Etikett: JAS

JAS mot IS

Av , , Bli först att kommentera 9

Man kunde tro att Juholt är i farten igen men denna gång är han oskyldig. När Alliansen igår gemensamt föreslog att Sverige skulle bistå världssamfundet och då främst Frankrike och USA med JAS Gripen-insats i Syrien kunde man ju ana att Alliansen redan då insåg att försvarsministern Hultqvist skulle få svårt att gå Alliansen till mötes. Det sägs att utrikesministern Margot Wallström främst bidrog till att stoppa JAS-insats men i regeringen ingår ju också Miljöpartiet som är känt för att se på omvärlden med pacifistiska ögon. Vara snäll är ingen utrikespolitisk hit i dessa dagar. Försvarsministern gillar nog inte detta haveri men vad ska han göra?

Detta hänger ihop med det jag skrivit om nedmonteringen av det svenska försvaret. Sverige uppmanas alltså att bistå den demokratiska och fria världen i ansträngningarna att krossa IS men sviker. Vi överlåter åt andra att göra uppoffringarna och den introverta politiken har ”tjänat oss väl” sedan år 1939 menar de troende. Vi befinner oss i ett läge där vi är helt beroende av NATO för vår överlevnad som nation. Vi förväntar oss att vid fara genast få bistånd från NATO-länder med hitskickade potenta stridskrafter, vilket vi inte har någon rätt till eftersom vi inte är NATO-medlemmar. Genom beslutet om att inte skicka JAS men skicka något transportflygplan har vi själva satt nivån för biståndet NATO – Sverige. De sura kommentarer från t ex Storbritannien och USA om vår s k neutralitet som hörts genom åren har fog för sig.

Vissa partier har beröringsskräck med ordet NATO och nu även med ordet JAS. Vem minns inte farsen när s-ordföranden Juholt  krävde att de sex JAS som sänts till Libyen-krisen skulle kallas hem. Han hade i vanlig stil ”dragit från höften” och i slutändan blev det en JAS som kallades hem. Det är något lurt med JAS. Fungerar planet inte som det ska vid stridsinsatser? Sverige försöker sälja JAS runt om i världen men kan inte visa hur planet klarar sig i skarpt läge. En del bedömare menar att vi har så få piloter till JAS att vi inte kan avvara det antal piloter som behövs vid skarp insats mot IS i Syrien. Piloterna behövs för bevakningen av våra gränser. Plan finns så det räcker men de flesta står och samlar damm i förråd pga pilotbrist.

Försvaret behöver pengar. Mycket mer pengar än som satsas genom det senaste försvarsbeslutet. Folkpartiet som ville satsa betydligt med har då åtminstone en realistisk syn på vårt prekära försvarsläge. Försvaret saknar väl helt enkelt pengar för att kunna bistå i kriget mot IS med JAS.

http://www.dn.se/nyheter/politik/forsvarsministern-blev-sannolikt-overkord/

Sveriges beredskap är – usel!

Av , , Bli först att kommentera 5

Ett program om nedmonteringen av det svenska försvaret visades i SVT häromdagen. Kontentan av programmet är att nästan hela vårt land ligger oförsvarat och öppet för en chanstagare som vill passa på. Georgien gick ju bra. Krim likaså men Ukraina är en svårare nöt trots sin fattigdom. Men Sverige skulle kunna intas på högst en vecka med mycket små förluster för en angripare för landet ligger vidöppet och oförsvarat. Flygvapnet har relativt många moderna flygplan men det finns piloter till högst en tredjedel. Armén är väl högst 5 % av vad den varit. På papperet – i verkligheten ännu mindre för personal saknas. Artilleriet är utraderat, har blivit armeringsjärn, några enstaka pjäser kvar. Luftvärnet nedmonterat likaså. Pansartrupperna nästan utraderade. Det finns ett hundratal stridsvagnar men bara personal till en tredjedel. Marinen har några enstaka krigsfartyg för försvar av vår långa kust. Ubåtsjakthelikoptrarna försvann för mer än tio år sedan. Nya är beställda och levereras kanske om ytterligare minst 5 år. Bekämpning av ubåtar sker i dagsläget genom kastande av knallskott. Vi saknar resurser för att bekämpa de inkräktare som vi upptäcker med jämna mellanrum. Det är fullkomligt riskfritt för Kreml att leka katt och råtta i våra skärgårdar. På ett annat ställe på jorden är det förenat med rejäla risker för Putin. Turkiet. Hittar Turkiet någon rysk farkost inom sina gränser smäller det direkt. Pang!

