Rätten att skjuta en älg.

Det borde inte vara svårt att förstå principerna bakom rätten att skörda frukterna på sin mark. Det är väl självklart att rätten att ta tillvara vetet och kornet från åkrarna tillfaller den som odlat  och äger eller arrenderar marken. Har man bifftjurar i sin ladugård är det också solklart vem som har rätten att slakta och äta.

När det gäller ett så stort djur som älgen blir det bara marginellt knepigare. Älgen livnär sig också på arealer där det finns mat, t ex unga tallar, sälg, vide mm. Älgen har också egenskapen att kunna tillryggalägga stora sträckor när den utsätts för störningar. Om vi tänker oss att en älg behöver ca 300 ha för att livnära sig och växa upp till en stor älg kan man ju fråga sig om det är OK att  skjuta den på en mark på 20 ha bara för att den råkar springa förbi där. Varför ska markägaren som "fött upp" älgen med sina småtallar  låta en markägare med 20 ha någonstans i närheten tillgodogöra sig älgen gratis och franco.

Vi har lämnat den tid när Åsa Nisse och Klabbarparn smög sig ut i sommarnatten och pangade ned en älg som vuxit sig stor och stark på annans mark. S k "Åsa-Nisse-jakt". Enligt de nya reglerna kan man fortfarande skjuta en älgkalv på mycket små marker. Det är en eftergift. De som jagat på små skiften har ju bara att göra det en stor majoritet markägare och jägare redan har gjort. Gå med i intilliggande större jaktlag. Kan man inte stå ut med jaktlag med fler än tre medlemmar av sociala skäl återstår bara att jaga älgkalv. Och det är minsann inte fy skam. En älgkalv kan ha slaktvikt uppåt 80 kg i september  och de kilona uppstår inte på 20 ha.

Etiketter: , , ,

7 kommentarer

 1. Tung suck!

  Nog var det väl lite väl tunnelsynt sett? Du fokuserar på helt fel fråga i proppositionen. Först tänker vi efter vilka som är vinnare resp förlorarna och vad som föranlett älgökningen och skadeökningen på den värdefulla skogen.(Främst stora markägare)
  Fjällälgen ökar inte, gissa varför. Största orsakerna anser jag är jakttrycket och skogshyggena hos de stora markägarna (Obs inte de små).
  Den goda söta snabbväxande plantan förstör det balanserade kretslopp som naturen så sinnrikt ordnat. (beteendeförändring för vandring)

  Detta innebär att vi hamnat i moment 22.

  Om vi då läser prop 2009/10:239 Stycket Samernas jakt, ser vi att den styrks och det lär inte dröja länge innan du själv får besök nedanför odlingsgränsen. Då vill jag höra hur er överlägsna ton hörs?
  Inte vet jag, men här uppe behövs det 800 h för en vuxen ( om inte LS bedömmer att samebyn utövar högre tryck just där.). Innebär det att om älgen äter upp dina goda plantor på 300 h och 300 av mina 800, du bara har rätt att skjuta kalv då?

 2. Håkan Rombe

  Svar till Tung suck! (2012-01-31 09:13)
  Redan nu ingår mina marker i en jaktklubb med totalt 4500 ha så det blir aldrig aktuellt för mig att begränsa mig till kalvskytte. Om jag suttit med ett faktum att bara få skjuta kalv hade jag bums gått med i något intilliggande jaktlag.

 3. Ivar

  För flera år sedan så hade jag 2 moderslösa älgkalvar hos mig. De livnärde sig under vintern på ett område på ungefär 1 – 1,5 ha. Där var det mycket asp och björksly. Vintern där på så hade jag en fjoling på samma område. troligtsvis så hade syskonet blivit skjuten på hösten.
  Jag har gått igenom ovårdade hyggen med ungtall och inte sett några skador på tallarna. Det verkar som om älgarna har föredragit asparna före tallen. Så skogsbruket får nog skylla sig själv med sina monokulturer att det blir mycket betesskador. En annan sak är att skogsbolagen tar in lika mycket eller mer pengar på älgarrende än på träden. Arrendena kommer varje år men inkomsten av träden vart hundrade år med en liten avbetalning vid 50 år.

 4. Håkan Rombe

  Svar till Ivar (2012-01-31 15:04)
  Ämnet är intressant. Som skogsägare kapar jag vid röjning alltid sälg på 1 m höjd för att få uppslag. Jag tror knappast att skogsbolagen gör likadant. Beträffande arrendena skulle det inte skada med en ”jägarnas fackförening” som blir jämbördig med bolagen-Svea skog. Nu får storbolagen göra lite hur de vill utan större motstånd. En hösts jägarstrejk skulle nog få dessa markägare att mjukna när en hel älggeneration övervintrar och betar ned planteringarna.

 5. Henry Cruz

  Men Håkan!Storskogsbolagens marknadsstyrda verksamhet är ju ett väl underbyggt honnörsbegrepp för den borgerliga alliamsen så varför då i herrans namn efterfrågar du nån facklig jägarförening då det gäller älgjakt????? Marknadskrafterna har ju SATT ribban och sitter inne med ALLA svaren och som DU så VÄL ANNAMAR, så vad är väl då 20 ha sammanpackad sälg,asp björksly och rönnbestånd för en älgkalv i sverige!!!!NÄ kom igen!!!

 6. Håkan Rombe

  Svar till Henry Cruz (2012-02-03 23:29)
  Nämen nämen! Jag är ingen marknadsekonomitaliban om nu någon tror det. Marknadsekonomi och demokrati har visat sig vara oöverträffade framgångsfaktorer för att avskaffa fattigdom och svält. Men marknadsekonomi och demokrati måste vårdas. Om en part, t ex skogsbolagen, får en monopolliknande makt över jägarintressena måste monopolet ges en fight och det lämpligaste är då jägarsamverkan eftersom jag inte tror på lagstiftning om priser och arrenden. Som det brukar heta, enade vi stå – söndrade vi falla. Jag kan hålla med om att de speciella förhållandena i Härjedalen, Jämtland och Lappland inte har beaktats tillräckligt när det gäller icke renskötande samers rättigheter och nybyggarättlingarnas rättigheter.

 7. Henry Cruz

  Tack för ditt svar Håkan.Jag hoppas du tillåter mig att kommentera ditt svar!Marknadsekonomi vårdar kapitalet och dess tllväxt medans demokrati inte har bara har KAPITALET i focus.Detta beskrivs tyvärr för din del i det KOMMUNISTISKA manifestet 1848 Karl Marx-Fredric Engel(Hur rätt nu det är?)PROLETÄRWR I ALLA LÄNDER FÖRENER EDER!! ENADE VI STÅ SÖNDRADE VI FALLA!!!!!!!!!!!!!!Så älgjakt och HERR PENNING ÄR nog mycket intima med varandra!!!!!!!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.