Neutraliteten på tapeten

NEUTRALITETEN HAR TJÄNAT OSS VÄL! Detta ”stridsrop” eller snarare besvärjelse har jag hört så länge jag minns, men ingen har lyckats övertyga mig sedan jag började bli politiskt medveten i 12-årsåldern 1952. Den heta gröten NATO står på bordet igen och många tassar runt och känner sig illa berörda. Sveriges Riksdag beslutar nu enligt media att Sverige, precis som Finland redan gjort, tecknar ett optionsavtal med NATO om att snabbt bli Natomedlem om krigsfara hotar.
Sverige har aldrig varit neutralt sedan 1945! Ren lögn! Jag har upplevt många årtionden av förnekelse när det gäller vårt förhållande till NATO som är en försvarsförening för demokratiska stater i Europa och Nordamerika. Varje medlem i NATO, t ex Danmark och Norge, har beslutat att i demokratisk ordning och frivilligt söka medlemskap. Det har lärts ut i våra skolor sedan 1945 att Sverige är neutralt och att denna form av självstympning tjänat oss väl och är höjden av moral. Våra moralbegrepp blev ju ganska rymliga under andra världskriget när Nazityskland använde 40 % av vår järnvägskapacitet för ockupationen av Norge! I verkligheten har samarbetet med NATO och USA varit mycket intimt hela tiden på underrättelsesidan och vid utveckling av vapensystem. Sverige har via agenter i Baltstaterna (före befrielsen 1990) bedrivit spioneri mot Sovjetunionens krigsförberedelser. Ref Wilhelm Agrell. Under signalspaning helt lagenligt på internationellt vatten sköt Sovjetunionen på 1950-talet ned en DC 3:a varvid samtliga i besättningen omkom. Detta illdåd har Kreml förnekat ända tills kommunismen och Sovjetunionen brakade ihop i rök och damm kring 1990. Sovjetunionen har självklart bedrivit spionage mot alla demokratiska stater runt Östersjön och i övriga världen. Demokrati har ju alltid varit ett hot mot kommunistiska diktaturer.
Ryssland under den nye ”tsaren” Putin har på senare år attackerat omkringliggande stater och erövrat landområden i t ex Georgien och Ukraina. Vilka länder som kastade av sig oket i samband med kommunismens sammanbrott står på tur att ockuperas? Baltstaterna? I det hemliga tillägget till överenskommelsen Stalin-Hitler 1939 fick Sovjetunionen fria händer i östra Polen, Litauen, Lettland Estland och Finland. Stalin satte omedelbart igång och snart var alla länder och områden införlivade i det kommunistiska paradiset utom Finland som tog upp kampen militärt och lyckades behålla sin frihet till ett högt pris. Sovjetunionen fick också betala ett högt pris i form av mångdubbelt större förluster i stupade soldater och förlorad materiel. År 1990 hade Finland mycket bättre levnadsstandard än folket i Sovjetunionen vilket alla kunde se vid besök i ryska Karelen. Där hade tiden stått still i 46 år!
Frihet är värd att försvara och Sverige bör bidra efter förmåga. Kravet från NATO är 2 % av BNP till vårt eget försvar. Vi har under lång tid legat på runt 1 % vilket är oansvarigt och skandalöst. Nu segar vi sakta upp oss till 1,5 %. Minst 10 år tar det! Vill vi att gotlänningarna ska känna sig som riktiga svenskar och bli försvarade mot militära angrepp får vi snabba på. Putin tövar inte. Extra semestervecka och billig bensin får vänta!

Etiketter: , ,

2 kommentarer

 1. Brorson

  Du har helt rätt i att Sverige inte har varit neutralt sedan 1945, men du har ändå grundligt fel. Neutralitet är en hållning, som en icke-krigförande stat intar under krig. Och då är det krig i närområdet som avses, och inte krig i andra delar av världen, men det är klart att man kan vara neutral / icke neutral i förhållandena till de krigen också.

