Etikett: Brexit

Brexit Muahaha!

Av , , 1 kommentar 7

”Ta tillbaka kontrollen” ha ha ha. Var det TV-kontrollen? Storbritannien får väl be om internationell hjälp med att ordna mat och bensin till sin befolkning. T ex från EU! Brexit-gaphalsen Nigel Farage är tyst vilket tacksamt noteras.

När jag var liten hade vi ett sommarbarn från Stockholm för ca 75 år sedan som var en aning ouppfostrad. När någon ramlade och slog sig eller slog sig på tummen med hammare häcklade han genast hånfullt med orden ”Så kan det gå, så kan det gå”. Om denne nu mogne man lever kanske han utbrister, ”så kan det gå, så kan det gå”!

Jag antar att Skottland noga studerar kaoset i GB inför eventuell folkomröstning om att utträda ur Storbritannien och begära medlemskap i EU.

Brexit vojne vojne!

Av , , 1 kommentar 4

Storbritannien fortsätter sitt självskadebeteende. Theresa May kämpar för sitt partis framtida rykte efter förre premiärministern Camerons jättefadäs att genom  folkomröstning om EU lösa tories interna stridigheter i frågan. Cameron var nog helt säker på att britterna skulle rösta ja till EU i folkomröstningen men han kan inte ha insett vad buskpropaganda på sociala medier numera kan åstadkomma med god hjälp från främmande makt. Tragikomiskt är det att både Cameron och May är FÖR EU-medlemskapet men Theresa May tvingas dra lasset när EU-motståndarna i partiet gått i ide.

En viktig lärdom bör vara att inte ställa till med folkomröstningar i mycket komplicerade frågor. En annan lärdom är att folkomröstningsinstitutet inte bör användas för att lösa interna problem i de politiska partierna.

Jag hoppas att EU inte viker sig och börjar omförhandla det avtal som EU:s länder antagit. Låt Storbritannien ställa till det igen på Nordirland. De har ju lång erfarenhet av terrordåden och konflikterna där och terrorister har redan börjat röra på sig efter beslutet om utträde ur unionen. Återigen en fråga där man missbedömt nyttan av EU-medlemskapet.

I övriga Europa inklusive Sverige har den positiva inställningen till EU vuxit kraftigt. I Sverige är det enligt senare undersökningar bara ca 15 % som vill lämna EU. En extremt låg siffra. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är de svenska partier som vill lämna EU och de hade i valet 2018 sammanlagt 25,5 % av rösterna. Dessa siffror förklarar varför dessa partier numera tystnat ganska markant i Swexit-frågan. En bra taktik ibland att vara tyst! Men ändrar sig det gör de aldrig.

Krimsiffror i Katalonien

Av , , 1 kommentar 0

Det sägs att 90 procent vill att Katalonien bildar en ny stat. Valdeltagandet lär ska ha varit runt 40%. Många som vill fortsätta att tillhöra Spanien har inte deltagit i det olagliga valet som en protest. Opinionsundersökningar har visat på att ungefär 50 % vill lämna och 50 % vill vara kvar i Spanien. Våldsamheterna kanske inte har förbättrat Madrids position. Man kan se det som en speciell spansk historia och kanske inte ska blanda in den nationalism som ofta dyker upp  nu för tiden.

När långtgående förändringar sker med folkomröstningssiffror på t ex 51 % vill jag sätta ett stort frågetecken inför klokheten. Har alltid 51 % rätt att avsevärt försämra livet för 49%? När en folkomröstning 5 år senare kanske visar omkastade siffror?  Krimomröstningen är ett exempel på riggade omröstningar där få vågade rösta emot Putins vilja. Brexit är en annan omröstning som om 5 år kanske skulle ge ett helt annat resultat. Ska det vara så lätt att i grunden förändra tillvaron för nästan hälften av befolkningen i ett land?

BREXIT

Av , , 1 kommentar 1

Folket i Storbritannien röstade för Brexit. Detta kommer att påverka den brittiska ekonomins tillväxt negativt och därmed ge medborgarna en lägre framtida levnadsstandard. Bland lågutbildade, lågavlönade och arbetslösa var andelen som röstade för Brexit mycket stor. D v s de grupper som kommer att känna av den lägre tillväxten in på bara skinnet. De välbeställda som röstade för Brexit har väl råd att betala för förmånen att få känna sig suveräna och skita i andra. Många äldre som minns eller känner till konflikterna med Tyskland, Frankrike, Italien m fl under världskrigen har inte heller känt sig bekväma med vänskapen med dessa länder i EU. Den f d koloniala stormakten Storbritannien har har inte riktigt kunnat förlika sig med tanken att vara ett vanligt land i Europa och tillhörande Europa. Ett ödets ironi att kolonin Nordamerika i två världskrig har räddat kolonialmakten Storbritannien. Och Europa, undantagandes de länder som påtvingades kommunismen.

Nu har frågan genast uppstått hur länge Storbritannien kommer att vara Storbritannien. Skottland kommer med största sannolikhet att begära utträde ur Storbritannien och inträde i EU. Samma sak gäller Nordirland. Kanske London skulle bilda en egen stat och begära utträde ur Storbritannien??

Brexit är ingen bra sak för EU och processen för utträdet bör forceras för att minska skadeverkningarna. Camerons galna idé att utträdesprocessen ska utgå ifrån och anpassa sig till Torypartiets agenda med partimöte i oktober är just rena galenskapen. Torypartiet i Storbritannien ska inte tillåtas hålla Europa som gisslan i flera månader. Ut med dem snarast möjligt så att de får börja ”skörda frukterna” av utträdet. ”Frukterna” har för resten redan börjat med sjunkande pundkurser och aktiekurser. Köpkraft och pensioner påverkas etc etc.

Att folket alltid vet sitt eget bästa motsägs av att t ex despoten Adolf Hitler stöddes av mer än 90 % av tyskarna under andra världskriget. I Sverige röstade tre fjärdedelar mot införande av högertrafik. Folkomröstningen var rådgivande och klokt nog sket riksdagen i att följa folkomröstningsresultatet.