Man kan säga att historien upprepar sig. På 1920-talet trodde man att evig fred hade inträtt  Vårt relativt starka försvar monterades ned för att 1938 vara en bråkdel av vad det hade varit. Det fanns några enstaka patroner till varje gevär t ex. Det sovjetiska överfallet på Finland väckte även de mest notoriska sjusovarna i regering och riksdag och ammunition började tillverkas i stor skala plus mycket annat. Men det är dags att vakna när det redan brinner för fullt. Det tog många år på 1940- och 1950-talet att bygga upp ett försvar som var Skandinaviens starkaste. Nu, 2015 har vi Skandinaviens svagaste försvar trots att våra grannländer är mycket mindre befolkningsmässigt. Idag tar det betydligt längre tid än på 1930-talet att bygga upp ett försvar från nästan noll. Ca 15 år är en siffra jag sett. När vi nu står där nakna inför ett snabbt växande hot från ett land vars härskares framgångar räknas i erövrade landområden har de neutralitetstroende fått eld i baken och träffar avtal med fria nationers enda garant, NATO, om nästan allt utom fullt medlemskap. Vi försöker åka snålskjuts genom att satsa bara 1 % av BNP på försvaret = hälften av tidigare nivå och av denna ynka procent går en stor del till sysselsättningsskapande åtgärder genom svindyra köp av JAS-plan. Som det inte finns piloter och understödsförband till. Och vi har inga garantier för att NATO ingriper om Putin helt oväntat tar chansen till gratiserövring genom att utnyttja vår svaghet och redan behärskar vårt land. Som sagt max en vecka tar det och vad hinner våra vänner i NATO göra på en vecka? Vi har dessutom inga garantier. Garantin om ömsesidigt bistånd gäller bara NATO-medlemmar. Baltstaterna och Finland skulle bli inringade av Ryssland om man besatte Sverige inklusive Gotland, Finland, Åland etc. Situationen påminner om 1938. En del i Sverige tror på fullt allvar att vi blidkar Putin genom att vara SNÄLLA. Vårt försvar består av snällhet i st f militära förband. I TV-programmet var professorn Wilhelm Agrell skön att höra. Klartext utan de från regeringshåll vanliga dimridåerna.

Vår neutralitet, som inte varit någon neutralitet, påstås ”tjäna oss väl” än i denna dag, enligt trosviss predikan från statsminister, försvarsminister och utrikesminister. Denna förljugna, innehållslösa och dumma trollformel som förföljt oss sedan slutet av 1940-talet. Den svenska så kallade neutraliteten har avslöjats vara bluff och båg av forskare och grävande journalister. Boken DEN DOLDA ALIANSEN – Sveriges hemliga NATO-förbindelser (Atlantis) av Mikael Holmström visar t ex övertygande hur det varit ställt med ”neutraliteten” 1945 intill våra dagar. Svenska folket är grundlurat och fört bakom ljuset av dem som blivit valda av det svenska folket.

Och den som avgör om vår neutralitet är äkta eller inte är inte vår regering utan – just det – Vladimir Putin. I motsats till majoriteten av svenska folket är han en som VET!

JAS till Syrien?

