Nystartszon

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag lämnar Regeringen ett förslag till lagrådet, förslaget handlar om nystartszoner.

Förslaget handlar om ett system med nystartszoner, där man vill förbättra möjligheterna för personer i utanförskap och bidra till fler jobb i utsatta områden. Vilka områden som ska utses som nystartszoner ska baseras på olika kriterier och vilka områden som ska utses ska omprövas vart femte år.

Jag tycker att det är ett bra förslag och enligt internationella erfarenheter visar det att nystartszoner kan ha vissa effekter om det kombineras med andra åtgärder..

 

Tyvärr Skellefteå det blir inget guldfirande

Av , , 9 kommentarer 10

Ikväll kommer Luleå att vinna och jag måste erkänna att jag håller på Luleå!  Vi i familjen har sommarstugan i Luleå så jag känner mig mer knuten till Luleå än Skellefteå. Samtidigt har Umeå och Skellefteå varit rivaler genom åren idrottsligt. (Om Skellefteå skulle vinna guldet kan man trösta sig med att guldet hamnar i Västerbotten)

Seger med 5-1 för Luleå ikväll och Skellefteå får stora darren och blir silvermedaljörer igen!!

Ett bra företagsklimat är viktigt för kommunen

Av , , 1 kommentar 4

Vi politiker i Näringslivs och Planeringsutskottet brukar ofta vara ute och besöka företag tillsammans med tjänstemännen på kommunens näringslivservice. (Igår var vi och besökte Nordic Biomarker, Länsförsäkringar och ICA Maxi.) Jag tycker att det är viktigt att vi från politiken har en bra dialog med näringslivet, för de har en avgörande betydelse för kommunens välstånd.

Ett bra företagsklimat i kommunen gör att företagen växer och anställer, kommunen blir även attraktiv för nya företagsetableringar. Det leder i sin tur till att inflyttningen i kommunen ökar, och skattebasen och intäkterna till kommunen ökar.
Kommunens Näringslivsservice är kommunens operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt, i uppdraget ingår att leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens medverkan och engagemang i tillväxt och näringslivsfrågor.
För att sammanfatta det enkelt länken mellan kommun och näringsliv.
Näringslivsservice och dess personal gör ett oerhört bra arbete för att skapa ett gott lokalt företagsklimat i Umeå och skapa förutsättningar för näringslivet. Kommuner med bra företagsklimat har inte lika många arbetslösa ungdomar som kommuner med ett sämre företagsklimat
Jag kan skriva hur mycket som helst om Näringslivsservice verksamhet och betydelse för kommunen. Men för att sammanfatta besöket kan man konstatera att ett bra företagsklimat i kommunen är oerhört viktigt för kommuns utveckling och framtid.

Ny evenemangsarena behövs på sikt!

Av , , Bli först att kommentera 9

Som det ekonomiska läget är i Umeå just nu, så är det inte realistiskt att kommunen bygger en arena de närmsta åren. Vem som ska ha ansvaret för driften av arenan är en annan fråga.

Men jag tror att på sikt att Umeå behöver en ny modern arena. En evenemangsarena i tillräcklig storlek skulle dessutom stärka Umeås förmåga att attrahera världsartister och nya evenemang. Jag tror att en ny evenemangsarena har ett stort stöd av umeborna och det skulle vara ett lyft för regionen och Umeå. Sen tror jag att en viktig förutsättning för att evenemangsarenan ska bli verklighet, är ett samarbete mellan kommunen och näringslivet.
Men som läget är just nu står vi inför stora ekonomiska utmaningar i kommunen de närmsta åren och om vi ska få en ny evenemangsarena i Umeå behövs det andra finansärer än kommunen

Stora ekonomiska utmaningar i kommunen

Av , , Bli först att kommentera 5

Det här är den tid på året när de politiska partierna har sin budgetsprocess inför fastställandet av budgeten för 2014. Budgeten kommer sen att fastställas vid Kommunfullmäktiges junisammanträde.

