Högre lärarlöner

Lärarförbundet visar hur lärarna under 50 år släpat efter i löneutvecklingen vilket fått till följd att männen överger läraryrket. I dag är bara var fjärde lärare i grundskolan man och från förskola t o m åk 6 är kvinnodominansen total. På gymnasiet är samma utveckling på väg. Lärare inom naturvetenskap, teknik och företagsekonomi måste vara rena idealister för att välja läraryrket. I näringslivet är lönerna minst 10 000 kr högre per månad  redan efter några år. I slutskedet av karriären är löneskillnaderna ofta ofantliga. En  gymnasierektor i Umeå tjänar mindre än en gymnasieingenjör som jobbar på Vattenfalls olika regleringskontor. Något måste göras, men när?  När även gymnasielärarna till över 90 % består av kvinnor?

Det som gör utvecklingen en smula problematisk är att skolan har en fostrande och danande roll och då är det viktigt att den 12 år långa skoltiden inte tillbringas i en skola med lärare och personal bestående av uteslutande ett kön.

Jag finner några orsaker till att det blivit som det blivit.

1. Under tiden lärarna var statstjänstemän behölls tarifflönerna alldeles för länge. Individuella löner skulle ha genomförts redan på 1970-talet när andra yrkesgrupper inom stat och kommun började lämna tarifflönesystemet.

2. Kommunaliseringen i början på 1990-talet påskyndade hissen nedåt trots att individuella löner började införas. Lönemässigt är kommunaliseringen en katastrof för lärarna. Det är bara att titta på utvecklingen som varit och är.

3. Den allmänna lönenivelleringen som Sverige är världsbäst-sämst på  beroende på vilka preferenser man har. I denna process utgjorde skolan en egen värld, alla inom skolan skulle ha lika lön oavsett utbildningsnivå och vad man gjorde. Problemet med denna avskildhet från övriga arbetsmarknaden blev synlig när det inte gick att rekrytera yrkeslärare. En byggnadsarbetare tjänade kanske 10 000 mer i månaden än en byggnadslärare. Men i regleringssamhället fixade man även detta något så när. Yrkeslärare fick segla ifrån skolans övriga lärare lönemässigt, som ett undantag. I en internationell jämförelse är också svenska lärarlöner unikt låga. Jämför vi här skolledarnas löner är skillnaderna uppseendeväckande.

4. Minskad utbytbarhet med övriga arbetsmarknaden. En lärare på högstadium – gymnasieskola är numera mycket mer specialiserad än förr. Filosofie kandidater och filosofie magistrar hade ofta en kompetens som kunde ge chans till många andra jobb på arbetsmarknaden. En uttunning av ämneskunskaperna gör detta svårare. Men undantag finns.  När en lärare går till en marknadsförings- eller personalavdelning på ett företag får han/hon oftast betydligt högre lön och det är väl OK.  Men när en examinerad lärare går till ett okvalificerat jobb på en massafabrik och får högre lön än som lärare har det väl spårat ur.

Etiketter: , , ,

7 kommentarer

 1. stefan

  nu fattar jag ingenting.
  i ena andetaget skriker Håkan och beklagar sig över den dåliga kommunala ekonomin, slöseri med pengar och allmänt tvivelaktigt ekonomiskt betende.
  i nästa slurk av luft så vill du öka kostnaderna för kommun genom att höja lärarlönerna, trots att storuman har ett utbildningsväsende i riksklass.

  Var ligger logiken?

 2. Håkan Rombe

  Inlägget om lärarlöner var inget inlägg om den kommunala budgeten utan en beskrivning av ett nationellt problem. Det förstår nog nästan alla. Min världshorisont går inte vid kommungränsen. Men det finns ett löneproblem i Storuman också. Vår omsorgspersonal har låga löner jämfört med omkringliggande kommuner och rikssnittet. Det går an så länge vi kan rekrytera utbildad personal. Men enligt alla prognoser kommer vi snart att få slåss med andra arbetsgivare om den minskande skara som skall befolka våra arbetsplatser, både i kommun och näringsliv. Då är ett lågt löneläge ingen hit.

 3. Jimmy Lindberg

  Privatisera, gör skolan oberoende. Ang personalproblematiken måste jag tillägga att 2000-2012 kommer enligt prognos 62,457 personer försvinna från arbetskraften och detta trots att befolkningen stiger. Vilket kommer öka trycket för arbetsgivare som vill anställa. Precis som det är köparens marknad blir det nu också arbetskraften som får diktera villkoren och den arbetsgivare som inte kan tävla på de premisserna blir sonika utan arbetskraft. Därför är det oerhört viktigt med en solid kommunalbudget i dessa tider. Vem vill jobba för mindre om man kan få mer?

 4. Marianne Johansson

  Och det är just därför att vårdyrkena är, och alltid har varit kvinnoyrken, som lönerna på detta område aldrig hängt med!
  Fler män till vård och läraryrken!
  Jag tycker inte att skolorna ska privatiseras mera, men jag tycker att staten ska ta ett större ansvar, både för skolorna och vården!
  Det var bättre på dessa områden förr!

 5. Håkan

  det är fritt för alla att välja utbildning, det är fritt för alla att söka vd-tjänster och det är fritt för alla att söka vårdyrken vare sig man är man eller kvinna! snacket om jämlikhet, kvotering ,diskriminerade lönesättningar är inget annat än kvalificerat skitsnack från människor som inte gör annat än gnäller och är deprimerade över sina egna val i livet.

 6. Håkan Rombe

  Signaturen Håkan har inte någon annan lösning på de två problem som jag tagit upp än att ingenting göra. 1. Den enkönade skolan där våra barn av båda könen skall danas för vuxenlivet. 2. Den anstormande personalbristen i glesbygd pga ungdomsflykt och åldrande befolkning.När bemanningsavdelningen på kommunen inte hittar personal på orten utan måste ringa bemanningsföretag i Umeå och betala minst femdubbla timkostnaden är problemet över oss. Den som inte tittar upp i tid hamnar i vägrät läge, som boxaren sa. Det är bara att läsa prognoser från SCB, Länsstyrelsen, AF mm om man vill veta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.