Av , , Bli först att kommentera 4

Frankrike har begärt militär hjälp från EU:s medlemsländer med hänvisning till en artikel i EU-fördraget där ömsesidig hjälp utlöses om ett medlemsland blir angripet. Sverige svarade tydligen med vändande e-post JA på förfrågan i likhet med alla andra EU-stater. Och det var nog synnerligen klokt gjort. I debatten om NATO-medlemskap har motståndarna bl a hänvisat till att redan EU ger Sverige militärt stöd ifall vi blir angripna av Putins krigsmakt enligt nämnda artikel.

Skulle Sverige neka Frankrike begärt militärt stöd vore vi rökta för all framtid, åtminstone så länge vi står utanför NATO. Kanske tur att Sveriges statsminister inte heter Juholt för han hade väl i vanlig ordning dragit från höften och skickat en nej-kula till Frankrike. Så är läget. Vill Sverige behålla ansiktet får vi snällt gå Frankrike till mötes i likhet med andra EU-stater. Förmodligen är det inte JAS-plan Frankrike är ute efter men andra militära insatser kan förstås tänkas. Den som lever får se. Under alla omständigheter var det ett styrkebesked från EU att Frankrike blixtsnabbt fick positiv respons på sin förfrågan till medlemsländerna.

Denna fråga och frågan om NATO-medlemskap kommer att bli allt intressantare framöver tack vare att Putin nu fått mer att tänka på än att glufsa i sig Rysslands grannstater. Han måste agera mot IS efter det nedskjutna passagerarplanet med över 200 civila dödsoffer inklusive ett 15-tal barn.

http://www.expressen.se/nyheter/flera-riksdagspartier-beredda-att-skicka-jas/

Vad lovade Margot Wallström Putin?

Av , , Bli först att kommentera 8

Enligt DN och Expressen har utrikesminister Margot Wallström lovat (upplyst??) Moskvaambassadören  att inga JAS-plan skall landa i Estland under den förestående flygövningen med Finland och USA. Sverige, Finland och USA är fria demokratiska stater och bestämmer rimligen själva med vilka man vill öva. Vad jag vet har inte Ryssland någonsin inbjudit det svenska flygvapnet att samöva med Ryssland, sagt som en parentes.

Den svenska försvarsmakten meddelar att det inte är aktuellt för JAS-planen att mellanlanda i Estland och detsamma gäller för Finland. Men det är ointressant eftersom frågan gäller vad Wallström lovat Putins ambassadör. Protokollen från mötet med Putins ambassadör måste upp på bordet så vi alla kan se svart på vitt vad som avhandlats. Frågan lär komma upp i riksdag och utskott i Sverige så vi vår väl se vart det hela landar. Varför ska Sverige överhuvud taget upplysa Putin om JAS landar i Estland eller inte? Det angår inte Putin ett skvatt!

Beteendet med de tyska permittenttågen (plus en massa krigsmateriel) genom Sverige under världskriget får inte börja gå igen som efterhängsna spöken. Det är kanske läge att Sverige på förekommen anledning låter några JAS mellanlanda i Estland som den naturliga sak i världen det är. Behöver inte annonseras. Inget märkvärdigt alls.

Och Putin har mycket arbete dessa dagar med att kopiera Adolf Hitlers bedrifter efter München år 1938. D v s blåljuga det internationella samfundet rakt upp i ansiktet och  fullfölja sina planer på erövringar av andra staters territorier. Putin är en skam för det ryska folket och världssamfundet!

Folkomröstning om JAS

Av , , Bli först att kommentera 5

Schweiz har återigen folkomröstat om saker som inte lämpar sig för folkomröstningar. Ibland är det minareter, ibland är det slöjor på kvinnor, ibland är det pedofilers ev lämplighet som barnvårdare o s v. Och ibland är det inköp av försvarsmateriel. I Schweiz kan man folkomrösta om precis allting bara någon kan samla ihop det erforderliga antalet underskrifter. Som vanligt när det gäller folkomröstningar kan omröstningen användas för att visa sitt missnöje med sittande regering eller kommunfullmäktige i helt andra frågor än den som folkomröstningen gäller. S k missnöjesröstningar.  Folkomröstningar handlar om antingen eller. För eller emot.  Människor som är emot allting, en ibland högröstad minoritet, får dock sin chans att lufta sina aggressioner.