Vi hade därför igår på Folkpartiets gruppmöte besök av kommunens ekonomidirektör Madelaine Gustafsson–Sjölin samt budgetchef Carina Nylander, som informerade om den aktuella ekonomiska situationen för Umeå kommun. Det var en intressant och bra dragning som vanligt av Madelaine och Carina.
 
Det man kan konstatera är att vi står inför stora ekonomiska utmaningar i kommunen de närmsta åren och det var ingen stor överraskning. Minskade skatteintäkter och kraftintäkter, samt förändringar i det kommunala utjämningssystemet är en del av förklaringen.

Vårbudgeten 2013

Av , , Bli först att kommentera 4

Eftersom den ekonomiska krisen i Europa fortsätter och arbetslösheten i Sverige ligger på 8 % innehåller Alliansens vårbudget mera förslag än vanligt. Fokus i vårbudgeten ligger på infrastruktur och utbildningsplatser.

Tyvärr är krisen i Europa är ett stort hot mot våra exportföretag eftersom 70-75 procent av vår export går till Europa, så löser man inte krisen blir det negativa effekter mot våra exportföretag och som i sin tur drabbar arbetsmarknaden.
 
Folkpartiets politik har även haft stora framgångar i vårbudgeten genom omedelbart ökade satsningar på utbildningsplatser. Ett stort problem är den höga ungdomsarbetslösheten som jag gärna hade sett mera satsningar på i vårbudgeten. Det som är mycket glädjande är att Anders Borg gav, ett rätt tydligt besked om att det blir sänkt skatt för pensionärer 2014.
För att motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast föreslår och aviserar regeringen nu ytterligare satsningar:
·     antalet platser inom yrkesvux ökas med 7000 platser 2013 och 7000 platser 2014
·     antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8000 under 2013 och 2014
·     antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1400 platser 2013 och 1400 platser 2014
·     insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
·     medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700 miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar 2013

Sänkta krav för barn som söker asyl, men vad händer med de Afghanska tolkarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är glädjande att Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om att sänka kraven för barn som söker asyl i Sverige. De nya reglerna kommer att börja gälla redan från och med 1 juli nästa år. Överenskommelsen kommer att innebära att utlänningslagen ändras och ordalydelsen i ändras så att synnerligen ömmande omständigheter byts mot särskilt ömmande omständigheter när det gäller barn upp till 18 år som söker asyl.

Den nya lydelsen särskilt ömmande omständigheter är vidare och fler barn kommer därmed att få stanna. Även när det gäller att förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn är regeringen och miljöpartiet överens.

Jag tycker det är bra att man sänker kraven för barn som söker asyl och att man vill förbättra situationen för ensamkommande flyktingbarn.

Nu fattas bara en överenskommelse så att de Afghanska tolkar som arbetat åt försvaret, får möjlighet att söka asyl i Sverige. Jag tycker att vi har ett moraliskt ansvar från Svensk sida att ge tolkarna möjlighet att söka asyl, men tyvärr vill inte vår Migrationsminister Tobias Billström ge de Afghanska tolkarna den möjligheten. Han hävdar att de inte ska få någon förtur i asylärenden.

Jag tycker att det är otroligt dåligt att vi från Svensk sida lämnar tolkarna vind för våg och inte tar vårt ansvar.

Norrlands huvudstad även i idrott

Av , , Bli först att kommentera 7

Man pratar om Skellefteå och Luleå i dagarna, men det är Umeå som är Norrlands huvudstad i idrott. Vi har en mycket större bredd på idrotten än de andra Norrlandstäderna. Tyvärr förlorade vi båda SM finalerna i Innebandy, men vi är fortfarande innebandyns huvudstad. Var helt säker på att Dalen och IKSU skulle vinna i helgen.

