Etikett: omsorgsnämnden

Aktualiteter

Av , , 10 kommentarer 3

Fortsätter Juholt som socialdemokraternas partiledare blir han mycket sannolikt alliansens största tillgång i nästa riksdagsval. Hans vistelse i blåsvädret beror inte på någon enstaka fadäs utan på ett varaktigt fadäsmakeri sedan lång tid tillbaka. Som nybliven partiordförande började han med Libyenhärvan. Av alla dessa fadäser lär man (om man är klok) att det kommer att produceras fadäser även i framtiden. Men Mona Sahlin, som dribblades bort av de manliga betonghäckarna, har anledning att ta ett glas vin med ostbricka.

Min kritik av våldshockeyn firar nya triumfer. Var ligger vi nu i elitserien? 2,5 svåra hjärnskakningar per omgång? De makthavare som låter detta fortsätta har kanske gamla hjärnskakningar som fördunklar omdömet. Världens bästa ishockeyspelare Sidney Crosby är fortfarande ett fall för sjukvården ett år efter överfallet. En svensk NHL-spelare stod väl för den bedriften.

Privata företag som bedriver äldreomsorg går till stor del med förlust eftersom kommunerna betalar för lite. Problemet är alltså inte att vårdföretagens aktiägare stoppar guld i egna fickor utan att kommunerna över lag ser äldreomsorg som ett nödvändigt ont och som rätt och slätt sparobjekt. Storumans omsorgsnämnd ligger enligt prognos på ett underskott på 6 miljoner för 2011. Med detta i ryggsäcken går omsorgsnämnden in i 2012 med oförändrad tilldelning vilket innebär att löneökningar på 3 milj dessutom skall sparas in.  I värsta fall skall 6 + 3 = 9 miljoner sparas in under 2012. Det brukar vara svårt att hitta rätt väg in i framtiden om man hela tiden blundar. Största delen av omsorgsnämndens budget är personal. Varje miljon innebär i runda tal 3 helårsanställda som måste bort. Det är fråga om händer och fötter som väl ändå måste anses ha uträttat något nyttigt och nödvändigt under föregående år. I en verksamhet som beträffande åldringsvården blir alltmer personalkrävande genom högre medelålder bland brukarna och därmed följande mera hälsoproblem, det som brukar kallas vårdtyngd. Kommunen skulle kanske ta hit någon professor i ämnet äldres sjukdomar som kan föreläsa för bl a kommunfullmäktige hur läget faktiskt är. Det är för mycket av att leka struts med huvet i sanden för närvarande.

Underskott på äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 9

Omsorgsnämnden har ett prognostiserat underskott för 2010 på 5,4 milj. Siffran något osäker som brukligt är med prognoser men nu är det bara en månad kvar till årets slut.  Till största delen gäller underskottet äldreomsorgen. Omsorgsnämnden har beslutat att kraftigt reducera utgifterna för anhörigbidrag till personer över 65 år. I fortsättningen kommer anhörigbidrag till personer över 65 år att beviljas endast i undantagsfall. Besparingen börjar verka successivt efter årsskiftet. Hur besparingen påverkar övriga kostnader i kommunen för hemtjänst och särskilt boende vet ingen i dag. Bistånd kostar, det vet vi dock.

Omsorgsnämndens budget för 2011 är med tilldelad ram ett illusionsnummer vilket jag förutspått sedan ramen såg dagens ljus för 1½ år sedan. Efter massiva besparingsåtgärder under detta år återstår ändå ett sparbehov på ca 2,6 milj som slår direkt på omsorgens innehåll, kvantitet, kvalitet och säkerhet enligt konsekvensbeskrivningar och anses omöjliga att genomföra. Därför kommer nämnden att begära tilläggsanslag på ca 2,6 mil för 2011.

Omsorgens ramar för 2012 och 2013 är i stort sett oförändrade i nominella kronor med undantag för tillskott till de 8 nya demensplatserna på Blåsippan. Tar vi då hänsyn till kommande löneökningar finns ett sparbehov på ca 3 milj år 2012 och 6 milj år 2013 jämfört med situationen år 2011.

Vi vet också med stor säkerhet att  antalet människor 80+ ökar och att dessutom deras medelålder ökar vilket innebär ökat vårdbehov och ökad vårdtyngd. I tidningarna har vi under ett antal månader kunnat läsa att Sveriges kommuner har strålande ekonomi efter finanskrisen Av någon konstig orsak är Storuman här ett undantag. Det vore intressant om kommunstyrelsen för Storumans kommuns medborgare kunde förklara på ett seriöst sätt varför just Storuman har så dålig ekonomi jämfört med alla andra. Trots blomstrande företag, gruvor, vindkraft och snabbt växande turism i Hemavan/Tärnabyområdet. För mig är det då inga problem att förstå orsakssambanden men det vore klädsamt om ansvariga kunde ta mod till sig och offentligt säga som det är. Valet är ju över för den här gången!

Omsorgsnämnd och dålig ekonomi

Av , , 2 kommentarer 8

Det var omsorgsnämnd idag. Sedvanliga ärenden som räckte till full arbetsdag. LOV ska införas och vi får hoppas att LOV inte kringgärdas av så många hindrande bestämmelser som Fritt Vårdval drabbats av inom Landstinget. LOV innebär också att vi får många nyttiga nyckeltal och därmed styrinstrument.

