Etikett: Lärarbrist

Återförstatliga skolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen har tillsatt en utredning som ska klara ut hur ett återförstatligande av skolan ska ske vilket var ett av villkoren som C och L drev igenom i regeringsförhandlingarna. Det gäller grundskolan åk 1-9 och gymnasiet. Påhittet år 1991 att 290 st kommuner var för sig skulle ansvara för en likvärdig skola i hela landet borde ha fallit på sin orimlighet. Lärarna som kommunalarbetare har inneburit ett konstant fall lönemässigt jämfört med andra yrken som kräver lång universitetsutbildning och detta ackompanjerat av en allt tyngre arbetsbörda. Trots stor lärarbrist fylls inte lärarutbildningarna i teoretiska ämnen med studenter och snart sagt ”vem som helst” kommer in. Löner och arbetsvillkor lockar inte längre våra begåvningar att välja ett av nationens viktigaste yrken.

I utredningsuppdraget ingår även centralt rättade centrala prov som ska vara normerande för respektive skola. Detta krav har sin grund i den betygsinflation som funnits hos främst vinstdrivande privata skolor. För min egen del anser jag att privata skolor drivna med skattemedel ska avvecklas. I andra länder där det överhuvudtaget finns privata skolor finansieras skolorna av stiftelser och liknande, inte av skattemedel. Vi lär vara unika på denna planet med vinstdrivande skolor som finansieras av skattemedel.