Varning för Vellinge

Av , , 4 kommentarer 8

Intoleransen, bristen på empati och främlingsfientligheten har fått ett ansikte, moderatordföranden i Vellinge kommun. Politiker som är positiva till att ta emot ensamkommande flyktingbarn hotas av pöbeln. Trynet på pöbeln brukar våga sig fram när pöbeln känner sig uppbackad av ledande personer. Varning för den kommunen alla anständiga människor!  Flytta inte dit.  Alla andra kommuner borde utfästa sig att ta emot ensamkommande kommunbor från Vellinge som fått nog.

4 kommentarer

Krismöte i sängen

Av , , Bli först att kommentera 4

Alla glesbygdskommuner lider av minskande befolkning. Enstaka positiva händelser kan stoppa upp farten i minskningen tillfälligt men så fortsätter det utför igen. Positiva händelser kan vara utbyggnad av vindkraft och gruvbrytning. Varaktig sysselsättning ökar främst i turistsektorn. Tärnaby-Hemavan är den enda del av kommunen som bibehåller sitt invånarantal och kanske till och med har potential att öka. Det beror på näringsförutsättningarna. Gruvor, vindkraftsutbyggnad kännetecknas av kortsiktig sysselsättningsökning och ofta kommer arbetskraften utifrån och är pendlare under projekttiden. Vindkraften kommer att skapa ett par tiotal varaktiga arbetstillfällen som gäller service och reparation. Inom skogssektorn är utvecklingen obönhörlig, färre producerar allt mer. Tillsammans med turismen är faktiskt äldreomsorg de sektorer som håller uppe sysselsättningen. Här har vi ett problem som kommer att hamna i knäet på glesbygspolitikerna fortare än man anar och det är brist på arbetskraft. Pensionsavgångarna blir väldigt stora inom en 10-årsperiod och en trolig utveckling är att vi måste lösa problemet med arbetskraftsinvandring. Eftersom det i det sammanhanget behövs utbildning i svenska språket och annat är det en viss startsträcka. Hittills har jag varit ganska ensam som varnat för arbetskraftsbristens konsekvenser för oss framöver. Vi borde alltså ha annat att lägga energi och pengar på än att kannibalisera på omgivande kommuners och den egna kommunens rikstrafikdrivna flygplatser med hjälp av skattebetalarnas miljoner.

Sysselsättningstillväxten, inkomsttillväxten och befolkningstillväxten äger rum i större centra. Vetenskapen brukar prata om kritisk massa för tillväxtcentra. Tyvärr för vår del brukar den kritiska massan för ett centrum som drar till sig folk vara minst några hundra tusen invånare. Umeå är alltså i minsta laget men har universitetet och regionsjukhuset som magneter och har kraften att öka. Den som tror att det finns någon mirakelmedicin bakom hörnet som skulle medföra att folktappet stoppar upp eller till och med ökar folkmängden i små glesbygdskommuner får nog inrikta sig på en årligt återkommande besvikelse som är allt annat än hälsobefrämjande. Kom ned på jorden. Gilla läget. Gör det bästa av situationen. Gräv där du står. Använd pengarna på ett ansvarsfullt sätt. Önskedrömmar leder ingen vart.  Vi måste förhålla oss till verkligheten i stället för att förhålla oss till overkligheten. Ingenting är särskilt mystiskt.

Det jag skriver är inget jag hittat på så där som ett vådaskott. Allt finns att läsa i Länsstyrelsens planer, arbetsförmedlingens sysselsättningsprognoser, SCB:s prognoser, forskningsrapporter från universiteten mm mm. Vill man fortsätta med sina drömmerier gör man bäst i att inte läsa sådant men att ha full koll på utvecklingen är bäst för kroppen och knoppen.

När folk protesterar mot skolnedläggningar och ordnar krismöten brukar jag säga att krismötena skulle hållits i den äkta sängen för minst 7 år sedan. Ett annat vanligt svar från mig är att kvinnor över 45 år inte föder barn och de flesta kvinnorna i glesbygd är över 45 år.  

