Etikett: hemavan

Obehövliga flygplatser

Av , , 2 kommentarer 11

Den senaste flygplatsen som byggts med skattepengar är flygplatsen i Sälen genom intim samverkan mellan lokal turismföretagare och statliga företrädare. Det kan förhoppningsvis också bli den sista när färdigställandet kom samtidigt med Covid-19-pandemin. En gigantisk felsatsning. Kanske många fler statliga konferenser förutom Folk och Försvar bör förläggas till Sälen för att dölja alla förslösade skattepengar i kameraderiet. Flyget kommer inte att bli som förr när pandemin förhoppningsvis bedarrar och till den utvecklingen bidrar klimatfrågan.

Skavsta flygplats ligger nu i stöpsleven genom att staten inte kommer med några stödpengar. Västerås flygplats är en annan som troligen läggs ned. Arlanda ligger på bekvämt avstånd. Bromma ifrågasätts av flera skäl, bl a det näraliggande Arlanda.

Andra flygplatser man kan fundera över är Södra Lapplands tre trafikerade flygplatser. Gunnarn är f n ute ur leken. Lycksele behöver kapa tallarna på en intilliggande kyrkogård. Hemavan kommer aldrig att bli lönsam, särskilt när Helgelands storflygplats blir färdig. Vilhelmina klarar sig inte heller utan statligt stöd och kommunala kostnader.

Behöver Södra Lapplands 35 000 invånare 3 st trafikerade flygplatser efter pandemin och den nu förutspådda varaktiga minskningen av flygresor av klimatskäl? Det har länge varit uppenbart att dessa flygplatser är en gigantisk felallokering av statliga och kommunala pengar. Pengarna borde i stället ha använts till att bygga om E12 Lycksele-Umeå till minst 90-väg förbi alla byar som nu är bromsklossar och säkerhetsproblem.

I verkligheten använder väldigt många i Södra Lappland redan nu Umeås och Skellefteås flygplatser av bl a kostnadsskäl. Betydligt billigare flygbiljetter och större flygplan. Södra Lappland borde ha högst en flygplats. Högst EN! Det är bara att ta fram kartan och fundera ut var den optimala lokaliseringen för Södra Lapplands gemensamma flygplats bör vara. Mitt grundtips är dock att vi inte behöver någon flygplats överhuvudtaget. Ett gammalt kriterium som brukar användas är att kommuncentra ska ha högst 2 tim till närmaste flygplats. Man kan mycket väl tänka sig att det i framtiden kommer att handla om 3 timmar.

Efter att Storumans kommun förlorat 10-tals miljoner på egen flygverksamhet och slaktat kommunens likvida medel lades flygverksamheten ned. Bland argumenten fanns att näringslivet och kommunen skulle döden dö utan flyg från Gunnarnfältet. Verkligheten har visat att Storuman klarat sig förhållandevis bra jämfört med omkringliggande kommuner. Argumenten visade sig vara bara nys! Jag hade rätt och andra hade fel! Jag har försökt ”räkna hem” flygtrafiken i Storuman när det begav sig och det fanns inte en chans att räkna hem de kommunala kostnaderna. De affärsmän-kvinnor som besökte kommunen kom ofta med flyg till Umeå och kom i hyrbil till Storuman. De gör så fortfarande. Hör och häpna, de hittar hit!

Entré Storuman

Av , , 4 kommentarer 14

Nyheten om planerna på ett handels- och serviceområde vid korsningen E12 -E45 är välkommen eftersom jag propagerat för detta i åratal i alla sammanhang där frågan om att utveckla Storuman kommit upp. En och annan näringsidkare har genom åren varit intresserad av att etablera sig där men fastnat i ”kvarnen”. Det har saknats plan och mark till salu mm. Nu kanske det äntligen blir av.

