Etikett: attackhelikopter

Black Hawk = bra köp!

Av , , 4 kommentarer 1

Inköpet av 15 st Black Hawk transporthelikoptrar är bra för vår försvarsförmåga. Det är klokt att köpa in försvarsmateriel som används inom NATO, allt blir enklare när vi nu samverkar intimt med NATO internationellt.

Vi borde även förstärka vår försvarsförmåga med att köpa in attackhelikoptrar av typ Apache. En beprövad attackhelikopter som förvandlar pansarstyrkor till järnskrot på nolltid. De hundratals miljarder det kostar att utveckla en ny JAS-modell ger betydligt bättre försvarseffekt om de används till att köpa grejor från NATO-ländernas lagerhyllor.

Vår granne i öster, Ryssland, genomgår tyvärr en omvandling i fel riktning mot tsarvälde och nationalism. Vi bör inte upprepa de tokbesparingar på försvaret som genomfördes 1928 – 1939. Enbart anskaffning av ett attackhelikoptersystem torde ha en startsträcka på 8-10 år så det är inte dagens säkerhetspolitiska läge som ska ligga till grund för försvarsbeslut. Hur ser Ryssland ut om 15-20 år?

Hur som haver gäller det för oss att ha effektiva grejor även i de internationella insatser som görs inom FN:s och EU:s ram.