Bli först att kommentera

Kommunstyrelsen styr mot avgrunden

Av , , 21 kommentarer 9

I ett ekonomiskt läge när BNP sjunker med 5 % och välfärdens kärna är i fara väljer kommunstyrelsen i Storuman att satsa 11+8+8 miljoner under åren 2009 – 2011 på en flygverksamhet som inte löser några ekonomiska  problem och som inte heller löser något flygproblem. Vi har fortfarande 3 flygplatser att välja på i närområdet och det är i tid fråga om en halv lunchrast. Jag har tidigare skrivit om att folkminskningen i Storuman är minst lika stor som i omkringliggande kommuner som inte har egen flygplats och att näringslivets betygsättning av Storumans näringslivsklimat är nr 284 av Sveriges 290 kommuner. Mätningen gjordes när det redan var känt att kommunen skulle kosta på flyg i Gunnarn i trots mot statens beslut att lägga ned. Att påstå att man med denna toksatsning, som lägger en våt filt över alla annan utveckling, utvecklar kommunen måste vara ett klockrent tecken på inkompetens.

Flitiga fingrar försöker nu plocka pengar från allt och alla. Den av kommunfullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården som ska lösa ett krisläge har kommunstyrelsen och budgetberedningen plockat bort från nästa års budget. Kommunstyrelsen trotsar alltså fullmäktiges beslut och svävar nu i luften ovanför Gunnarn. År 2011 blir ännu mycket sämre för kommunens ekonomi p g a ekonomiska krisens verkningar och så ska ju den fjärde flygplatsen ha sina miljoner även detta år. Enligt trovärdiga källor fattade budgetberedningen nyligen det käcka beslutet att stoppa alla planerade investeringar för 2010 utom en ombyggnad av en lägenhet på Sibyllagården. Helt utan konsekvensbeskrivningar. Efter mötet kom någon tydligen på att det skulle innebära dödsstöten för Alpina Gymnasiet i Tärnaby så den investeringen lades till. Av de 4,6 miljonerna som staten skickade till kommunen för att värna välfärdens kärna har inte en femöring avsatts för skola och omsorg utan dessa slantar förstärker de likvida medlen som i nästa andetag skickas till det svarta hålet, flyget i Gunnarn. En död hand läggs över nästan all annan utveckling i kommunen och kärnverksamheter hotas. Är det att vara positiv till utveckling? 

För några år sedan satt politiker, tjänstemän och näringsliv i arbetsgrupper och utarbetade program för kommunens utveckling på olika områden t ex tillverkning, turism, handel mm. Många bra förslag kläcktes som tycks ha hamnat i nedersta byrålådan.  Förslagen skulle kosta någon enstaka miljon att genomföra men det hade vi inte råd med. Nu sprätts tiotals miljoner iväg på ett enda tokprojekt. Vilken total brist på prioriteringsförmåga om vi nu talar om att utveckla kommunen! Det är dags att vakna!

Andra fiffigheter som föreslås är att sälja skogsfastigheter som kommunen äger för att få likvida medel att skyffla in i flygbolaget. Det måste vara Ebberöds bank att sälja fast egendom som sätts sprätt på i planerade förlustaffärer. Jag tvivlar också på att det är förenligt med kommunallagen. Oavsett vilka pengar det är fråga om så är det skattebetalarnas pengar politikerna hanterar.  Kommunens likvida medel är också skattemedel. Punkt.

Politikernas och ytterst fullmäktiges uppgift är att göra en avvägning mellan olika behov i kommunen. När det är ekonomiska vargatider blir det särskilt viktigt att värna välfärdens kärna. Det har kommunens kommunstyrelse totalglömt. Man har dessutom totalglömt (om inte orsaken är värre) uppgiften att utveckla kommunen.

