Etikett: Stasipräst

Kamrat Stasipräst

Av , , Bli först att kommentera 2

Anna Funder intervjuade 1997 professor Bock, tidigare verksam inom Stasi i Östtyskland (DDR). I den avdelning där professor Bock var verksam var huvuduppgiften att spionera på och kontrollera folket i DDR, d v s försvara regimen mot dess eget folk. Inom Stasi fanns en avdelning "Kyrka" . För att få grepp om kyrkan, som ansågs kunna vara en farlig källa för uppror mot kommunistregimen, infiltrerade Stasi kyrkan genom att värva IM (tjallare) bland studenterna. Det lyckades så bra enligt professor Bock att vid ragnaröken i dec 1989 var 65 % av kyrkoledningarna i DDR IM för Stasi och resten var föremål för bearbetning.

På frågan om vilka egenskaper som var bra för en IM svarade herr Bock, "ärlig, trofast, pålitlig"!! Det är nog den mest eufemiska beskrivning av en slasktratt till människa jag hört i hela mitt liv.(Min egen anm).

Stasiprästen i Burträsk var alltså enligt Funders intervju av professor Bock en högst vanlig kamrattjallare inom kyrkan i DDR. Offren för de tjallande IM:arna fick framtiden förstörd, fängslades, sparkades från utbildningarna och fick inte sökta jobb eftersom Stasi skulle godkänna alla anställningar. Dessvärre drabbade detta öde även offrens föräldrar och syskon.

En annan intervjuad är f d överstelöjtnanten i Stasi Günter Bohnsack. Han jobbade på avdelningen "Desinformation och psykologiska krigföring mot väst". På den avdelningen hade man uppgifter om IM och agenter i andra länder. Vid murens fall förstod Bohnsack att många medarbetare och spioner i andra länder skulle avslöjas om demonstranterna fick tillgång till arkiven. Därför fraktade och brände Bohnsack i tre dygn hemliga handlingar till en ugn 100 km utanför Berlin.

Detta kan ha haft betydelse för en mystisk "dödsolycka" i nov 1984 när TV-reportern Cats Falck och hennes väninna omkom i deras bil som hamnat i Hammarbykanalen i Stockholm. Cats Falck hade ett reportage på gång där hon skulle avslöja olaglig vapenexport till DDR. Polisutredningen kunde inte verifiera något samband mellan "olyckan" och det program hon arbetade med. År 1997 fick Säpo ett brev från Tyskland i vilket namngivna personer i Stasi pekades ut som ansvariga för Cats Falcks död. Även denna polisutredningen blev resultatlös. Märkligt i denna affär är även att det material Cats Falck arbetade med försvunnit från STV. Vill man vara ytterligare konspiratorisk så fanns det vid den tiden en stor andel medarbetare på åtminstone TV2 som hyste stor sympati för DDR och Sovjetunionen.

För att ytterligare spä på konspirationsmisstankarna kan nämnas krigsmaterialinspektören Algernons plötsliga död under ett framrusande tunnelbanetåg i Stockholm 1987. Var det ett självmord eller blev han puttad ned på spåret. Visste han för mycket? Stasi stod på höjdpunkten av sin makt de sista åren före dec 1989.

Man kan nog anta att graverande material som kan ha funnits i Stasis arkiv har brännts upp i kaoset efter murens fall.

Öppna svenska stasiarkiven!

Av , , 3 kommentarer 4

Regeringen bör snarast göra information om svenska Stasiagenter tillgänglig för allmänheten. Se här vad Expressen skriver på ledarplats:

http://www.expressen.se/ledare/hog-tid-att-regeringen-oppnar-stasi-arkiven/

Vilka vill regeringen skydda med sitt hemlighetsmakeri? Lars Werner? Lars Ohly? Knappast! De är ju avklädda i TV. Vilka är det då regeringen vill skydda?

Hade inte Birgitta Almgren tillåtits forska i arkiven och skriva forskningsrapporter hade vi inte vetat ett skvatt om Stasiprästen i Burträsk!! Han hade tydligen två gudar. Gud själv och Karl Marx med  Lenin som Jesus och Che Guevara som apostel. Öppenheten om Stasi och Östtyska regimens grymheter mot sitt eget folk är betydligt större i Tyskland och andra länder. Här lever vi under förmyndare som förvägrar oss en viktig bit av vår historia.

Se även artikeln i dagens VK!

http://www.vk.se/675075/stasimisstankt-slutar-som-prast

Öppna svenska Stasiarkiven NU. För böveln!

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Stasiprästen i Expressen även i dag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Även i dag kan man läsa om den västerbottniske stasiprästen i Expressen. Vilken tur att Expressen finns till nytta för oss i norr.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Stasipräst avslöjas av Expressen

Av , , Bli först att kommentera 1

Ja egentligen gjordes väl avslöjandet  av Birgitta Almgren i sin forskning om svenska stasiagenter eller "informella medarbetare" som det eufemiskt kan heta. Men Expressen har vaskat fram ca 1000 dokument som nyligen släppts i Tyskland. I dagens Expressen får svenska folket läsa och bilda sig en egen uppfattning om alla blånekanden man får höra. Till och med personangrepp på Birgitta Almgren har förekommit.

En önskedröm vore att Expressen (någon annan tidning är väl otänkbar???) vaskade fram 1000 dokument  för alla andra svenska fd stasiagenter och angivare som åtnjuter svenska statens beskydd, ja t o m Riksdagens beskydd. Det är väl som med svenska vapenförsäljningar till diktaturer och kungligheters klavertramp. Största möjliga tyyyysssstnad. Jag kommer att tänka på Viktor Rydbergs dikt "Tomten". Alla sover tyst det är i husen, tyst i husen….. Öronbedövande tyst!