Man har utrett frågan om en gästhamn i snart tio år!

Av , , 2 kommentarer 3

Igår på kommunstyrelsen var vår motion om gästhamnar uppe på dagordningen Tyvärr fick vi inget bifall av något parti när det gäller vår motion. Alla andra partier gick på förslaget att man ska utreda frågan om en gästhamn. Som jag skrivit tidigare i min blogg, så lämnade vi en motion redan 2007 om en central gästhamn och då beslutades det också att man ska utreda frågan. Varför kan man inte istället ge avslag på motionen. Jag ställer mig frågan hur länge kan man utreda saker och vad kostar det? Från Liberalernas sida så kommer vi hur som helst att fortsätta driva frågan och jag ser fram emot debatten på kommunfullmäktige

 

 

2 kommentarer

Makten ska flyttas från politikerna!

Av , , 2 kommentarer 4

För mig som Liberal är valfrihet en självklarhet inom äldreomsorgen och tyvärr har inte majoriteten i Umeå samma inställning. Det är också en självklarhet för mig, att makten skall flyttas från politiken till de äldre och deras anhöriga. Välfärden står också inför stora utmaningar och vi behöver fler utövare som kan hjälpa till. Då går det inte att motverka privata utövare som majoriteten gör. Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

2 kommentarer

Viktigt att stötta föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet i Umeå. Som enda parti tillförde vi också extra medel till föreningslivet i den förra budgeten. Sammanlagt var det två miljoner som tillfördes i vårt budgetförslag till fritidsnämnden och kulturnämnden. Sen fick vi tyvärr inte gehör för det av majoriteten.

Medlen var riktade mot föreningslivet, eftersom det är i stor del bidragande till Umeås invånares folkhälsa, fritidsnöje och allmänna välbefinnande. I Umeå finns idag ca 800 föreningar av olika slag och en stor del av dessa är ungdomsidrottsföreningar.

 

 

Bli först att kommentera

Miljöpartiet förtydligar att man är ett storstadsparti!

Av , , 1 kommentar 14

Jag blir påhoppad av en ledande miljöpartist i en blogg och jag förstår mig inte på argumentation. För mig är det en självklarhet att alla inte har råd att köpa en ny bil och bor man på landsbygden så är man också beroende av att ha en bil. I bloggen kan man också läsa att miljöpartiet vill planera och bygga städer så att fler inte ska behöva lägga pengar på en bil överhuvudtaget. Man kan ha tillgång vid behov, utan att behöva äga. För mig är det ett förtydligande att man är ett storstadsparti.

Givetvis tycker jag att vår framtida miljö är jätteviktig, men man måste vara realistisk. Man måste också förstå att det finns människor som vill leva utanför storstäderna och med miljöpartiets politik så försvåras den möjligheten.

1 kommentar

Man ska hålla sig till sanningen!

Av , , 1 kommentar 11

Blir överraskad över Lennart Holmlunds utspel i hans blogg. Det visar än en gång att det är känsligt med gitarrmuseet. Socialdemokraterna kommer också att lägga in gitarrmuseet i kommunens budget och för mig är ett gitarrmuseum inte en kommunal angelägenhet. En gästhamn borde mera vara en kommunal angelägenhet och så är fallet hos många kommuner i landet.

Sen skriver Lennart att vi Liberaler har blivit kulturfientliga, men han verkar ha glömt att vi var det enda partiet som vill öka budgeten i kulturnämnden och även ge mer ekonomiskt stöd till kulturföreningar. Något som vi inte fick stöd av från socialdemokraterna. Jag tänker inte heller kalla socialdemokraterna kulturfientliga, för jag vet att det finns många inom socialdemokraterna som värnar om kulturen. Jag tycker också att man ska vara ärlig när man håller på med politik och man ska hålla sig till sanningen. Våra satsningar vet Lennart om och det är bara att läsa våran budget förra året

1 kommentar

Gitarrmuseet börjar bli en känslig fråga för socialdemokraterna!

Av , , 1 kommentar 11

Socialdemokraterna försöker göra allt för att få bort fokuset från gitarrmuseet. Nu jämför man också kostnaderna för en gästhamn med kostnaderna för gitarrmuseet. Om man har hört mig i debatten kring en gästhamn, så inser man att det inte är en stor kostnad. Tanken med en gästhamn är att den ska till största delen finansieras av avgifter och där har jag även nämnt Örnsköldsvik som ett exempel. Men som jag skrev i inledningen så börjar det bli en känslig fråga för socialdemokraterna när det gäller gitarrmuseet och man vill få bort allt fokus från frågan.

Som det ser ut nu så kommer också Guitars the museum bli hyresgäster hos Folkets hus från och med januari 2019. Det kommer att innebära fortsatta kostnader för kommunen och vi får inte heller glömma att kommunen redan har gått in med över 20 miljoner.

1 kommentar

Miljöpartiet har gjort det till en klassfråga att äga bil!

Av , , 2 kommentarer 14

En ledande miljöpartist i länet målar upp en glamorös bild av att bilen är vårt främsta transportmedel i sin blogg. I samma blogg berättas det om att MP-regeringen inför ett bonus-malus-system. Det är ett system som gör det billigare att köpa nya miljöbilar. Att köpa en ny bil har inte alla råd med och med det här förslaget så gör man det till en klassfråga. Det kanske är så att miljöpartiet har blivit ett parti för rika.

 

2 kommentarer

Varför vill socialdemokraterna inte ha en gästhamn?

Av , , 1 kommentar 5

Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå. Är det något Umeå behöver så är det en central gästhamn och tyvärr verkar bara socialdemokraterna vilja utreda det. Frågan man kan ställa sig, är hur länge kommunen kan utreda frågan om en gästhamn. Det har nu gått över tio år sedan vi började driva frågan och utredningen fortsätter.

Redan 2007 så lämnade vi in en motion om det och fick även avslag på motionen. Svaret till avslag var att man jobbade med en fördjupad översiktsplan för älvslandskapet och där skulle en utredning om en gästhamn ingå. 2014 skrev vi ytterligare en motion om en central gästhamn och fick då svaret att man utredde frågan. Eftersom det inte hände något i frågan, så skrev vi ytterligare en motion 2017 och fick då till svar att fritidsnämnden skulle få medel till att vara med om en förstudie om en gästhamn i Umeå. Vi yrkade även nyligen att i samband med renovering och ombyggnation av katamarankajen skulle man skapa förutsättningar för en gästhamn. Men där fick vi avslag och det blev ingen utredning.

Från Liberalernas sida så kommer vi hur som helst att fortsätta driva frågan och vi kommer även att ifrågasätta hur man kan utreda en gästhamn i över tio år.

1 kommentar

Miljöpartiets korståg mot Norrland fortsätter!

Av , , 1 kommentar 23

Miljöpartiets korståg mot Norrland fortsätter! Nu vill man ge ägardirektiv till statliga Swedavia, att arbeta aktivt med att minska människors behov av flygresande. Än en gång visar man att man är ett storstadsparti och att man inte förstår Sveriges geografi.När det gäller flyget så har det en stor betydelse för Norrlands utveckling och det ger även stora möjligheter för näringslivet. Det skapar även förutsättningar för människor att leva i Norrland och det har även stor betydelse för vår besöksnäring.

1 kommentar