Fullmäktige i dag

Fullmäktige i dag dominerades av diskussioner om köp av Folkets Hus i Tärnaby, hyra badhus i Hemavan och frågan om kommundelsråd i Tärnabyområdet. Jag är definitivt ingen vän av kommunalt drivna verksamheter som vanligtvis brukar skötas bättre och effektivare av privata aktörer. Dock får man här skilja mellan att äga en anläggning och att sköta driften av verksamheter i anläggningen. Vad kommer först, hönan eller ägget? Jag anser att man i de här två fallen bör köpa anläggningarna och sedan lägga ut på privata aktörer och föreningar så mycket som möjligt. I dessa frågor gick jag på den linje som många ledamöter från västra delarna av kommunen företrädde.

Frågan om kommundelsråd – nämnd har utretts av arvodeskommitten och kommitten förordar kommundelsråd på försök under 2 år med en anställd projektledare och utvärdering  efter den tvååriga perioden. Alla partier i arvodeskommitten med undantag av vänsterpartiet företrätt av Bengt-Göran Burman har ställt sig bakom kommittens förslag som också blev kommunstyrelsen förslag. Inför dagens fullmäktige signalerar överraskande centerpartiet att man förordar kommundelsnämnd för turism- och plan- och byggfrågor. Det blev återremiss och ny utredningsvända. Det torde vara unikt i Sverige att man funderar på kommundelsråd i en kommundel med 1600 invånare.

Jag personligen tycker att det blir orimligt dyrt med den byråkrati som följer av att ha dubbla nämnder i kommunen för vissa frågor. Likvärdighetsprinciper blir ett annat problemområde. Även jag tycker att kommunen borde uppgradera turismen i den politiska hanteringen och det genom att inrätta ett särskilt turismutskott under kommunstyrelsen. Turismfrågorna bör samordnas i hela kommunen och inte fragmentiseras genom dubbla tyglar.

Långsamhet i handläggningen av bygglov är ett annat problem som valsat omkring i medierna. Orimligt långa väntetider och missnöjda företagare i byggbranschen är följden av sparbeting på byggnadskontoret. Denna kontraproduktiva svältkur har sin grund i att 22 miljoner satsats på flygbiljetter för dem som flyger till och från Gunnarn i stället för att satsas de kommunala åliggandena. De som hävdar annat försöker bluffa allmänheten. Kommunen har misskötts de senaste 2 åren det är den trista sanningen.

Min ovetenskapliga valanalys styrks av att personrösterna i valet tydligt visar på att många väljare vill ha en förändring av den politiska inriktningen. Räddas vad räddas kan av välfärdens kärna, skola och omsorg när jättesummor spelats bort i ren hasard. Dessutom att ge vettiga ramar till skötande av kommunens myndighetsutövning, bygglov mm och vettiga ramar till fritidsverksamhet med inriktning på ungdom.

Etiketter: , , , ,

10 kommentarer

 1. Håkan Rombe

  Så enkelt är det nog inte Marianne. Jag och Lars Levinsson har kryssats in som förstanamn på respektive partis fullmäktigerepresentation och det råder ingen tvekan om att vårt förespråkande för att satsa pengarna på välfärdens kärna och myndighetsutövning, t ex byggnadslovshandläggning, i stället för att föra en vendetta mot Rikstrafiken och Staten med kommuninvånarnas pengar är en stor anledning. Folk i regeringskansli och hos Rikstrafiken måtte väl tro att vi är felskruvade i huvet häruppe. Hur många vänner får vi hos dessa instanser genom att fortsätta obstruktionen och dårskapen?

 2. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Johan, jag drar slutsatsen att dessa politikers vilja att lägga kommunala skattemedel på flyget i Gunnarn, inte verkar ha avskräckt folk från att rösta på dem! Vad säger det….

 3. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Johan, det är där det skär sig för mig! Jag kan inte se hur man kan prioritera ett skattefinansierat flyg på Gunnarn, och samtidigt prioritera något annat!

 4. Inger

  Kan man hitta någonstans på nätet hur personvalet gick? Jag menar vem som fick hur många kryss? Det skulle vara roligt att se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.