Etikett: kammarrätten

Ingen kommunal butiksbyggnad i Storuman

Av , , 3 kommentarer 12

Kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2014, med ett antal reservanter, att bygga ny butikslokal åt XL-Bygg för minst 17 miljoner har upphävts också av Kammarrätten. I både Förvaltningsrätt och Kammarrätt är beslutet enhälligt. Vi som överklagat beslutet har alltså fått klockrent rätt i båda instanserna. Beslutet var olagligt.

Det finns möjlighet begära prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen men med enhälliga domar i båda underrätterna är det slöseri med tid att ens försöka. Prövningstillstånd är utomordentligt sällsynta när underrätterna är helt eniga. Fortfarande saknar skattebetalarna socialdemokraternas motiv för att gå med på butiksbygget. Tystnaden inför och efter fullmäktiges beslut har varit öronbedövande! Dags för centeralliansen att ägna sig åt annat än ”Hitte-På-Politik”! Utmaningar inom skola, kultur, fritid och omsorg saknas inte!

Kanske läge att t ex börja fundera över slukhålet Storuman Energi och beslutet i fullmäktige för 3 år sedan att kommunens aktieinnehav i bolaget skall avvecklas. Jag återkommer inom kort med en analys av de senaste 4 årens stora förluster och det prekära finansiella läget. Ännu ett aktieägartillskott vinkar om hörnet.

Religionsundervisning dygnet runt

Av , , 1 kommentar 9

En judisk ortodox familj har av kammarrätten fått dispens för sina barn att gå i den vanliga skolan. Deras föräldrar ges rätt att spärra in barnen för privat undervisning i hemmet. Kammarrätten har hittat en bestämmelse som kan göra detta möjligt för föräldrar. Det finns dock flera andra bestämmelser i svenska och europeiska lagar som borde ha fått kammarrätten på helt andra tankar. Domen får mig att tro att vi lever i en teokrati vilket de flesta tror tillhör historien. Men icke trots nya lagar som innebär motsatsen. Barnens oinskränkta rätt till frihet och utveckling eller att behålla sina kroppsdelar obeskurna får inte omöjliggöras av inskränkta och extrema föräldrar. Det trodde jag faktiskt var självklart.

En artikel som belyser problemet på ett utmärkt sätt finns finns att läsa. Se nedan.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/21/bristande-respekt-f-r-sekularism-r-ett-hot-mot-demokratin-0