Etikett: Statens ansvar

Statens ansvar-Lantmäteriet bl a.

Av , , 4 kommentarer 6

Staten ansvarar för viktiga samhällsfunktioner t ex försvar, trafik, lantmäteri, rättsskipning mm. Skolan är väl outsourcad?
Vad jag erfarit är väntetiderna för lantmäteriförrättning mycket långa, upp till 2 år enligt hemsidan. Det ställer till det vill jag lova. I samband med generationsväxlingar blir det ofta fråga om lantmäteriförrättningar vid uppdelning av fast egendom. Jag vill ge ett gott råd, gör generationsväxlingen i mycket god tid. Väntetiderna hos Lantmäteriet medför att äldre personer riskerar att dö innan förrättningen blir av. Mycket kan hända med hälsan på 2 år om man är gammal!
För min del tog det nästan ett år och det var efter en del tillmötesgående från Lantmäteriets personal. Jag är ju som en del vet talför.

Jag kan också tänka mig att det är ett problem för företag att i rimlig tid få lantmäteriförrättningar avklarade med de väntetider som finns vilket hämmar näringslivets funktion. Väntetider är slöseri med tid och pengar! Mina erfarenheter från 1970-80-talet är helt andra. Då var det inte fråga om att vänta i år utan månader, ett fåtal månader. Det var bara att boka tid på närmaste lantmäterikontor och så var processen igång. Nu är enligt mina erfarenheter det mesta centraliserat till Stockholm eller Gävle och Lantmäterikontoren är förbjudna för klienter (förr kunder) att besöka. Inga besökstider – ytterdörrarna låsta. Fort Knox?

Lantmäteriet är alltså ett ansvarsområde för våra rikspolitiker. Lantmäteriet finansieras med anslag från staten och inkomster från förrättningar. De oacceptabla väntetiderna är alltså riksdagens och riksdagsledamöternas ansvar. Undermålig finansiering innebär för få lantmätare. Politik handlar om mer än att sänka bensinskatter och utlova bidrag i parti och minut. Se först till att viktiga samhällsfunktioner fungerar! Sedan tar vi det andra.