Etikett: Vattenfall

Kivra grr grr!

Av , , 7 kommentarer 8

Är en digital brevlåda som jag ej beställt men ändå får jag meddelanden från Vattenfall, Skatteverket m fl till något som kallas Kivra min digitala brevlåda. Är Kivra månne en statlig myndighet? Är jag tvångsansluten?

Problemet är att jag inte har beställt denna s k brevlåda. Jag har redan en digital brevlåda, min e-postadress!! Känns som jag är ockuperad mot min vilja. Vad händer om ett viktigt brev från Skatteverket hamnar hos Kivra och jag missar en viktig betalning eftersom jag vägrar skaffa mig inloggning i ett företag jag ej bett om? Jag har letat efter någon möjlighet att slippa detta Kivra-överfall på min integritet men se det undviker Kivra att informera om. Hur blir jag av med skiten som ofta hamnar i min egen digitala brevlåda?

Är Kivra möjligen ett dotterbolag till PostNord? Eller regeringen? Eller är det ett brevlådeföretag på Bahamas?

Jag vill ha min medborgerliga rättighet att välja vilka privata digitala postlådor jag vill vara medlem i. Punkt!

Vindkraftsomröstningen

Av , , 13 kommentarer 17

Omröstningen om vindkraft i Sorsele slutade med en liten övervikt av de röstande som inte vill ha vindkraftsutbyggnad med de många fasta jobb som tekniker mm som det skulle innebära. Antalet som röstade mot vindkraft motsvarar drygt 32 % av de röstningsberättigade så någon folkopinion mot vindkraft kan man inte tala om. Ungdomarna i Sorsele går miste om framtidsmöjligheter  i vindkraftsindustrin om fullmäktige skulle böja sig för ”folkopinionen” på 32 %. Ett klokt fullmäktige fattar ett självständigt beslut när opinionen emot är så liten.

Men ungdomarna i Sorsele kommun får väl göra som vanligt. Större delen av de studiebegåvade sticker som ett lämmeltåg ut ur kommunen. Att sitta och titta på utsikten ger inga löner och pensioner och ingen personlig utveckling heller.

Jag märker redan på kommentarer till omröstningen att felaktigheter och överdrifter lever kvar. Det handlar om argumentkataloger mot vindkraft som valsar runt på Internet. Markägarna eller kommunen kommer att få bekosta nedmontering och bortforsling av uttjänta verk. Det blir mindre älgkött i frysboxarna eftersom älgarna flyr. Älgjakt kommer mer eller mindre att omöjliggöras. Genom överdrivna perspektiv syns verken mycket större och närmare än de kommer att göra i verkligheten. Oväsendet kommer att bli förskräckligt. Flygande isbitar kommer att döda människor (trots att lösningar på problemet isbildning redan finns). Det mesta i eländeskatalogen är felaktigheter och grova överdrifter som levt ett eget liv i ett årtionde.

I verkligheten har älgar och renar setts ligga och idissla under vindkraftverk. Men det är så det är. Många människor som finns kvar i glesbygd ser ut att vara emot varje förändring av av det invanda och stillastående. Glesbygden blir glesare genom inbyggda mekanismer.  Vi äldre blir fler men dör ändå. Ungdomen sticker till centra som inte ser stillaståendet och det ödsliga som livets högsta. Barnafödandet sjunker och skolan har svårigheter att  få till en enda klass per årgång. Mitt i denna utveckling vill 32 % av de röstberättigade Sorseleborna säga nej till alla de jobb som Vattenfall utlovar. Sorsele hör till de kommuner som förlorat i särklass flest flest invånare i vårt land. Vill 32 % av Sorseleborna att den utvecklingen ska fortsätta? Jag hoppas att fullmäktige i Sorsele är klokare än så.

F d kommunalrådet Lennart Holmlund i Umeå har skrivit om folkomröstningen i Sorsele och han skräder inte orden. Jag håller med och rekommenderar läsning av det han skrivit. Klarspråk!

Vattenfalls svindlande affärer

Av , , 1 kommentar 14

Höjda nätavgifter med 20 % upprör med rätta Vattenfalls nätkunder. Övriga konsumentpriser ökar knapp något alls så det är sannerligen häpnadsväckande. Vattenfallsföreträdare hänvisar till investeringar i nätet för att uppnå högre leveranssäkerhet och det är säkert bra och nödvändigt men vi får ingen redovisning över vart pengarna går. Enligt SVT har nätbolaget en nettovinst på 2,5 miljarder på en omsättning på 10 miljarder.

