Statens ansvar-Lantmäteriet bl a.

Staten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner t ex försvar, trafik, lantmäteri, rättsskipning mm. Skolan är väl outsourcad?
Vad jag erfarit är väntetiderna för lantmäteriförrättning mycket långa, upp till 2 år enligt hemsidan. Det ställer till det vill jag lova. I samband med generationsväxlingar blir det ofta fråga om lantmäteriförrättningar vid uppdelning av fast egendom. Jag vill ge ett gott råd, gör generationsväxlingen i mycket god tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet medför att äldre personer riskerar att dö innan förrättningen blir av. Mycket kan hända med hälsan på 2 år om man är gammal!
För min del tog det nästan ett år och det var efter en del tillmötesgående från Lantmäteriets personal. Jag är ju som en del vet talför.

Jag kan också tänka mig att det är ett problem för företag att i rimlig tid få lantmäteriförrättningar avklarade med de väntetider som finns vilket hämmar näringslivets funktion. Väntetider är slöseri med tid och pengar! Mina erfarenheter från 1970-80-talet är helt andra. Då var det inte fråga om att vänta i år utan månader, ett fåtal månader. Det var bara att boka tid på närmaste lantmäterikontor och så var processen igång. Nu är enligt mina erfarenheter det mesta centraliserat till Stockholm eller Gävle och Lantmäterikontoren är förbjudna för klienter (förr kunder) att besöka. Inga besökstider – ytterdörrarna låsta. Fort Knox?

Lantmäteriet är alltså ett ansvarsområde för våra rikspolitiker. Lantmäteriet finansieras med anslag från staten och inkomster från förrättningar. De oacceptabla väntetiderna är alltså riksdagens och riksdagsledamöternas ansvar. Undermålig finansiering innebär för få lantmätare. Politik handlar om mer än att sänka bensinskatter och utlova bidrag i parti och minut. Se först till att viktiga samhällsfunktioner fungerar! Sedan tar vi det andra.

Etiketter: , ,

4 kommentarer

 1. Lennart Sjögren

  Hej Håkan !
  Som fd Lyckselebo och fd utvecklingschef i lantmäteriet så tycker jag politiker i riksdagens civilutskott är engagerade i frågan om lantmäteriets långa handläggningstider. Här några exempel
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/lantmateriets-handlaggningstider-_H811290
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/digitaliserad-fastighetsbildning_H811921
  Men det viktigaste är att regeringen tar sitt politiska ansvar och genomför några av dom lösningar som olika aktörer föreslagit.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Jag tycker inte att långa väntetider, uppåt 2 år, är acceptabla för lantmäteriförrättningar. Inkomstsidan är anslag från staten och avgifter för förrättningarna. Man kan förstärka genom högre avgifter och/eller ökade statliga anslag för att kunna anställa fler lantmätare. Som jag skrev är det skadligt om affärer eller arvsskiften av fast egendom går i stå p g a långa väntetider. Jag har full förståelse för att vissa ärenden kan vara komplicerade och därför tar längre tid att handlägga. Jag hade en reservofficerskollega (I20) för länge sedan, Jim Widmark, som var chef för Lantmäteriet. Han dog dock alldeles för ung.

   • Lennart Sjögren

    Det är helt oacceptabla handläggningstider . Det tycker även ansvarigt statsråd. Lösningar har presenterats bl a i et antal riksdagsmotioner . Riksdagen har i ett tillkännagivande uppdragit till regeringen att utreda en lösning för att hantera dagens förrättningar rörande enskilda vägar .Tyvärr är sittande regering inte tillräckligt intresserad av att genomföra de olika förslag som presenterats . Men om folkopinionen ökar blir kanske även landets statsminister intresserad av frågan.

   • Lennart Sjögren

    Fastighetsbildningssystemet
    INLEDD GRANSKNING21 JANUARI 2021
    Riksrevisionen förbereder en granskning av fastighetsbildningssystemet.

    Fastighetsbildningen har stor betydelse för bland annat byggandet av bostäder och förvaltning av vägar, anläggningar och fastigheter. På senare tid har ett antal problemindikationer lyfts fram, såsom långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning, kompetensbrist och oklar rollfördelning mellan stat och kommun. Riksrevisionen avser att granska om systemet för fastighetsbildning är effektivt utformat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.