Etikett: byggnadslov

Omsorgsnämnd och dålig ekonomi

Av , , 2 kommentarer 8

Det var omsorgsnämnd idag. Sedvanliga ärenden som räckte till full arbetsdag. LOV ska införas och vi får hoppas att LOV inte kringgärdas av så många hindrande bestämmelser som Fritt Vårdval drabbats av inom Landstinget. LOV innebär också att vi får många nyttiga nyckeltal och därmed styrinstrument.

Den ekonomiska prognosen pekar f n på ett underskott på 2,1 milj vid årets slut. Kostymen är alltså för stor i förhållande till årets budget. Nästa år får nämnden ingen utökad ram och skall därmed spara in även nästa års löneökningar 2,7 milj. Det blir totalt 4,8 milj i så fall som ska sparas in FÖRUTSATT att det nya demensboendet finansieras fullt ut genom ökad ram. Det är mycket pengar. Det motsvarar ca 15 st helårsanställda. År 2012 är omsorgsnämndens budgetram fortfarande densamma som 2009 och ytterligare 2,7 milj ska sparas in. Det handlar om pengar i en storleksordning  som Sibyllas eller Vikbackas hela årsbudget.

Herr och fru "Bagdad Bob" har ju basunerat ut att kommunens ekonomi är god och inga negativa verkningar finns för kommunens huvudverksamheter – välfärdens kärna. Kommunens kassalikviditet var mindre än 1 i april trots investeringsstopp och svångremmar. Alla med minst sunt bondförstånd begriper att 22 milj rakt upp i luften på 1½ år i en liten kommun får svåra återverkningar under ett antal år.

I tidningarna kan vi idag läsa att 200 bygglovsärenden ligger obeslutade. Företagare hotar ge upp och lämna kommunen. Orsak: Bristande resurser i tekniska nämnden – pengarna har satsats på egen rikstrafik i Gunnarn. Jag tror inte att det är tekniska nämndens inkompetens som är orsaken till bygglovshaveriet utan den politiska ledningens inkompetens som subventionerar 5 minuters tidsvinst för flygresenärer med 22 milj under 1½ år i stället för att ägna sig åt verkligheten. De måste leva i drömmarnas värld. Tekniska nämnden har tilldelats för liten ekonomisk ram. Punkt – slut!

De som svarar att det är en bra satsning politikerna gjort i Gunnarn har nog inte satt sig in i det elände som drabbar kommunens alla andra verksamheter – de som kallas kommunens kärnverksamheter. Och till sist är det alla vi skattebetalare och brukare av kommunens tjänster som drabbas. Och dessa påverkningar kommer i huvudsak efter valet! Kryssa gärna mig i valet!  Jag lovar att hålla koll på och motarbeta eventuella framtida toksatsningar.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,