Diktatur-tyranni kronisk åkomma

Diktatur tycks fungera som rymdens svarta hål. Har man väl sugits in i det svarta hålet tar ingen sig ut. Men det finns undantag. Östeuropa kastade av sig det ryska kommunistiska tyranniet omkring år 1990 och Västtyskland påtvingades demokrati 1945 efter nederlaget i kriget. Till stor del handlar det om det framsynta skapandet av EU som fick sin början i Kol- och stålunionen i slutet på 1940-talet vilket har gett oss medborgerliga fri- och rättigheter som är unika i världen och dessutom välstånd för folkets flertal. Det är till EU och Nordamerika som flyktingströmmarna söker sig, inte till Ryssland, Belarus, Cuba, Nordkorea och Kina!

Hur kan diktaturernas återkomst i dessa tider förklaras? Jag tror att det i grunden handlar om politisk yttrandefrihet. I alla länder med diktatur har folk lärt sig att det är farligt att offentligt yttra sig om vad staten, regionen, kommunen borde göra för folket när det gäller bostadsstandard, sociala förmåner, rättvisa, yttrandefrihet, skatter, skola, sjukvård, erövringskrig etc etc. Rättigheter som vi i demokratiska stater tar för givna men som i diktaturer kan användas emot en och den egna familjen. I Östtyskland fanns Stasis spioner (IM) precis överallt. I ett fall hade pappan och mamman börjat prata om att fly till Västtyskland men pappan fängslades och dömdes. Det visade sig att mamman var en s k IM (informell medarbetare) till Stasi! När pappan eller mamman i en familj ”åkte dit” straffades även barnen som stoppades från högre studier och attraktiva jobb. Enbart att rikta kritik mot politiken eller politiker medförde repressalier mot hela familjen.

Denna självcensur sitter i och man vet inte om man om 10, 20, 30 år etc kan straffas för något man sagt. Bäst att alltid hålla käften! Om alla är rädda och håller käften kan inte riktig demokrati hållas vid liv och vi ser en tråkig utveckling i ett par länder inom EU. Diktaturerna Ryssland, Belarus, Kina, Nordkorea, Cuba, Vietnam etc är fast förankrade i träsket och förmodligen bortom all räddning. Om Putin, Xi, Kim störtas kommer det bara en ny som kan vara etter värre. Hur det nu är möjligt!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. brorson

  Nåja. Slaget vid Poltava 1709 var eldprovet för det kungliga / tsaristiska enväldet förträfflighet. Kung Karl, den unge hjälte, var sina soldaters idol. Med sin våghalsighet. Men han förlorade kriget. Nej, kungligt envälde var ingen bra idé. Tsar Peter vann kriget. Ja, tsaristiskt envälde var en toppenbra idé. Man ändrar ju inte på ett vinnande koncept.

  I Stockholm började de mest framsynta inom högadeln tänka att kungens råd borde ha mer att säga till om. Sex par ögon ser ju mer än ett par ögon. I Moskva tyckte man att det var bra att de högadliga ätterna inte råkade i luven på varandra, att tsaren bestämde var skåpet skulle stå, Efter 200 år efter en gradvis ökning av de bestämmandes antal infördes allmän rösträtt för både män och kvinnor i Sverige. I Ryssland hade tsaren störtas några år tidigare, utan att folket utan att folket fått chansen till en gradvis tillvänjning vid ett kommande folkstyre.

  Jag tror att det handlar om historiska tillfälligheter, inte om rasskillnader mellan ex-vis svenskar och ryssar. Om utgången av slaget vid Poltava hade blivit det motsatta, hade kanske Ryssland varit 200 år före Sverige i demokratisk utveckling. Men nu har vi i Sverige, tagit demokratin så för given, så att vi säljer ut den till Nato-generaler och EU-byråkrater.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Nåja, demokratin i Sverige är fast förankrad trots medlemskap i NATO. Sedan kan man ha olika åsikter om att vara med i NATO men en mycket stor andel i riksdagen och folket i övrigt tycker att det är en god idé att vara med i NATO beroende på att Ryssland nu leds av en självhärskare med stora imperialistiska ambitioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.