Etikett: Option medlemskap i NATO

Neutraliteten på tapeten

Av , , 2 kommentarer 5

NEUTRALITETEN HAR TJÄNAT OSS VÄL! Detta ”stridsrop” eller snarare besvärjelse har jag hört så länge jag minns, men ingen har lyckats övertyga mig sedan jag började bli politiskt medveten i 12-årsåldern 1952. Den heta gröten NATO står på bordet igen och många tassar runt och känner sig illa berörda. Sveriges Riksdag beslutar nu enligt media att Sverige, precis som Finland redan gjort, tecknar ett optionsavtal med NATO om att snabbt bli Natomedlem om krigsfara hotar.
Sverige har aldrig varit neutralt sedan 1945! Ren lögn! Jag har upplevt många årtionden av förnekelse när det gäller vårt förhållande till NATO som är en försvarsförening för demokratiska stater i Europa och Nordamerika. Varje medlem i NATO, t ex Danmark och Norge, har beslutat att i demokratisk ordning och frivilligt söka medlemskap. Det har lärts ut i våra skolor sedan 1945 att Sverige är neutralt och att denna form av självstympning tjänat oss väl och är höjden av moral. Våra moralbegrepp blev ju ganska rymliga under andra världskriget när Nazityskland använde 40 % av vår järnvägskapacitet för ockupationen av Norge! I verkligheten har samarbetet med NATO och USA varit mycket intimt hela tiden på underrättelsesidan och vid utveckling av vapensystem. Sverige har via agenter i Baltstaterna (före befrielsen 1990) bedrivit spioneri mot Sovjetunionens krigsförberedelser. Ref Wilhelm Agrell. Under signalspaning helt lagenligt på internationellt vatten sköt Sovjetunionen på 1950-talet ned en DC 3:a varvid samtliga i besättningen omkom. Detta illdåd har Kreml förnekat ända tills kommunismen och Sovjetunionen brakade ihop i rök och damm kring 1990. Sovjetunionen har självklart bedrivit spionage mot alla demokratiska stater runt Östersjön och i övriga världen. Demokrati har ju alltid varit ett hot mot kommunistiska diktaturer.
Ryssland under den nye ”tsaren” Putin har på senare år attackerat omkringliggande stater och erövrat landområden i t ex Georgien och Ukraina. Vilka länder som kastade av sig oket i samband med kommunismens sammanbrott står på tur att ockuperas? Baltstaterna? I det hemliga tillägget till överenskommelsen Stalin-Hitler 1939 fick Sovjetunionen fria händer i östra Polen, Litauen, Lettland Estland och Finland. Stalin satte omedelbart igång och snart var alla länder och områden införlivade i det kommunistiska paradiset utom Finland som tog upp kampen militärt och lyckades behålla sin frihet till ett högt pris. Sovjetunionen fick också betala ett högt pris i form av mångdubbelt större förluster i stupade soldater och förlorad materiel. År 1990 hade Finland mycket bättre levnadsstandard än folket i Sovjetunionen vilket alla kunde se vid besök i ryska Karelen. Där hade tiden stått still i 46 år!
Frihet är värd att försvara och Sverige bör bidra efter förmåga. Kravet från NATO är 2 % av BNP till vårt eget försvar. Vi har under lång tid legat på runt 1 % vilket är oansvarigt och skandalöst. Nu segar vi sakta upp oss till 1,5 %. Minst 10 år tar det! Vill vi att gotlänningarna ska känna sig som riktiga svenskar och bli försvarade mot militära angrepp får vi snabba på. Putin tövar inte. Extra semestervecka och billig bensin får vänta!