Etikett: väntetider

Statens ansvar-Lantmäteriet bl a.

Av , , 4 kommentarer 6

Staten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner t ex försvar, trafik, lantmäteri, rättsskipning mm. Skolan är väl outsourcad?
Vad jag erfarit är väntetiderna för lantmäteriförrättning mycket långa, upp till 2 år enligt hemsidan. Det ställer till det vill jag lova. I samband med generationsväxlingar blir det ofta fråga om lantmäteriförrättningar vid uppdelning av fast egendom. Jag vill ge ett gott råd, gör generationsväxlingen i mycket god tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet medför att äldre personer riskerar att dö innan förrättningen blir av. Mycket kan hända med hälsan på 2 år om man är gammal!
För min del tog det nästan ett år och det var efter en del tillmötesgående från Lantmäteriets personal. Jag är ju som en del vet talför.

Jag kan också tänka mig att det är ett problem för företag att i rimlig tid få lantmäteriförrättningar avklarade med de väntetider som finns vilket hämmar näringslivets funktion. Väntetider är slöseri med tid och pengar! Mina erfarenheter från 1970-80-talet är helt andra. Då var det inte fråga om att vänta i år utan månader, ett fåtal månader. Det var bara att boka tid på närmaste lantmäterikontor och så var processen igång. Nu är enligt mina erfarenheter det mesta centraliserat till Stockholm eller Gävle och Lantmäterikontoren är förbjudna för klienter (förr kunder) att besöka. Inga besökstider – ytterdörrarna låsta. Fort Knox?

Lantmäteriet är alltså ett ansvarsområde för våra rikspolitiker. Lantmäteriet finansieras med anslag från staten och inkomster från förrättningar. De oacceptabla väntetiderna är alltså riksdagens och riksdagsledamöternas ansvar. Undermålig finansiering innebär för få lantmätare. Politik handlar om mer än att sänka bensinskatter och utlova bidrag i parti och minut. Se först till att viktiga samhällsfunktioner fungerar! Sedan tar vi det andra.

Sjukvårdsköer och bilreparationsköer

Av , , Bli först att kommentera 7

Specialsjukvården i Sverige styrs genom ett nästan hundraprocentigt planekonomiskt system. Samhället via landstingen bestämmer över resurserna som tilldelas de olika specialiteterna utifrån erfarenhetssiffror och diverse opinioner. Erfarenhetsmässigt skapar planekonomi köer och missnöjda medborgare. I gamla Sovjetunionen var det i princip brist på allt i varierande grad med undantag för stridsvagnar och stridsflygplan.

Bilreparationer och service fungerar i moderna länder enligt marknadsekonomiska principer och man behöver inte i tidningarna läsa om medborgare som klagar över abnorma väntetider på uppåt ett år. Inte heller förekommer klagomål över dyra reparationer i medierna. Folk slantar upp tiotusentals kronor för reparationer utan att blinka.

Vad skulle man säga om följande ”löften” för väntetider för bilreparationer? Byte av växellåda inom 3 månader. Byte av kamaxel inom 3 månader. Renovering av ABS-bromsar inom 3 månader. Och vad skulle folk säga om det vore vanligt att dessa 3 månader ofta överskreds kraftigt? Vänta 1 år för reparation av ABS-bromsarna?

Det har ju i demokratisk ordning bestämts att specialsjukvården ska vara planekonomiskt styrd till 100 %. Man ska inte kunna köpa sig snabbare cancerbehandling eller höftledsoperation. När nu haveriet är fullständigt inom den offentliga vården vad avser väntetider borde det vara läge att fundera över ett visst mått av kundstyrning. Dö i onödan av jämlikhetsskäl känns som lite galet. Om man av olika anledningar inte vill finna sig i att vänta i ett år på en operation borde det vara möjligt att köpa  en snabbare behandling. Enligt min mening skulle ”orättvisan” vägas upp genom att större resurser läggs på specialsjukvård totalt sett och därigenom de idag förfärliga köerna sakta men säkert implodera över hela linjen.

Annars är det bara en sak som är helt säker. Oacceptabla väntetider kommer alltid att finnas för en stor del av de operativa ingreppen! Det är själva grundbulten i planekonomiska system.

Landstingspolitiker borde åtalas!

Av , , 1 kommentar 10

Återigen larmas det om orimliga väntetider på behandling av cancerpatienter. Skillnaderna mellan landstingen är också mycket stora. I TV får vi höra hur en människa med hudcancer fick beskedet att vänta 3 månader på behandling. Tack vare personlig fighting spirit lär hon ha fått behandling fortare. Det borde vara lätt att tänka sig den ångest som uppstår när man vet att man har allvarlig cancer med bl a risk för metastaser och ska vänta veckor och månader på start av behandling. Som läkarna säger, risken är stor att tillståndet försämras och metastaser uppstår så att sjukdomen tack vare det omänskliga sölandet blir obotbar. Vore det djur som plågas på detta sätt vore det fråga om åtal för djurplågeri. De landstingspolitiker som är ansvariga för detta borde då i rimlighetens namn åtalas för människoplågeri!

Överlevnad beror på i vilket landsting man bor. Rankar man efter den sammanvägda  väntetiden hamnar Västerbotten på 13:e plats av 21 landsting. Norrbotten ligger på 2:a plats och Värmland är sämst på 21:a plats och ett skräckexempel.Väntetiden för t ex tjocktarmscancer är i Dalarna 29 dagar och i Värmland 69 dagar. Så är det för samtliga cancerformer. Oacceptabla skillnader och de landsting som har kortaste väntetiderna har trots det oacceptabla väntetider. Väntetiden borde röra sig om 1 vecka för allvarlig cancer. Max!

Hur kan det nu bli på detta sätt? Svaret är att landstingen, 21 st, själva bestämmer sig för att ha dessa orimliga väntetider och dessa orimliga skillnader. Att besluta sig för att inte göra något är också ett beslut!! Staten kan utreda och avslöja orimligheterna och olikheterna och påtala dem och kanske använda morot och piska men är ganska maktlös eftersom sådana här galenskaper pågår i årtionden och sekler. Den rimliga slutsatsen är naturligtvis att landstingspolitikerna är inkompetenta att ansvara för specialistsjukvården. Bocken till trädgårdsmästare med andra ord. Den naturliga följden av detta är att avskaffa landstingens ansvar för specialistsjukvård och överföra den till staten.

http://www.svt.se/nyheter/val2014/har-ar-cancerkoerna-langst-i-hela-landet

Cancerångest

Av , , Bli först att kommentera 13

Lägg ned landstingen och låt staten ta hand om specialiserad sjukvård. Kommunerna kan ta hand om primärvården. Det har jag, och andra, länge hävdat. Pengarna som sparas in på landstingsbyråkrati kan användas till vård i stället. Hanne Kjöller i DN har skrivit en artikel som visar på det orimliga i att anförtro t ex behandling av cancerpatienter till landstingen. Det leder obönhörligen till oacceptabla skillnader i väntetider och behandling. Gå och vänta i 3 månader på behandling av livshotande cancer som hela tiden växer i kroppen. Smaka på det gott folk. Hur kul är det? Men sådan är verkligheten. Skillnaderna är stora mellan cancerformer i olika landsting. Vilket landsting man bor i kan vara skillnaden mellan liv eller död. Så ska det inte vara! http://www.dn.se/ledare/signerat/cancervarden-viktigare-varden-an-vardval/