Etikett: Lantmäteriet

Statens ansvar-Lantmäteriet bl a.

Av , , 4 kommentarer 6

Staten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner t ex försvar, trafik, lantmäteri, rättsskipning mm. Skolan är väl outsourcad?
Vad jag erfarit är väntetiderna för lantmäteriförrättning mycket långa, upp till 2 år enligt hemsidan. Det ställer till det vill jag lova. I samband med generationsväxlingar blir det ofta fråga om lantmäteriförrättningar vid uppdelning av fast egendom. Jag vill ge ett gott råd, gör generationsväxlingen i mycket god tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet medför att äldre personer riskerar att dö innan förrättningen blir av. Mycket kan hända med hälsan på 2 år om man är gammal!
För min del tog det nästan ett år och det var efter en del tillmötesgående från Lantmäteriets personal. Jag är ju som en del vet talför.

Jag kan också tänka mig att det är ett problem för företag att i rimlig tid få lantmäteriförrättningar avklarade med de väntetider som finns vilket hämmar näringslivets funktion. Väntetider är slöseri med tid och pengar! Mina erfarenheter från 1970-80-talet är helt andra. Då var det inte fråga om att vänta i år utan månader, ett fåtal månader. Det var bara att boka tid på närmaste lantmäterikontor och så var processen igång. Nu är enligt mina erfarenheter det mesta centraliserat till Stockholm eller Gävle och Lantmäterikontoren är förbjudna för klienter (förr kunder) att besöka. Inga besökstider – ytterdörrarna låsta. Fort Knox?

Lantmäteriet är alltså ett ansvarsområde för våra rikspolitiker. Lantmäteriet finansieras med anslag från staten och inkomster från förrättningar. De oacceptabla väntetiderna är alltså riksdagens och riksdagsledamöternas ansvar. Undermålig finansiering innebär för få lantmätare. Politik handlar om mer än att sänka bensinskatter och utlova bidrag i parti och minut. Se först till att viktiga samhällsfunktioner fungerar! Sedan tar vi det andra.

Att vara chef

Av , , 4 kommentarer 10

Jag hade en gång en chef i offentliga sektorn som hade väldig beslutsångest. Man fick vänta, vänta  på beslut..…. Vid ett besök på hens kontor kom vi att diskutera ledarskap. Hen hade en metod att klara sin arbetsdag sa hen varvid hen pekade på inkorgen där det var en rejäl trave. Om ärendena får ligga till sig, sa hen, kommer några att bli inaktuella och kan slängas och då sparade hen arbetstid. Ärendehögen avbetades automatiskt underifrån som av en osynlig hand. ”The invisible hand” som en tänkare skrev om marknadsekonomins funktionssätt. (Obs! Den tanken tillämpas inte på cancerköerna i Västerbotten, köerna avvecklar sig själva underifrån, folk dör!)

Lantmäteriet, en av våra basala och mycket viktiga samhällsfunktioner, har tydligen så bristande resurser att avstyckning, fastighetsbildning mm tar enorm och samhällsskadlig tid. Ansökan om avstyckning och fastighetsbildning har inte åtgärdats på snart ett år och vad värre är inget meddelande om när förrättningen kan ske. Största möjliga tystnad. Man läser i media att det finns för många bromsar i systemet när bostadsbristen diskuteras. Det gäller krångliga regler och väntetider för byggnadslov mm. Jag undrar om inte Lantmäteriets väntetider bidrar till detta.

Men det är väl som med försvaret, polisresurser, tullresurser, fängelseplatser etc. En stats basala uppgifter åsidosätts och val vinnes på fler lediga veckor och diverse bidrag till allt och alla. Är det så det fungerar?? Vad gör våra riksdagsmän åt situationen?

Tvingas fler myndighetspersoner och chefer i offentliga sektorn göra som min f d chef? Strunta i ärenden tills de blir inaktuella av alla möjliga orsaker t ex intagning på äldreboende eller DÖDEN!