Nu har fotbollen startat på allvar och glädjande var att både Umeå Södra i elitettan damer och Umeå FC div 1 Norra Herrar vann sina matcher i helgen. Alltid roligt med en bra start på serien. Ser med spänning emot vad UIK kommer att prestera i Damallsvenskan, tror på en skräll i premiären med seger mot Tyresö borta.

Får avsluta med att säga grattis till Skellefteå AIK efter 2 raka segrar mot Luleå i hockeyfinalen. Guldet kommer välförtjänt att hamna i Skellefteå

 

Finns miljöbilar?

Av , , Bli först att kommentera 6

Från Regeringens har man en vision att Sverige ska vara klimatneutralt 2050 och att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. För att nå dit krävs mer förnybara bränslen, fler miljövänliga fordon och mer moderna transporter för framtiden. Därför kommer Regeringen i 2013 års ekonomiska vårproposition att föreslå en satsning på de bästa miljöbilarna. Regeringen kommer även att satsa drygt 200 miljoner kronor per år för att förlänga skattereduktionen för tjänstebilar som är miljöbilar

Jag tycker att det är en bra vision från Regeringen och att man gör en ordentlig satsning på miljöbilar, men är det rätt att kalla en bil för miljöbil? Jag har alltid ställt mig frågande till begreppet miljöbil, jag skulle heller vilja säga mera miljövänlig. Och hur räknar man ut hur en bil är miljövänlig?
Här kommer en intressant jämförelse mellan en Hummer och en Toyota Prius om vem som är miljövänligare. Man ska inte lita på allt som skrivs, men det är ändå en intressant artikel.
En gammal jeep är miljövänligare än en modern hybridbil
En gammal jeep är miljövänligare än en modern hybridbil. Det konstaterar det amerikanska CNW Marketing Research.De har räknat med bilens hela livslängd och inte bara bränsleförbrukningen. En Hummer har en total energikostnad på 80 kronor per mil, medan en Toyota Prius drar hela 135 kronor per mil. En Honda Accord i hybridutförande har 50 procent högre energikostnad per mil än icke-hybriden av samma bil, enligt CNW Marketing Research, som har utvecklat en egen beräkningsmodell för att kartlägga bilarnas totala energiförbrukning från vaggan till graven.

Företaget har beräknat mer än 3 000 energikrävande faktorer på bilens väg från konceptidé och utveckling till produktion, användning, service, reparationer och skrotning. Man har sedan räknat ihop alla faktorer och fått fram en beräknad kostnad per körsträcka.

– De flesta biltillverkares livscykelanalyser är inte tillräckligt omfattande, säger Art Spinella, chef för CNW Marketing Research.

– Vi har kommit fram till att en större del av bilens totala energikostnad ligger utanför själva användandet. Bland annat ingår alla transporter av råmaterial och arbetare till och mellan fabrikerna, säger Art Spinella

Hot hjälper inte när det gäller mobilnätet

Av , , 1 kommentar 5

Det är bra att man höjer tonen mot operatörerna när det gäller Mobiltäckningen, men det räcker inte. När jag var på ett möte angående kollektivtrafiken, fick jag veta att ibland när bussarna är i Obbola fungerar inte vissa betalningskort på bussen, på grund av att mobilnätet har dålig mottagning.

I dagens samhälle blir vi mer och mer beroende av mobiltelefoner och de fyller även viktig funktion i samhället. Många företag i Norrland är även beroende av ett fungerande mobilnät, företag som ger oss jobb och välfärd. Det är även mycket allvarligt problem att man på vissa håll i landet varken kan larma räddningstjänst eller ambulans.

It och energiministern Anna-Karin Hatt hotar med skärpt lagstiftning om inte mobiloperatörernas nät förbättras och deras täckningskartor stämmer bättre med verkligheten.

Hot brukar inte hjälpa och därför anser jag att en lagändring är nödvändig omgående. Nu finns det inte någon lag som säkerställer att mobilnätet fungerar och det kan inte fortsätta vara så att det är operatörerna som avgör om och när, det ska vara lönsamt att bygga ut ett mobilnät för alla