När jag läser vidare i tidningsartikeln blir jag däremot en aning konfunderad. Där står det att kommunens industribolag skall bygga och hyra ut färdiga lokaler. Varför måste kommunen vara byggherre? Förr i tiden var det så att man i glesbygd kunde få olika former av statliga bidrag till industrilokaler och även driftsstöd och då var det väldigt noga med att det var fråga om industriproduktion och industrilokaler. En klar gräns mellan handel och industri fanns. Handel har en förmåga att uppstå alldeles av sig själv där det finns behov av handel. Konsum fixar sina lokaler. ICA fixar sina lokaler, bensinstationerna fixar sina lokaler, hårfrisörerna fixar sina lokaler, restaurangerna fixar sina lokale etc. IKEA krävde inte av Umeå att Umeå kommun skulle bygga IKEA:s lokaler utan det är självklart att IKEA bygger själv, Elgiganten bygger själv. I min värld iordningställer kommunen mark som säljs till företagare som vill förverkliga planerna. Kommunal inblandning i byggande av handelslokaler får tveklöst till följd att vissa gynnas och vissa missgynnas. Snedvridning av konkurrensen kallas det. I Hemavan byggdes gallerian av privata företagare. Är det bara i fjällområdet sådan företagaranda finns? Finns det någon annan kommun i Sverige som bygger och driver handelslokaler och tar därmed följande affärsrisker?  Min principiella inställning är dock klar. Ingen kommunal inblandning i marknaden för handelslokaler.

Senaste industrihusbygget i Storuman visade sig innehålla en slamkrypare. Utan någon märkbar budgetdiskussion hade subventionerad hyra smugits in bland kommunens utgifter. Första året 2 milj, andra året 1,8 milj, tredje året 1,6 milj o s v i 10 år. Summa summarum 11 milj på 10 år. Inte ens en musfjärt i kommunfullmäktige kunde höras förutom mitt eget ifrågasättande. Är det tänkt samma slamkrypare nu?

Enligt rapporter från senaste KS har beslutet angående Entré Storuman flyttats fram till extra KS i juni. Samma dag som KF ska avgöra frågan? Med erfarenheterna från de senaste årtiondenas svindlande affärer i kommunen med förluster på 10-tals miljoner för skattebetalarna finns det anledning att hålla i hatten. Annars försvinner den väl upp i luften tillsammans med skattebetalarnas miljoner. Kanske tankegångarna kunde delges skattebetalarna och väljarna på något sätt (annonsbladet) när massmedia i övrigt slutat med den kritiska granskningen. Varför ska skattebetalarna bygga och hyra ut lokaler till handeln i Storuman i ett läge där många handelslokaler är outnyttjade i samhället?

Storflygplats Helgeland bra för Tärnafjällen

Av , , 1 kommentar 14

Nu ser den ut att bli av, storflygplatsen i Helgeland Norge. Passagerarplan med upp till 200 resenärer blir den dimensionerad för. I Hemavan drar man den förnuftiga slutsatsen att flygplatsen kan innebära ett lyft för turistföretagen i Tärnafjällen eftersom restiden till och från flygplatsen blir endast en timme, internationellt sett en mycket kort tid. Synd bara att den klokskapen inte gäller kommunledningarna i södra Lapplands 7 kommuner och hos Trafikverket. Det enda rätta är att samsas om Gunnarns flygplats som södra Lapplands gemensamma storflygplats. Då slipper man fortsätta hacka på träden intill kyrkogården i Lycksele och investera enorma pengar i Sagadal i Vilhelmina. Från de flesta kommuncentra i södra Lappland når man Gunnarn inom en timme, från Lycksele endast 42 minuter. Satsa hellre en del av flygmiljonerna på bra vägar till Gunnarn. Uppdrag Granskning borde titta på miljonrullningen till heltokiga flygprojekt i södra Lappland de senaste årtiondena. Per invånare måste det vara världsrekord i flygplatsgödsling av landskapet.

