Etikett: brottsoffer

Skadestånd till våldtäktsoffer

Av , , Bli först att kommentera 3

 Brottsoffermyndigheten har höjt maxbeloppet för skadestånd till våldtäktsoffer från 75 000 till 100 000 kr. Efter att ha läst om hur livet förstörts för många våldtäktsoffer är 100 000 rena skammen. Det är 2 månadslöner för en höginkomsttagare. Den s k södermannen i Stockholm har överfallit och förstört livet för ett 25-tal kvinnor, varav flera överfall skett efter att han släppts ut från första straffet. Vind för våg! Han hade ju "sonat" sitt brott men sitt sjuka huvud hade han kvar.

Sådana män borde inte släppas ut överhuvudtaget utan att vara effektivt "åtgärdade". Och straffvärdet för överfallsvåldtäkt borde jämställas med mord. Och skadeståndet bör ligga någonstans vid heltidslönen under säg 20 år, Det skulle röra sig om 5-6 miljoner. 100 000! Ryck sig i tafsen!

Synen på straffvärdet för våldtäktsbrott måste vara en relikt från det patriarkala husbondesamhället

Sy in Breivik för evigt!

Av , , 1 kommentar 1

Breivik har av en ny psykundersökning förklarats tillräknelig vilket innebär att Breivik kan dömas till högst 21 års fängelse. Norge saknar livstidsstraff men borde naturligtvis nu inse att ett sådant borde finnas. De som förlorade sina barn i massakern på Utöya har ett "livstidsstraff" på kanske uppåt 60 år att se fram emot. Enligt vad jag vet kan dock i Norge en fånges farlighet omprövas efter strafftidens utgång, allt vartefter, vilket i praktiken kan innebära att Breivik aldrig kommer att i framtiden förorena allmän plats med sin närvaro. Men säker kan man inte vara, säkra kan inte brottsoffrens anhöriga vara. Omprövningar är omprövningar med vad det innebär av osäkerhet.

Egentligen borde väl Norge kunna införa en lag om livstidsstraff för brottslingar som Breivik med retroaktiv verkan.  Livstidsstraffet vi har i Sverige är heller inte mycket värt i praktiken. Massmördaren från Falun kommer tydligen att släppas ut i förtid. Hänsyn till brottsoffren tas inte i Sverige men det gör man däremot i USA. Brottsoffren i USA kan förlänga tiden i fängelse åtskilligt genom att vägra gå med på benådning. Brottsoffer har traditionsenligt låg status i vårt kungarike och eventuella förbättringar har samma fart som lusen på tjärstickan..

Massmördare släpps?

Av , , 4 kommentarer 3

Massmördaren Mattias Flink föreslås av tingsrätten friges om 5 år genom att livstids fängelse omvandlas till ett tidsbestämt straff. Det är ingen orkeslös åldring som släpps lös på gator och torg. Han är vid frisläppandet i 40-årsåldern.  De anhöriga och vänner till de 7 mordoffren får däremot ingen strafflindring, de får lida livet ut. Det måste vara något fundamentalt fel i vår lagstiftning när sådant kan ske. Den som vill ha denne massmördare som närmaste granne var god räck upp handen!

I Finland sköt en person ihjäl 3 medmänniskor i en hamburgerkö. Den mördaren var försöksutsläppt från ett tidigare straff för bl a mord. Om tillgången på fängelser är problemet, bygg fler!