För folkomröstningar gäller också att den som röstar slipper ansvara för genomförandet av resultatet. Får Schweizarna hålla på så här kan det bli så att landet saknar fungerande stridsflyg om bara några år. Vi ska vara hjärtinnerligt tacksamma att den svenska riksdagen fullständigt sket i folkomröstningen om omläggning till högertrafik på 1960-talet. En förkrossande majoritet ville i folkomröstningen att vi skulle fortsätta med vänstertrafik ända till hum hum tog hem hela planeten. Människan har i olika grad ett inbyggt motstånd mot förändringar och i folkomröstningar gör sig den egenskapen gällande.

Folkomröstningar bidrar också till att splittra nationer, län, kommuner och byar. Inget blir sig likt efter en folkomröstning. I Vilhelmina är kommunen ännu splittrad efter folkomröstningen om Vojmåns överledning. Beslutet skulle naturligtvis ha tagits av kommunfullmäktige i vanlig ordning men politikerna fegade ur. Med detta vill jag ha sagt att folkomröstning inte är höjden av demokrati. Den representativa demokratin har visat sig vara det överlägset bästa sätter för gemensamt beslutsfattande i ett land eller i en kommun.

Enligt Schweiz regering var JAS ett bra val ur många olika aspekter. Bl a tekniska och militära överväganden av avancerat slag. Nu upphöjdes helt plötsligt ”bonden Pavo” till militärstrateg och beslutade något helt annat än vad regeringen och dess experter kommit fram till. Det var 30 % av den röstberättigade befolkningen som sa nej till JAS och 53 % av dem som röstade. När nästan hälften av de röstberättigade avstår från att rösta är det egentligen inte klokt att respektera en knapp seger för någondera sidan.

http://www.svd.se/naringsliv/generalen-svart-dag-for-schweiz_3572340.svd

Mera kryssningsrobotar

Av , , Bli först att kommentera 2

Mycket bra förslag att beväpna JAS med kryssningsrobotar. Moderaterna har verkligen vaknat när det gäller synen på vårt säkerhetsläge. Putin slår snart vår egen gamle krigsgalne kung salig Karl X i krigsiver. Att den här överspände obildade KGB-agenten Putin skulle bli en olycka har jag insett väldigt länge. Nu gäller det att reparera skadorna och att göra det snabbt. Vad har Putin hunnit ställa till med på ett par år? Vad hinner han ställa till med fram till 2024? Ukraina är inte slutet, det är början!

Jag föreslår härmed att även våra överlägsna ubåtar (enligt försvarsministern) beväpnas med kryssningsrobotar. Ubåtarna är svåra att komma åt och kan ta med sig stora lass med kryssningsrobotar jämfört med attackplan. Vi bör genast gå med i NATO och får väl därmed tillgång till tomahawkrobotar.

Uppvigling av Schweizare att inte köpa Jas.

Av , , Bli först att kommentera 4

Dagens Eko försöker uppvigla schweizarna att inte köpa JAS GRIPEN genom att påstå att Sverige och Saab har en HEMLIG PLAN att lura på alplandet det svenska stridsflygplanet.  Carl Bildt har fullständigt rätt när han säger att det är en normal och vanlig uppgift för en ambassadör att informera om Sverige och vad Sverige har att erbjuda, även om det råkar vara flygplan. Men med det språkbruk media i Sverige använder riskerar försäljningen av JAS  att gå om intet. När Sverige försökte lura på övriga Europa det beroendeframkallande och ohälsosamma preparatet snus larmade INTE svenska media om någon HEMLIG PLAN med giftkapitalet och staten i kär omfamning a la björnkram.

