Etikett: massmördare

Massmördaren Flink skall sitta livet ut

Av , , 4 kommentarer 1

Som en betingad reflex enligt Pavlovs princip skall Massmördaren Flink, som tog livet av 7 st unga människor som befann sig mitt i livet, släppas ut 2014. Det är inte på långa vägar livstid. Offrens anhöriga får däremot lida livet ut. För barn till offren kan det röra sig om uppåt 95 år från det brottet begicks. I USA får de anhöriga vara med vid frigivningsrättegångar och framföra sina åsikter och det påverkar domstolen. Det fick bl a den svenska polismörderskan som satt i fängelse i USA med rätta erfara. I Sverige får de anhöriga läsa om frisläppandebeslut i tidningarna efter att domen redan avkunnats. Det är inhumant, okänsligt och groteskt och inte värdigt en modern rättsstat.

Trippelmördaren från Åmsele släpptes ut i förtid i Finland som har samma hjärn- och nyansbefriade sätt att se på frisläppande i förtid från livstids straff. Det är bara att ta fram kulramen och räkna ut straffrabatten oavsett vilka bestaliska mord den dömde begått. "En andra chans" får i sådana fall en hänsynslöshetens innebörd. Åmselemördaren har omvandlat chanserna till hittills ett tjogtal brott. Och det fortsätter och fortsätter i evighet. Någon månad i sinkabirum och sedan ut igen. Pavlovs princip. I sådana fall skulle man kunna ersätta domstolarna med ett lämpligt dataprogram som räknar ut de korta stunderna i fängelse. Det är ju ändå intelligensbefriat.

Det är väl ingen dålig gissning att sättet att se på sådana här saker emanerar ur texter i bibeln eller ASA-tron? "Vända den andra kinden till" och andra liknande slagord i självplågarbranschen. Norge har maxstraffet 16 år för en sådan som Breivik om han skulle dömas till fängelse. Det är alltså lika tokigt i många andra länder inom den kulturkrets vi tillhör. Vad jag förstår går synen på brott och straff i extrem otakt mellan folk i gemen och den lagstiftande församlingen. Sådant går ju inte att undvika helt på grund av uppblossande opinioner mm men när otakten pågår i årtionde efter årtionde är någonting fundamentalt fel. Det borde vara dags att göra om allt från början.

Att utrota intelligentian

Av , , 17 kommentarer 6

Den sinnessjuke massmördaren på Utöya är inte den förste som ger sig till att döda medmänniskor utifrån ett klassperspektiv. Beivik ville decimera framtida tänkbara ledare för Arbeiderpartiet men disponerade som tur är inga medhjälpare eller militära förband. Nazisterna med Adolf Hitler i spetsen försökte utrota ett helt folk, judarna. Dessutom begicks massmord mot intelligentian i de erövrade områdena i öster, Ukraina, Vitryssland, Ryssland, Polen etc eftersom de områdena enbart skulle vara råvaruleverantörer till övermänniskorna i Tyskland. De mördade ledande personerna ersattes med nazister.

Sovjetkommunisterna med Lenin och Stalin i spetsen massmördade av liknande orsaker. Den ryska bondebefolkningen, män, kvinnor och barn mördades  miljontals för att ge plats åt den kliniskt rena kommunisten. Det klasslösa samhället, denna vanvettiga utopi torde kräva att minst hälften av befolkningen avlivas, nämligen de som inte passar in.  Samma likriktningsideal  återfinns hos de främlingsfientliga rörelserna i dag och hos islamistiska terrorgrupper. Dessa ideal torde kräva att jordens 7 miljarder mäniskor omsorteras i en gigantisk etnisk rensning tillbaka till forntidens stamsamhällen med en hövding eller klanledare för varje stam. I Katynmassakern 1939 mördade Sovjetunionen över 20 000 polacker ur den intellektuella eliten för att topphugga det polska ledarskiktet. Sovjetunionen lobotomerade också  intelligentian i baltstaterna Estland, Lettland och Litauen främst genom avlivning i Gulaglägren. Att vara högt utbildad var lika med en dödsdom.

En annan kommunist med kultstatus, Mao tse Tung, mördade miljontals ur den kinesiska intelligentian under kulturrevolutionen. Läkare, lärare, bibliotekarier, tjänstemän av olika grader och sorter slogs ihjäl som folknöje. Brott: De hade studerat. I en annan Mao-galenskap, det stora språnget, svalt miljontals kineser ihjäl men det kanske inte var avsiktligt utan ett normalt resultat av en kommunistisk diktatur.

Kommunisten Pol Pot hade den vanvettiga utopin att alla skulle ut på landsbygden och odla mat. Städerna tömdes på folk.  För att genomföra denna utopi mördades nästan hela den befolkning som var läskunniga. Det var livsfarligt att ens inneha böcker. Jag tror det var en fjärdedel av landets befolkning som mördades. De svenska intellektuella som åkte till Pol Pot på studieresa såg inget, hörde inget och kom frälsta hem till Sverige. Jan Myrdal är fortfarande frälst trots vad han nu borde veta. Vilka blåögda töntar!

I Nordkorea med nuvarande "monarken" Kim Jung Il svälter befolkningen ihjäl i stor skala för att få ihop pengar till atombomber och missiler. Hans "kronprins" är tredje generationen kungar-despoter och vad som helst kan hända när kontakt med verkligheten saknas. Det "klasslösa samhället" har här urartat till ärftlig monarki.

I Iran och andra mellanösterndiktaturer slaktar regimerna den egna befolkningen. De som vågar ifrågasätta bristen på frihet och demokrati likvideras och torteras.

Vettvillingen Breivik är en småhandlare i detta sammanhang men utmärker sig genom att personligen utföra mord, ansikte mot ansikte, mot barn från 14 år och uppåt.  Alla de massmördare-folkmördare jag nämnt ovan t ex Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot, Breivik får anses vara sinnesrubbade psykopater och är av någon anledning alla män! Skalan på de hemskheter psykopatiska ledare kan åstadkomma beror helt och hållet på den makt de kan tillskansa sig. Och i en diktatur har diktatorn all makt.

Vår frihet och vår demokrati är vaccin mot de hemskheter som ledare för totalitära regimer kan åstadkomma. Efter Breivik kan man kanske hoppas att intresset för demokratiska och icke främlingsfientliga partier ökar och att Europas främlingsfientliga partier går rejält tillbaka inklusive svenska SD. Det vore att hedra offren för massakern i Norge.

Massmördare släpps?

Av , , 4 kommentarer 3

Massmördaren Mattias Flink föreslås av tingsrätten friges om 5 år genom att livstids fängelse omvandlas till ett tidsbestämt straff. Det är ingen orkeslös åldring som släpps lös på gator och torg. Han är vid frisläppandet i 40-årsåldern.  De anhöriga och vänner till de 7 mordoffren får däremot ingen strafflindring, de får lida livet ut. Det måste vara något fundamentalt fel i vår lagstiftning när sådant kan ske. Den som vill ha denne massmördare som närmaste granne var god räck upp handen!

I Finland sköt en person ihjäl 3 medmänniskor i en hamburgerkö. Den mördaren var försöksutsläppt från ett tidigare straff för bl a mord. Om tillgången på fängelser är problemet, bygg fler!