Fullmäktige i dag

Av , , 10 kommentarer 4

Fullmäktige i dag dominerades av diskussioner om köp av Folkets Hus i Tärnaby, hyra badhus i Hemavan och frågan om kommundelsråd i Tärnabyområdet. Jag är definitivt ingen vän av kommunalt drivna verksamheter som vanligtvis brukar skötas bättre och effektivare av privata aktörer. Dock får man här skilja mellan att äga en anläggning och att sköta driften av verksamheter i anläggningen. Vad kommer först, hönan eller ägget? Jag anser att man i de här två fallen bör köpa anläggningarna och sedan lägga ut på privata aktörer och föreningar så mycket som möjligt. I dessa frågor gick jag på den linje som många ledamöter från västra delarna av kommunen företrädde.

Frågan om kommundelsråd – nämnd har utretts av arvodeskommitten och kommitten förordar kommundelsråd på försök under 2 år med en anställd projektledare och utvärdering  efter den tvååriga perioden. Alla partier i arvodeskommitten med undantag av vänsterpartiet företrätt av Bengt-Göran Burman har ställt sig bakom kommittens förslag som också blev kommunstyrelsen förslag. Inför dagens fullmäktige signalerar överraskande centerpartiet att man förordar kommundelsnämnd för turism- och plan- och byggfrågor. Det blev återremiss och ny utredningsvända. Det torde vara unikt i Sverige att man funderar på kommundelsråd i en kommundel med 1600 invånare.

Jag personligen tycker att det blir orimligt dyrt med den byråkrati som följer av att ha dubbla nämnder i kommunen för vissa frågor. Likvärdighetsprinciper blir ett annat problemområde. Även jag tycker att kommunen borde uppgradera turismen i den politiska hanteringen och det genom att inrätta ett särskilt turismutskott under kommunstyrelsen. Turismfrågorna bör samordnas i hela kommunen och inte fragmentiseras genom dubbla tyglar.

Långsamhet i handläggningen av bygglov är ett annat problem som valsat omkring i medierna. Orimligt långa väntetider och missnöjda företagare i byggbranschen är följden av sparbeting på byggnadskontoret. Denna kontraproduktiva svältkur har sin grund i att 22 miljoner satsats på flygbiljetter för dem som flyger till och från Gunnarn i stället för att satsas de kommunala åliggandena. De som hävdar annat försöker bluffa allmänheten. Kommunen har misskötts de senaste 2 åren det är den trista sanningen.

Min ovetenskapliga valanalys styrks av att personrösterna i valet tydligt visar på att många väljare vill ha en förändring av den politiska inriktningen. Räddas vad räddas kan av välfärdens kärna, skola och omsorg när jättesummor spelats bort i ren hasard. Dessutom att ge vettiga ramar till skötande av kommunens myndighetsutövning, bygglov mm och vettiga ramar till fritidsverksamhet med inriktning på ungdom.

Kommersiella lokaler i Storuman

Av , , 1 kommentar 3

Är det någon som vet hur läget ser ut? Vad jag hört finns stora ytor lediga för närvarande. Jag ser det som en tydlig signal till kommunen att inte engagera sig i någon nybyggnad av kontorslokaler utan att ha väldigt mycket på fötterna. Utbyggnaden av Vindkraft kommer att ge många arbetstillfällen till kommunen, troligen ett 50-tal långsiktigt och många fler kortsiktigt, och någon form av industrilokal torde behövas. Men här gäller det kanske att fylla det som redan finns.

Ser med glädje att problemet med bibliotek mm i Tärnaby lösts tillfälligt. Den lokala kulturen är viktig inte minst i turistiskt hänseende. I tillväxtområdet fjällvärlden är det tydligen brist på bostäder för åretruntbruk. Eftersom turismen i Tärnaby – Hemavan enligt alla bedömare kommer att fortsätta att växa borde utredas vilken roll kommunen skall ha i denna utveckling lokalmässigt och på annat sätt. Kanske universiteteten (Umeå, Östersund m fl) kan vara intresserade av den regionala utvecklingsfråga som utvecklingen av turismen i södra Lapplands fjälldalar utgör?