Det är väldigt effektivt i folkomröstningar att peka på inbillade spöken. Högertrafikomröstningen 1967 är ett exempel. EU-medlemskapsomröstningen 1994 ett annat. Därför är folkomröstningar kvasidemokrati och därför är Schhweiz folkomröstningar levande skola som visar på galenskapen att folkomrösta om allt mellan himmel och jord.

Björnen sover-men inte den ryska!

Av , , 1 kommentar 3

Ryssland har ånyo övat flyganfall mot svenskt territorium. Den här gången skickade Sverige upp 2 st JAS för att visa att vi är vakna. Ingen vet väl egentligen vad tsar Putin har för agenda men tolkar man signalerna på ett visst sätt kan man befara att Putin drömmer om att vara den som går till historien som den ledare som återupprättade stora delar av den Sovjetiska staten med sina lydriken. Och ett Sverige som ängsligt undviker att trampa den ryska björnen på fötterna. Ryssland är en maktpolitisk dvärg jämfört med USA och EU eftersom makt idag är nästan detsamma som ekonomisk styrka. USA t ex torde ha 7 ggr större BNP än Ryssland om jag minns rätt. Men Putin har kärnvapen och polonium i stora mängder vilket kan vara väl så viktiga påtryckningsmedel.

Vill vi återupprätta ett anständigt svenskt försvar tar det minst 15 år från start. Är det inte dags att starta?

Proppskåpet har brunnit.

Av , , 4 kommentarer 3

 Så drastiskt uttrycker sig PJ Anders  Linder i SVD om försvarsministerns oro över "läckorna" i försvaret och Försvarsmaktens inledda utredning.

På militärt språk kallas försvarsministerns oro och åtgärder för avledningsmanöver. Vi förväntas vända blickarna från det faktum att JAS börjat uppträda som markstridsfordon och i stället intressera oss för "spionjakten" som startat.

Klart som korvspad att det är fullkomligt oerhört att vi skattebetalare får reda på det Putin sedan månader tillbaka redan vet om vår bevakning av luftrummet. Sanningen är lögnarens största fiende.

"Vår beredskap är god" har vi ju hört förr, t ex 1939.

Tsar Putin visar musklerna

Av , , 6 kommentarer 4

 Återigen har en försvarsdebatt blossat upp efter ryska krigsflygplans övningsanfall mot Sverige. När sådant händer brukar en rote jaktplan sändas upp för att bevaka landets territoriella integritet. Men under påskhelgen var besättningarna lediga och Putins grabbar fick leka ostört i luften ovanför Gotska Sandön. Däremot höll sig NATO vaket och sände upp en rote som skuggade de övande ryska flygplanen Tack snälla NATO för att ni försvarar Sverige när vi själva inte orkar hålla oss vakna!!!

När Juholt ville ta hem JAS från Libyen var det med motiveringen att JAS skulle försvara Sverige i stället för att hjälpa Libyens folk från massakrer. Nu har vi alla JAS hemma men det måste också finnas pengar för att flyga och det är väl där skon klämmer. Den moderatledda anorexian för svenska försvaret har sitt pris. Priset är att ett upprustande Ryssland kommer att bli alltmer närgånget och ingen vet hur Ryssland ser ut om 10 år. Färdriktningen där är mot allt större begränsningar för demokratin.

Efter 11. september borde vi också ha lärt oss att det inte alltid är en illasinnad makts stridsflygplan som kan hota fred och säkerhet. Men min slutsats blir även denna gång att vi bör vara med i NATO. Endast då har vi ett avskräckande försvar som dessutom blir avsevärt billigare än om vi ska betala allt själv. Den här gökungen JAS är ett mångmiljardslöseri om vi ser till effekt och kostnad. Det svenska militärindustriella komplexet har förmodligen all anledning att motarbeta ett svenskt NATO-medlemsskap. Där kan S, V, MP och SD gå hand i hand och M famlar med sina händer så man inte vet var de står.

forsvarhttp://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-helgstangt-