Etikett: återförstatliga skolan

Återförstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen har tillsatt en utredning som ska klara ut hur ett återförstatligande av skolan ska ske vilket var ett av villkoren som C och L drev igenom i regeringsförhandlingarna. Det gäller grundskolan åk 1-9 och gymnasiet. Påhittet år 1991 att 290 st kommuner var för sig skulle ansvara för en likvärdig skola i hela landet borde ha fallit på sin orimlighet. Lärarna som kommunalarbetare har inneburit ett konstant fall lönemässigt jämfört med andra yrken som kräver lång universitetsutbildning och detta ackompanjerat av en allt tyngre arbetsbörda. Trots stor lärarbrist fylls inte lärarutbildningarna i teoretiska ämnen med studenter och snart sagt ”vem som helst” kommer in. Löner och arbetsvillkor lockar inte längre våra begåvningar att välja ett av nationens viktigaste yrken.

I utredningsuppdraget ingår även centralt rättade centrala prov som ska vara normerande för respektive skola. Detta krav har sin grund i den betygsinflation som funnits hos främst vinstdrivande privata skolor. För min egen del anser jag att privata skolor drivna med skattemedel ska avvecklas. I andra länder där det överhuvudtaget finns privata skolor finansieras skolorna av stiftelser och liknande, inte av skattemedel. Vi lär vara unika på denna planet med vinstdrivande skolor som finansieras av skattemedel.

Lägg ned landstingen!

Av , , 4 kommentarer 3

Programmet ”Arga doktorn” som tagit sig an fallet ”Jessica” i Gävleborgs landsting visar tydligt att landstingen inte kan garantera likvärdig vård i hela landet. Fast det visste vi väl förut, vi som inte är landstingstroende. Ett lappande och lagande av det rivfärdiga huset kan inte råda bot på orättvisorna. Statliga straffavgifter och riktade stimulansmedel hjälper inte. Landstinget i Västerbotten kan inte garantera likvärdig ambulanskapacitet i glesbygdskommunerna, ett annat exempel på ”bocken som trädgårdsmästare”. I vår högspecialiserade värld inom sjukvården ska inte lekmannapolitiker sitta och bestämma över prioriteringar som de svårligen kan begripa. Sjukvård idag och sjukvård för 60 år sedan kan inte jämföras på samma dag. Olika partier kämpar om väljarna genom att lova duttar av pengar än hit än dit. Den ena sjukvårdskön efter den andra ska kortas i en evig kretsgång. För se köer blir det i ett planekonomiskt system. Så har det alltid varit. Köer här och överkapacitet där. Välkända symptom.

Kommunerna i landet kan inte heller garantera en likvärdig skola. Kommunerna struntar också i om vi får sämre resultat i den svenska skolan i jämförelse med andra länder. Kommunerna har lyckats med att devalvera läraryrket till ett lågavlönat kvinnoyrke. Vad bryr sig kommunerna över att 8 st kandidater har sökt kemilinjen. I hela Sverige! Det tycker Jan Björklund är åt fanders men det är kommunerna som ställt till det i en medveten satsning på att göra läraryrket till ett låglöneyrke. Återförstatliga skolan!