  Du blandar ihop neutralitet och neutralitetspolitik. Som före 2012 uttrycktes i formeln ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.” Som 2012 byttes mot ”alliansfrihet i fred syftande till handlingsfrihet i krig”. Denna handlingsfrihet utesluter inte att mer hjälp ges till ett krigförande land än vad som är tillåtet för en neutral stat. Det finns givetvis mellanlägen mellan neutralitet och krigförande, vilket utnyttjades av Sverige under Finska vinterkriget 1939 – 40.

  Sverige gav Finland mer hjälp än vad neutrala stater får göra. Mig veterligt påstod inte Sverige att landet var neutralt. Neutrala staters rättigheter och skyldigheter regleras i en konvention från 1907, som tilll stor del utarbetades av den svenska diplomaten Hjalmar Hammarskjöld med sikte på det väntande Första världskriget. Hammarskjölds syfte var givetvis att tillgodose neutrala staters intressen så långt som möjligt.

  Vilket var precis tvärtemot det som du nu skriver, att neutrala stater i stort sett inte har några som helst rättigheter, utan bara skyldigheter – att offra sig själva. Jag beskyller dig inte för att vara kommunist,, eftersom ingenting tyder på att du är det (snarare anti-kommunist), men du har svalt den sovjetiska propagandan mot Sveriges neutralitetspolitik med hull och hår. Allting som Sverige har gjort för att motstå ett eventuellt sovjetiskt angrepp har varit ”oneutralt” enligt denna propaganda.

  Får en alliansfri stat, vars politik syftar till neutralitet (eller handlingsfrihet) krig inte ens förbereda mottagandet av hjälp från ”fiendens fiende” om landet trots allt skulle bli angripet. Naturligtvis är sådana förberedelser tillåtna, förutsatt att de inte går så långt som till en i förväg bindande förpliktelse att gå i krig för andra skull. Ett krigförande land kan per definition inte vara neutralt, även fienden är angripare. I så fall har neutralitetspolitiken misslyckats.

  En viktig skyldighet för neutrala stater enligt konventionen 1907 är att ta betalt för alla varor och tjänster, som ges till krigförande länder. Har du tillgång till någon uppgift, som visar att Tyskland inte betalade för sin användning av svenska järnvägar under Andra världskriget? Menar du att Sverige borde ha vägrat? Hur hade det hjälpt Norge, som Sverige också hade blivit ockuperat?

  I själva verket hade Sverige skänkt bort så mycket krigsmateriel till Finland under vinterkriget, så att Sverige var i det närmaste försvarslöst, när Danmark och Norge ockuperades. Den verkliga lögnen var den svenska statsministern Per Albin Hanssons uttalande ”Vår beredskap är god”. Alla trodde på den lögnen, utom de svenska soldater, bl.a. min egen far, som skickades till norska gränsen, utan ammunition, för att försvara Sverige mot ett ev. tyskt anfall..

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Tack för ett informativt genmäle och jag har egentligen inget att invända. Fakta är fakta. Beträffande järnvägstrafiken under ww2 så betalade Nazityskland för sig. Mindre känt har varit det enorma lager av tysk krigsmateriel som fanns i Luleå. Det du är inne på i slutet av genmälet är vår betänkliga historia av misskötsel av vårt försvar. Nedrustningen de 15 åren före ww2 var ansvarslös. Man trodde under 1920-talet att den eviga freden hade kommit för att stanna. Samma misstag gjordes under 1990-talet, den eviga freden hade kommit för att stanna och vårt försvar reades ut intill sista spade och lastbil. Det problem vi nu står inför är att återigen bygga upp vårt försvar från bottenläge vilket av både praktiska och ekonomiska skäl tar uppåt 15 år. Neutraliteten är ett ord som getts nästan mytiska proportioner under minst 60 år. Ett honnörsord att ta till vid högtidliga tillfällen, t ex i valprogram och på 1.maj-plakat. Att ifrågasätta neutraliteten såsom vanligt folk uppfattar den har varit som att svära i kyrkan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.