Vårt planekonomiska landsting.

Planekonomi på socialistiskt sätt brukar kännetecknas av att allt marknadstänkande är undanskuffat och att beslutsfattarna är nöjda när alla har det lika dåligt. Hellre det än att några har det bättre än genomsnittet. Resultatet blir att alla har det jämlikt dåligt och att folk dör i onödan. Planekonomi innebär stagnation eftersom ojämlikt bra initiativ kvävs och förhindras sprida sig inom verksamheten.

Beslutet att ta bort geriatrikläkarna från äldreboendena i Umeå och ersätta dem med allmänläkare från vårdcentralerna är så korkat att det är inte sant. Men socialisterna är nöjda. Ingen åldring i Västerbotten ska ha det bättre än någon annan och då är det bara att se till att alla har det jämlikt lika dåligt. Orden lika och lik skiljer sig bara genom en ynka bokstav, vilket ser ut som en tanke…

En liknelse. Om vi hade samma syn på reparation av bilar kunde följande inträffa. Om reparatörerna i inlandets bilverkstäder bestod av cykelreparatörer skulle den omedelbara socialistiska ryggmärgsreaktionen vara att bestämma att även personalen i Umeås bilverkstäder skulle bestå av cykelreparatörer. Bort med de kompetenta bilreparatörerna från verkstäderna i Umeå, gärna dåligt bara det är jämlikt dåligt.

Sveriges Pensionärsförbund SPF, som har geriatrikprofessor Gösta Bucht som sakkunnig,  kräver att ansvariga läkare vid äldreboendena skall vara geriatriker samtidigt som västerbottens socialistiska landsting (S+V)  går i motsatt riktning och plockar bort det enda väl fungerande exemplet på just detta.

Landstinget fungerar i detta fall som en skenande bulldozer som förstör allt i sin väg med en okänslighet som inte är mänsklig.

Etiketter: , , , ,

4 kommentarer

 1. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Landstinget styrs av S och MP!
  Kan tänka mig att de borttagna geriatrik läkarna på äldreboendena är ett besparing försök, för att ha råd med den privata vården??!!

 2. Sunt förnuft

  Håller med dig i din kritik mot de beslut som du tar upp. för min personliga del så har jag under en längre tid ifrågasatt landstinget, har de överlevt sig själva?
  Inte har de styrande mycket att vara stolta över och i de här fallen har du rätt att det är S + V som står vid skampålen.
  Dina slutsattser i övrigt är dock enligt min mening rätt skrattretande, framför allt i skenet av att du verkar ha intresse i samhällskunskap och idehistoria.Ett tipps läs lite mer av de böcker som finns med en anings, anings mera objekttivt synsätt.
  Nej, den stora orsaken till att landstinget ser ut som den gör är att det sitter politiker (självlärda?!) och bestämmer i frågor gällande vår medecinska problem. Säger sig självt att det inte kan gå bra, oberoende av partfärg.

 3. Håkan Rombe

  Svar till Sunt förnuft (2012-05-15 06:34)
  För likvärdig sjukvård i hela landet vore det bra om staten hade ansvaret för specialistvården. Kommunerna kunde ansvara för primärvården. Kommunerna tar över mer och mer av primärvården t ex hemsjukvården och samverkan mellan landsting – kommuner om äldrevård mm mm skapar bara en massa ineffektiv byråkrati. Jag håller med, skrota landstingen.

 4. Håkan Rombe

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2012-05-14 23:19)
  Landstingsföreträdare har i media sagt att det är för att öka likformigheten inom länet som geriatrikläkarna fråntogs uppgiften att sköta läkarmedverkan i Umeås äldreboenden. En bra gissning är kanske att även pengar är inblandade men jag har inget belägg för det. Den privat utförda sjukvården är i Västerbottens landsting unikt liten jämfört med andra landsting. Den skall heller inte vara dyrare än landstingsutförd sjukvård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.