Etikett: gruvor

Bra att Umeå växer.

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter en tid med mer och mindre hurtfriska uttalanden om glesbygdens ljusa framtid är det en lisa för själen att läsa Lars Westins syn på förhållandet stad contra landsbygd i dagens VK. Det är en synnerligen improduktiv sysselsättning att satsa samhällets resurser på att bibehålla exakt samma folkmängd på varje kvadratkilometersruta i detta land. Hade det varit svensk politik sedan 1950-talet hade vi levat i ett u-land idag sett till genomsnittsinkomst per invånare. Umeå är stort i Västerbotten men i ett internationellt perspektiv för litet för att dra till sig högutbildat och innovativt folk och innovativa företag. Tack vare universitetet går det ändå ganska bra och det ska vi alla västerbottningar vara evigt tacksamma för. Umeå är motorn för ett blomstrande Västerbotten. Precis som professor Westin säger gäller det för oss i glesbygden att göra våra kommuner attraktiva genom att erbjuda miljöer som attraherar moderna människor.

Det finns i Storuman tecken på att attraktiv miljö blir viktigt i den framtida kommunala strategin.  Vindkraft och gruvor ger jobb men känns ganska stendöda som magneter för moderna kvinnor. Vindkraften har den fördelen att de flesta som får stadigvarande jobb är skrivna i kommunen. Den eventuella gruvan i Rönnbäcken kommer däremot inte att vara den invånarhöjare som vi inbillar oss. Historien visar att de flesta blir inpendlare som betalar skatt i annan kommun. Bygga lägenheter och bostäder är fråga om investeringar som skall vara i minst 40 år och det finns väl knappast den livstiden på den tilltänkta nickelgruvan. Vi riskerar att få barack- och husvagnssamhällen. Jag är inte emot gruvetablering om man kan klara miljökraven men inser samtidigt att den tilltänkta gruvan inte kommer att vara till någon fördel för kommuninvånaren i gemen. Snarare en påfrestning. Ett brukssamhälle med sina speciella kännetecken mitt i turistparadiset känns inte som någon turistmagnet. Historien visar att när typiska brukssamhällen förlorar det stora företaget står man där med en arbetskraft som inte är anpassad till ett kunskapssamhälles arbetsmarknad. Man säger kanske som en nybliven arbetslös sa för ett par årtionden sedan när företaget konkursade och skola och Arbetsförmedling erbjöd omskolning: ”Aldrig att jag sätt mä på en skolbänk na mer”!

http://www.vk.se/1065052/vasterbottens-landsbygd-behover-starka-vaxande-stader

http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/battre-att-flytta-for-forsorjningen/

Miljardinvesteringar i Storuman

Av , , 6 kommentarer 14

Om allt går enligt planerna kommer upp till 22 miljarder att investeras i Storumans kommun de kommande åren. Större delen gäller gruvverksamhet i Rönnbäckenområdet söder om Tärnaby och det är en bit kvar innan spaden sätts i jorden. Helt säker är emellertid den redan startade utbyggnaden av vindkraften. Det blir många jobb i uppbyggnadsskedet och vi kan se fram emot åtskilliga jobb i den kommande driften. Vindkraften torde vara nästan evig men gruvverksamhet pågår så länge ekonomiskt brytvärd malm finns kvar. Förhoppningsvis kommer inte utbyggnaden av turismen i fjällområdet  att påverkas negativt av dessa nya verksamheter.

Av någon konstig anledning har hos vissa en diskussion uppstått om vilken kommunal regim, den förra eller den nuvarande,  som ska ta åt sig äran av de kommande stora investeringarna. Men hallå, hallå!!! Har någgra kommunala politiker skapat malmen i urberget? Har några kommunala politiker skapat bra vindlägen för vindkraft i vår kommun. I så fall är det fråga om mirakler av religiösa dimensioner som borde medföra att ett antal personer i kommunen helgonförklaras! Påve! Boka in övertidsarbete i din almanacka!

Det är bara så att vi råkar ha ren bonntur som har brytvärda malmer i backen och höjdlägen där det blåser bra i vår kommun. Det är företag som skapar jobb. Det är företag som exploaterar malmkroppar och vindlägen. Det är företag som kalkylerar, fixar finansiering och sätter igång. Vilka olika flygplatser man kan välja eller vilka partier som råkar sitta i en kommunledning saknar fullständigt betydelse. Gruv- och vindkraftsföretagen upphandlar entreprenörer för sin verksamhet och förhoppningsvis kan lokala företag kapa åt sig en hel del. Eftersom företagen är aktiebolag betalar de endast statlig skatt på sina vinster så det saknar betydelse för kommunens ekonomi. Det är de anställda som betalar kommunalskatt och förhoppningsvis kommer många att vara skrivna i vår kommun. Särskilt under uppbyggnadsfasen får vi dock räkna med att en stor del av arbetskraften är inpendlare.

Så kommer vi till den eviga frågan om folkmängden. Kommer vi att få se en befolkningstillväxt? Jag tror inte det annat än i Tärna-Hemavanområdet. Får jag spå kan vi kanske hålla folkmängden någorlunda runt 6000 inv ett antal år men där fördelningen mellan östra och västra kommundelen fortsätter att kontinuerligt ändras till fördel Tärna församling. Det är ju redan en mångårig trend. Den som drömmer om ökning av folkmängden i tusental och återöppnade skolor måste också ta i beräkningen den moderna kvinnans fertilitet. En svensk kvinna föder väl i genomsnitt 1,8 barn och då är det bara att räkna hur många fertila kvinnor som måste importeras till kommunen för att folkmängden och elevantalet i skolorna skall börja öka.

Ett problem som redan är i antågande är att vi inte har arbetskraft ens till nuvarande verksamheter inom offentlig och privat arbetsmarknad. Kommer storgruvan till stånd blir läget ännu värre. Arbetskraftsinvandring-inpendling blir ett måste. Någon framtidsplanering kring detta problem har jag inte kunnat få till stånd i kommunen. Endast en bråkdel undersköterskor, jämfört med behovet, utbildas vid våra gymnasier för att ta ett exempel. Främjar vi rekryteringen genom att försämra arbetsförhållandena och erbjuda skitlöner jämfört med vad gruvverksamheten kommer att betala? En del reagerar inte förrän hum-hum står i köket och då är det så dags!

6 kommentarer
Etiketter: , ,