ha accepterat Sovjets primitiva sätt att bedriva krig (eg = människoslakt!). I Sovjetunionen var människor enbart en förbrukningsartikel, både i krig och fred!

Ett citat av Alexander Solsjenitsyn kommer jag ihåg. Fritt ur minnet ungefär, ”kommunismen och demokratin kan inte existera sida vid sida på planeten utan en av dem är dömd att gå under”.
Jag rekommenderar Gudrun Perssons anförande på konferensen Folk och Försvar 2023! Gå in på youtube.com och sök på Gudrun Persson Folk och Försvar 2023.