Fullmäktige med adventsstämning

Storuman är inte Vilhelmina. Dagens fullmäktige avlöpte helt utan tjuvhugg eller remrapp. Vilhelmina skulle kanske komma på studiebesök. Den enda fråga som kunde orsaka maratondebatt lyftes plötsligt ut från dagordningen, nämligen frågan om fortsatt fight med Rikstrafiken till priset av stor insats av kommunala medel..

För fullmäktige redovisades kostnader för att bedriva flyg år 2011.

Kallställning 1,9 milj.

Öppen flygplats (utan linjetrafik)  6 milj

Fortsatt flygtrafik  6,5 milj.

Kostnaderna för kallställning sjunker drastiskt år 2012 och framåt och blir sedan försumbara. Något tiotusental kronor per år. Siffrorna -6 och – 6,5 milj är naturligtvis ytterst osäkra. Någon händelse på världsscenen, krig, terrordåd, Heklautbrott på Island kan kullkasta siffrorna åtskilligt till det sämre. Överhuvud taget är det fråga om bedrivande av näringsverksamhet där skattebetalarnas pengar riskeras på ett sätt vi inte har råd med och inte heller är försvarbart av principiella skäl.

Summan -6,5 milj råkar vara lika med det budgeterade överskottet för 2011. Och detta överskott råkar vara = de summor som Kommunstyrelse 3 milj och Omsorgsnämnd 3,5 milj begärt i tilläggsanslag för 2011. Summa lika med 6,5 milj.  Alltså slut pengar för 2011.  Siffror som kommit fram i Omsorgsnämnden för bara någon dag sedan pekar på att inte ens 3,5 milj räcker. Med andra ord SLUT PENGAR med råge!   Då båtar det föga att använda argument som "att om vi gör si eller så blir det mindre än 6,5 milj i förlust med fortsatt flyg. År 2012 och 2013 kommer också att bli mycket magra år för kommunens kärnverksamheter. Låt oss klara välfärdens kärna de närmaste åren. Det är en utmaning bara det.

Fortsatt kommunalt bedrivet flyg till ytterst tveksam nytta är en gökunge i kommunens verksamhet som alla små kycklingar, skola, omsorg, turism, miljö, bygglovshantering etc bör passa på att nu sparka ur boet. Frågan skär över partigränserna i alla de stora allianspartierna så det är ingen megahändelse att frågan idag drogs tillbaka från fullmäktige  inför ett ganska säkert nederlag i en omröstning. Den här utvecklingen i flygfrågan borde inte vara någon överraskning för någon, i alla fall inte för mig.  Jag är faktiskt förvånad att frågan kommit upp efter fullmäktiges beslut i januari 2010 "inga mer pengar tillskjuts till fortsatt flyg". I det beslutet var socialdemokraterna tydliga så enligt min mening var läget inför dagens fullmäktige solklart. Förslaget hade inte en chans. Det kan vara nog med de 22 miljoner som bokstavligen gått upp i rök 2009 och 2010.

Flygfrågan är en fråga  som är en mycket bidragande orsak till vreden i västra kommundelen och splittringstendenserna mellan kommundelarna och till osämja i vissa partier och bör snarast avföras från dagordningen så att den fantastiska energi som lagts på fighten med Rikstrafiken i stället kan inriktas på att ta tillvara de stora möjligheter som ökning av turismen, utbyggnaden av Hemavan, gruvdrift, vindkraft mm ger. Och att göra kommunen trevlig att bo i genom att satsa på bra verksamhet och utbud för barn, ungdom, vuxna och äldre och tillresande människor. Det är den gyllene chansen för den nya alliansen att få alla att dra åt samma håll! Äntligen! Den chansen måste vi ta!

Etiketter: , , ,

2 kommentarer

  1. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

    Men jag antar att du röstade för Bengt-Görans förslag om mer pengar till omsorgen?

  2. Håkan Rombe

    Det blev ingen votering.KS har äskat 3 milj i tilläggsanslag och ON 3,5 milj. Det blir tilllsammans 6,5 milj = hela budgetöverskottet 2011. T Mörtsell lovade att dessa äskanden mm ska tas upp i en tilläggsbudget vid KF i början på mars 2011. När det gäller omsorgens äskade 3,5 milj är det sannolikt för lite. 1,1 milj löser inte problemet därför röstade jag nej. De siffror som redovisades för ON 26/11 visar på rejält större behov än 3,5 milj! Politikerna kan inte stoppa huvet i sanden längre. Ska vi klara det basala i kommunen torde flygfrågan härmed vara död,den klarar inte en omröstning i KF.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.