21 kommentarer

Berlinmurens fall

Av , , Bli först att kommentera 70

Det måste vi fira. Berlinmurens fall för 20 år sedan som också innebar det kommunistiska samhällssystemets kollaps som modell för statsbyggande. Under tiden 1945 – 1989 som byggandet av det kommunistiska folkfängelset Östtyskland pågick växte Stasi till en bläckfisk som slingrade sig runt miljontals själar. Över 500 människor som försökte fly från det kommunistiska paradiset över Berlinmuren mördades av gränsvakterna. Tyskar som försökte fly till Tyskland sköts ihjäl. Under de tiotals år pinandet av politiska fångar i Stasifängelserna och mördandet av flyende medborgare pågick åkte representanter från de svenska kommunisterna årligen till sina kamrater i Östtyskland för att närvara vid förtryckarpartiets högtidsdagar. En av de sista var Lars Werner och den siste ?? Lars Ohly. Svenska SÄPO har hemligstämplat akter som innehåller namnen på drygt 50 svenskar som var informatörer åt Stasi. Den svenska integriteten sägs hindra att vi får veta sådant som tyska medborgare får veta om medlöpare och informatörer. En obegriplig känslighet i mina ögon.

Det  historien lärt oss om kommunismen är att  samhällsbyggen som bygger på utopier urartar till förtryckarregimer som vore det en naturlag. I dessa dagar kan vi se ett liknande mönster i de stater som bygger på religiösa föreställningar om hur en stat ska styras. Religiösa utopier tycks vara lika farliga för människans och andens frihet som kommunistiska utopier. När mördandet av människor med andra åsikter än de egna  ger en enkelbiljett till paradiset kan man vänta sig många sådana mord. Den hypotesen är tyvärr en lågoddsare.

Parlamentarisk demokrati av vår egen modell tycks vara det som gagnar mänskligheten bäst inom överskådlig framtid. Något bra alternativ till den modellen skymtar inte ens i fjärran.

Bli först att kommentera

Dråpslag mot vindkraft

Av , , Bli först att kommentera 2

Enligt media planerar Svenska Kraftnät att göra det så olönsamt att bygga vindkraft i övre Norrland att ingen utbyggnad av överföringskapacitet behövs. Simsalabim har man löst problemet och avskaffat möjligheten. Vår glesbygd kommer om denna plan blir verklighet att förlora hundratals miljoner i arrenden och bidrag till byautveckling. Dessutom blir vi utan tusentalet servicejobb och förlorar massor av jobb under uppbyggnadsfasen. En massa skogsbilvägar av bra kvalitet kommer inte heller att byggas (vägarna till vindkraftverken). Ligger regeringen bakom detta? Vad säger Maud Olofsson? Vad säger våra riksdagsmän?

Bli först att kommentera

Vinst i vården är fult

Av , , 7 kommentarer 3

Angående en aktuell politisk diskussion. Jag har sedan länge anlitat en bilverkstad för service och reparationer och varit mycket nöjd med vad jag fått för pengarna. Uppenbarligen har andra samma erfarenheter eftersom kunderna strömmar till. Nu har det uppdagats att verkstadens ägare gör stora vinster vilket ju är totalt oacceptabelt. Eftersom det inte går att förbjuda vinster för bra bilverkstäder, ännu så länge, ser jag mig nödsakad att vända mig till en annan verkstad som har renlärigt låg vinst. Den verkstaden har dåligt rykte men vad gör man inte för att vara politiskt korrekt. Jag ska nu undersöka vinsterna hos min dagligvaruhandel, hos min tandläkare och hos min bank. Skulle några vinster då upptäckas måste jag handla snabbt för att inte vidare bidra till någons vinst bara för att vederbörande ger bättre service än andra.

7 kommentarer

Vaccintillgången en fars

Av , , 2 kommentarer 1

Skåne lär f n vara rensopat på vaccin trots att riskgrupperna ännu ej är vaccinerade. Det avtal med vaccinfabrikanter i utlandet som hälsoministern, likt  salig Chamberlain år 1938, viftade med inför massmedia har visat sig vara av begränsat värde. Med egen vaccintillverkning i landet eller, som planerades, gemensam fabrik för hela Norden, hade vi själva kunnat bestämma om vi vill dö i förtid av en pandemi.

Det är ju nu fullkomliigt glasklart att om svininfluensan blivit lika farlig som Spanska Sjukan hade massdöd inträffat bland yngre människor och att viktiga samhällsfunktioner drabbats av svåra störningar p g a snigelfarten i fabrikation och distribution. Det är inte regeringens förtjänst att läget är så pass under kontroll som det är utan ren och skär bondtur. Tidsgräns efter tidsgräns har passerats och det skulle inte förvåna om vaccinering måste pågå ända till nästa sommar.

