Etikett: utredning

Återförstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen har tillsatt en utredning som ska klara ut hur ett återförstatligande av skolan ska ske vilket var ett av villkoren som C och L drev igenom i regeringsförhandlingarna. Det gäller grundskolan åk 1-9 och gymnasiet. Påhittet år 1991 att 290 st kommuner var för sig skulle ansvara för en likvärdig skola i hela landet borde ha fallit på sin orimlighet. Lärarna som kommunalarbetare har inneburit ett konstant fall lönemässigt jämfört med andra yrken som kräver lång universitetsutbildning och detta ackompanjerat av en allt tyngre arbetsbörda. Trots stor lärarbrist fylls inte lärarutbildningarna i teoretiska ämnen med studenter och snart sagt ”vem som helst” kommer in. Löner och arbetsvillkor lockar inte längre våra begåvningar att välja ett av nationens viktigaste yrken.

I utredningsuppdraget ingår även centralt rättade centrala prov som ska vara normerande för respektive skola. Detta krav har sin grund i den betygsinflation som funnits hos främst vinstdrivande privata skolor. För min egen del anser jag att privata skolor drivna med skattemedel ska avvecklas. I andra länder där det överhuvudtaget finns privata skolor finansieras skolorna av stiftelser och liknande, inte av skattemedel. Vi lär vara unika på denna planet med vinstdrivande skolor som finansieras av skattemedel.

Lägg ned Bromma

Av , , Bli först att kommentera 2

Det föreslår regeringens enmansutredare Anders Sundström. Jag hörde Sundströms presentation av utredningen i gårdagens SVT2 och argumenteringen var övertygande. Alliansen och SD ville inte ha någon utredning alls om möjligheterna att lägga ned flyget på Bromma, mitt i en storstad. Bäst att ingenting veta? Tidsaspekten har varit det viktigaste argumentet från motståndarna till nedläggning och det argumentet pulvriserade Sundström. Räknar man med trafiksituationen åtgår samma tid för att ta sig till Arlanda och Bromma. Till Bromma behövs alltid en säkerhetsmarginal när det gäller resor från Stockholms centrala delar. Andra hävdar att Arlandas kapacitet inte räcker till. Sundström visar att fram till 2038  kommer flygtrafiken på Arlanda att fördubblas och en ny bana plus terminalbyggnad till den måste börja byggas snarast. Den utbyggnaden sväljer även trafiken på Bromma.

Stockholm-Arlanda konkurrerar med bl a Kastrup om den internationella trafiken som står för största delen av fördubblingen fram till 2038. Det är av vikt för hela Sverige att  Stockholm-Arlanda är konkurrenskraftigt. Hela landet mår bra av att vår huvudstad kan utvecklas. Stockholm stad får endast 5 milj kr per år för marken som arrenderas ut till Brommaflyget och på den marken kan byggas bostäder för en väldans massa människor. Bostäder som Stockholm så väl behöver för sin utveckling. Vill Alliansen vinna val framöver är det kanske säkrast att inte reta upp stockholmarna som utgör över 20 % av antalet röstberättigade till Riksdagen. Det är Stockholms stad som har avgörandet i sin hand när Brommaarrendet går ut år 2038.

Vad är det egentligen fråga om för dem som larmar mot nedläggning av Brommaflyget 2038? Nostalgi? Behov av att vara emot regeringen?