Den ekonomiska prognosen pekar f n på ett underskott på 2,1 milj vid årets slut. Kostymen är alltså för stor i förhållande till årets budget. Nästa år får nämnden ingen utökad ram och skall därmed spara in även nästa års löneökningar 2,7 milj. Det blir totalt 4,8 milj i så fall som ska sparas in FÖRUTSATT att det nya demensboendet finansieras fullt ut genom ökad ram. Det är mycket pengar. Det motsvarar ca 15 st helårsanställda. År 2012 är omsorgsnämndens budgetram fortfarande densamma som 2009 och ytterligare 2,7 milj ska sparas in. Det handlar om pengar i en storleksordning  som Sibyllas eller Vikbackas hela årsbudget.

Herr och fru "Bagdad Bob" har ju basunerat ut att kommunens ekonomi är god och inga negativa verkningar finns för kommunens huvudverksamheter – välfärdens kärna. Kommunens kassalikviditet var mindre än 1 i april trots investeringsstopp och svångremmar. Alla med minst sunt bondförstånd begriper att 22 milj rakt upp i luften på 1½ år i en liten kommun får svåra återverkningar under ett antal år.

I tidningarna kan vi idag läsa att 200 bygglovsärenden ligger obeslutade. Företagare hotar ge upp och lämna kommunen. Orsak: Bristande resurser i tekniska nämnden – pengarna har satsats på egen rikstrafik i Gunnarn. Jag tror inte att det är tekniska nämndens inkompetens som är orsaken till bygglovshaveriet utan den politiska ledningens inkompetens som subventionerar 5 minuters tidsvinst för flygresenärer med 22 milj under 1½ år i stället för att ägna sig åt verkligheten. De måste leva i drömmarnas värld. Tekniska nämnden har tilldelats för liten ekonomisk ram. Punkt – slut!

De som svarar att det är en bra satsning politikerna gjort i Gunnarn har nog inte satt sig in i det elände som drabbar kommunens alla andra verksamheter – de som kallas kommunens kärnverksamheter. Och till sist är det alla vi skattebetalare och brukare av kommunens tjänster som drabbas. Och dessa påverkningar kommer i huvudsak efter valet! Kryssa gärna mig i valet!  Jag lovar att hålla koll på och motarbeta eventuella framtida toksatsningar.

En dag i verkligheten

Av , , 2 kommentarer 4

Omsorgsnämnd i går. Ungefär som det brukar vara. Rapporter från verksamheterna, stöd till människor som har svårt att få vardagen och livet att gå ihop, information om olika projekt inom vård och omsorg som kommunen deltar i. T ex stöd till anhörigvårdare. Den ekonomiska rapporten haltade så vi fick inte klarhet i den ekonomiska ställningen för 2009. Folk har slutat på ekonomisidan under hösten 2009 utan att beredskapen för detta varit särskilt hög. Omsorgsnämnden kan troligen visa ett överskott men en stor del av detta överskott kan bero på att s k periodiseringar görs vid detta årsskifte som inte periodiserades vid förra årsskiftet och beror alltså inte på att nämnden har "för stor kostym". Den ekonomiskt kunnige förstår detta. Det ryktades att FKUN går med överskott på 3-4 milj. Detta kan innebära att min tidigare redovisning av kommunens långtidsbudget kan justeras en smula för 2010 men i övrigt håller.  I övrigt verkar taktiken vara att den ekonomiska härdsmältan skjuts framåt till åren efter valet i höst och då blir det inte roligt att vara kommunledning.

En annan fråga som fick sin fulla förklaring var frågan om varför den av fullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården gått i stå. Under lång tid har jag informellt tagit upp frågan om utbyggnaden av Blåsippan och påpekat att vi måste agera. Jag fick nu med utbyggnadsfrågan på dagordningen som "övrigt ärende" och ville att vi skulle uppfylla fullmäktiges beslut och avtala med Umluspen om igångsättning av den projekterade utbyggnaden vid Blåsippan. När det uppdagades att det fanns majoritet för detta tog det hus i helsicke. Nu argumenterades det att det inte finns pengar och att behovet av demensplatserna inte var dokumenterat etc etc. När inte ens detta hade verkan kallades chefstjänsteman in för att få stöd för att frågan inte fick tas upp och beslutas om på sammanträdet. Det vilade upphetsning över omsorgsnämndens sammanträde vilket är mycket ovanligt.

När jag tydligen kunde övertyga om att ärendet visst fick tas upp, eftersom nämnden beslutat att ärendet fick tas upp under övriga frågor, blev taktiken en annan. Vi skulle behöva tiden fram till nästa sammanträde om en månad för att begripa att det finns ett behov. Nu kantrade majoriteten så att jag fick ge mig. Vi behöver alltså en månad för att inse det behov som vi gick till fullmäktige med våren 2009 och fick fullmäktigebeslut på 23 juni 2009. Det verkar inte bara vara kommunstyrelse och budgetberedning som skitit i fullmäktiges beslut att bygga ut demensvården med 8 platser. Tyvärr.  Men det är bra att jag fick klart för mig hur saker och ting hänger ihop. Under tiden fram till nästa sammanträde i omsorgsnämnden kan jag nog förvänta mig ett frenetiskt arbete för att stoppa varje utbyggnad av demensvården men jag är helt säker på att nämndens majoritet inte kommer att godta några fler undanflykter om en månad.