Någon fabrik i Norden lär inte bli verklighet nu heller eftersom valstrategerna inte tror att frågan om egen vaccinfabrik är något valvinnande koncept. De pengarna kan användas till att köpa röster på andra områden i stället. Folks glömska är en av politikernas största tillgångar.

Och, nota bene, vi har inte sett slutet på svininfluensan ännu. Den kan ta en betydligt allvarligare vändning i vinter.

2 kommentarer

Luspengymnasiet på 4:e plats

Av , , 12 kommentarer 6

I SKL:s ranking av landets gymnasier hamnar Luspengymnasiet Storuman på en glädjande 4:e plats totalt. Om jag läst tabellen rätt som publiceras på www.skl.se. Det är en glädjande placering jämfört med den 284:e plats av 290 som kommunen erhålit i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Den positionen ändras inte enbart genom hurtfriska utrop och utspel. Tror inte ens att en 3:e kommunal flygplats mellan Hemavan och Gunnarn skulle förändra den positionen.  Om skola, omsorg och annan kommunal service ska svälta ihop till de 11+8+8 = 27 miljoner i förlust som flyget i Gunnarn kostar åren 2009 – 2011 är jag rädd för att kommunen håller på att avveckla sig som en attraktiv kommun att bo och verka i. En stor fång rosor till all personal inom skola, omsorg och övrig kommunal kärnverksamhet som varje dag sliter för att med knappa medel producera service i toppklass trots att sparkraven hopar sig.

12 kommentarer

Har inte haft en relation med KGB

Av , , Bli först att kommentera 3

Tvärtom. Från den tid jag blev politiskt medveten i 12-årsåldern (läste faktiskt morgontidningar som familjen prenumererade på och Herbert Tingsten blev tidigt min favorit) har kommunismen och sovjetsystemet för mig varit inkarnationen av mänsklig ondska. När Stalin dog 1953 ordnade jag och min bror och mina kamrater saftkalas för att fira händelsen. Det kändes som planeten jorden hade fått ett lager friskare luft och ett visst framtidshopp tändes. Det skulle dock dröja 37 år innan kommunismen kollapsade som samhällsmodell.

Under mellantiden uppträdde vänstervågen, den s k 68-vänstern, som upplöstes i atomer inom en 10-årsperiod. Många i den s k bokstavsvänstern har nu sådana positioner i samhället att de hoppas att folk ska glömma deras förflutna. En del vurmade för rena terrorgrupper och åkte utomlands och deltog mer och mindre seriöst i träningsläger för terrorister. Några avbildade med Kalasjnikov i händerna. Genomgående tycks en ofantlig politisk naivitet ha varit förhärskande i de här grupperingarna.

Jan Guillou försöker nu skylla ifrån sig hänvisande till naivitet och fåfänga. Som Peter Wolodarski skriver på ledarplats i DN skedde Guillous ganska omfattande samröre med KGB under en tid när KGB, fd Tjekan  m fl bokstäver, var ökänt för mord och terror mot oliktänkande. I det egna landet Sovjetunionen i industriell skala och överhuvud aktivt i lydstaterna i östeuropa och resten av världen. Sovjetunionen var ett klart hot även mot Sverige och bedrev omfattande spioneri och underrättelseverksamhet. I Kina hade Mao likviderat intelligentian och motståndarna under kulturrevolutionen och dessförinnan mördat tiotals människor under det stora språnget och andra påfund. Mao var en av Guillous favoriter! I likhet med många andra i bokstavsvänstern var Guillou ingen vilsekommen tonåring utan i den ålder där många tar sin akademiska grundexamen. Man kan tydligen lida av omogenhet upp i hög ålder.

Nu kommer "någon" att säga, "varför kritiserar du inte också extremhögern"? Svaret är att extremhögern är för mig lika förhatlig men att den inte utgjort något allvarligt hot mot vår frihet och vår demokrati sedan 1945. Jag är dock bekymrad över missnöjespartiernas (de främlingsförskräckta) framväxt, t ex Sverigedemokraterna i Sverige.  Nationalism och etnisk rensning är två sidor av samma mynt. Så är det sagt.

Bli först att kommentera