Etikett: Göran Persson

Skattepopulismen 15 öre katastrof

Av , , Bli först att kommentera 6

En del politiker försöker nu slå mynt av en obetydlig höjning av bensinskatten med 15 öre. Armodet tycks vara nära enligt tonläget. För de flesta är 15 öre per liter en synnerligen marginell historia i familjeekonomin, 100 – 300 kr per år beroende på körsträcka och kanske mer beroende på hur man kör. 40 % lär köra olagligt fort enligt undersökningar och här finns mycket större pengar att tjäna än 15 öre per liter. Många offrar gladeligen 1000-talet kr per år på att överskrida hastighetsgränserna d v s att vara lagbrytare. De flesta kan spara in 15 öre genom att lätta på gasen en anings aning. Jag ska inte här ta upp det frivilliga bensinflödandet på sjön och på snön som för många kan överträffa bilkörningen flera gånger om

Vi beskattas för att bekosta skola, sjukvård, åldringsvård, infrastruktur, rättsväsende, räddningstjänst, försvar mm. En del skatter går till utjämning av inkomstskillnader och en del skatter avses minska användningen av för individen skadliga ämnen exempelvis tobak, alkohol och en del skatter avses minska skadlig miljöpåverkan t ex  t ex förbrukning av fossila bränslen.

Det verkliga skattetrycket står dock kommunalskatten för i glesbygdskommuner. Om det är det beklämmande tyst men det klagas på 15-öringar för bensin! Ta för bövelen fram kulramen och räkna! Kommunalskatten är den huvudsakliga skatten för normala inkomster och skillnaden mellan små och stora kommuner är enorm. I t ex kommunerna i södra Lappland är skatten uppåt 5 % högre än i rika kommuner. För heltidsarbetande låginkomsttagare är det fråga om 12 000 kr per år. För en familj där båda arbetar blir det 24 000 kr extra per år.

Snacka, gnälla, klaga och orera om 15 öre litern på bensin som ett dråpslag får mig att vilja vombulera! Politiker som gnäller, gör något åt kommunalskatten i stället!! Men förstås, då beträder ni minerad mark, karriären i partiet är i fara!

Förre statsministern Göran Persson tar upp just detta i ett angrepp på skattepolitiken. Staten bör se till att kommunalskatten är likvärdig över hela landet och då säger vi adjöss till det kommunala självstyret i kommunalskattefrågan. Det kommunala självstyret över kommunalskatten är en illusion. Jag offrar gärna denna illusion för säg 10 000 -15 000 kr i lägre skatt per år.

Göran Persson tror på euron.

Av , , 13 kommentarer 1

 Ska man tro mediabevakningen av eurozonen vore euron Sveriges undergång. Men så är det inte. Vår skvalpande krona är nu så dyr att exportindustrin går på knäna, kanske speciellt råvaruindustrin. Skogsindustrierna blöder. Euron har t ex tjänat Tyskland och Finland väl och Sverige skulle sannolikt ha tjänat på den. Greklands problem är stora men påverkar inte oss särskilt mycket. Greklands problem är hemlagade.

http://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-fortsatter-tro-pa-euron/

Vi bör gå med i Europapakten

Av , , 16 kommentarer 0

Europapakten innebär krav på budgetdisciplin. Vi uppfyller med råge de krav på budgetdisciplin som nämns. So what? Vad är problemet? De budgetregler vi redan har och dessutom tillämpar har varit till stor nytta för Sverige. De enda som klagat är väl Vänsterpartiet som alltid är pigga på att fördela pengar till så många som möjligt med hjälp av sedelpressarna och i förlängningen dessutom med kraftigt höjda skatter på löntagarna.

Den stora fördelen med att vara med i pakten är att vi får inflytande i stället för utanförskap. Vi är också en del av Europa med en i förhållande till ekonomins storlek enorm utrikeshandel. Vi är extremt beroende för vår egen välfärd av att det går bra för Europa men de rabiata EU-motståndarna lever nog hellre i armod och fattigdom än att minsta lån ges till de räddningspaket som behövs för att t ex Grekland skall klara sig. Gärna fattig som en lus bara man får ge någon annan på käften. Nästan så man känner igen en ny rörelse i Sverige, Sannsvenskarna. Till Sannsvenskarna hör SD och V såsom varande de mest nationalistiska och navelskådande av våra riksdagspartier.

Förre partiledaren i S, Göran Persson, inser att Sverige bör gå med i Europapakten. Katastrofen Juholt har i vanlig ordning gått ut hårt i ett ställningstagande som SD och V även denna gång gillar, d v s Sverige ska på inga villkor uppträda som ett ansvarsfullt EU-land. Nu spekuleras det  att många i S tycker att ställningstagandet av Juholt är fel men att man inte kan tvinga Juholt att ännu en gång svänga runt 180 grader. Att behålla katastrofen Juholt kommer då kanske att kosta Sverige inflytande i Europa. Juholt är inte bara en kostnad för S utan för hela nationen. För den som inte vaknat ordentligt måste sägas att EU numera är Europa. Vi är både svenskar och europeer. Juholt är inte bara en katastrof för Socialdemokraterna.