Vattenfall är i särklass bland nätbolagen när det gäller prishöjningarna. Vattenfall ägs av staten som även tillsatt en kontrollmyndighet som ska ”övervaka” nätbolagen eftersom det råder 100 % monopol. Vi har inte en chans att byta nätbolag.

Staten fungerar alltså både som vinstmottagare och kontrollant vilket medför misstankar att staten-regeringen tänker mer på sin egen börs än på elkundernas börsar. En kontrollant som tar sin uppgift på allvar lär inte bli populär hos arbetsgivaren staten. Hur mycket av Vattenfalls abnorma prishöjning går till täckande av moderbolagets svindlande affärer på kontinenten. Var det 80 miljarder som försvann? Hur mycket av prishöjningarna går till modernisering av elnätet? Här bör vi konsumenter få en vederhäftig och begriplig  redovisning, gärna utförd av fristående revisionsbyrå.

Vi ska inte som konsumenter acceptera vinster på 25 % och täckande av moderbolagets kalkonaffärer på kontinenten!

Kärnkraftskramaren Björklund går i spinn

Av , , 6 kommentarer 5

Utvecklingen på elmarknaden har inte precis gynnat kärnkraftskramarna. Överskott på el och därmed billig el pressar Vattenfall som nu måste skära i sina kostnader. Prognoserna för flera år framåt visar på överskott på el och de låga elpriserna väntas fortsätta. Detta beror på flera saker. Elbesparande processer i industri och elsnålare apparatur i hushållen. Klimatförändringar, det går mindre el till uppvärmning. Lågkonjunktur och ekonomiska problem i Sydeuropa. Utbyggnad av miljövänlig el som t ex vindkraft och solkraft.

Något som Björklund med sin drabant Ullenhag aldrig nämner är nuvarande och framtida utbyggnad av elkabelnätet mellan EU-länderna. Här finns mycket mer att göra för att säkerställa el där den behövs och göra EU mindre sårbart. Är det vindstilla i norra Sverige blåser det alltid någon annanstans, i Sydsverige eller i mellan- och Sydeuropa. Samma med solkraft, alltid lyser solen någonstans i Europa.  Sådant pratar aldrig kärnkraftskramare om, förståeligt nog. Regeringens förslag på en marginell skattehöjning på kärnkraftsel kallar nu Björklund  för ”straffskatt på kärnkraft”. Det handlar om en skattehöjning på 17 % och senaste gången skatten höjdes var år 2008. Kan det vara 1 öre per kilowatt? Dråpslag?

Kärnkraften bär inte sina egna kostnader eftersom staten, vi, står för försäkringspremien och försäkringen. Vilket försäkringsbolag skulle våga teckna försäkring på kärnkraftverk? Fukushima är sedelärande. Slutförvaret av kärnbränsle är inte löst ännu i Sverige och kommer att kosta skjortan vilket motiverar skatt på kärnkraft. Kärnkraft är också en parentes i mänsklighetens historia. Den tar slut till slut.

Men nu idag går kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag i spinn när Vattenfall beslutar stänga 2 st gamla kostsamma reaktorer inom 5 år vilket sker på helt marknadsmässiga grunder. Det medför att kärnkraftskramarna Björklund och Ullenhag går miste om ”triumfkortet” att beslutet skulle hamna på Riksdagens bord. Alltså måste de storartade piruetterna spelas upp i TV och övriga massmedia. Mitt råd är. Släpp detta evinnerliga kramande av kärnkraft som numera inte alls är någon röstvinnare. Måste Folkpartiet byta ledning för att en ändring ska ske? Ja sannerligen är det nog på det viset.

Vattenfall tar reson

Av , , Bli först att kommentera 5

Angående avstängd el på äldreboendet Tranan i min föregående blogg. Erik Zakrisson Vattenfall i Umeå har ringt upp mig nu på morgonen och bett om ursäkt för handläggningen av den avstängda elen. Vattenfall kommer att se över rutinerna för abonnemangen på äldreboenden och även se över funktionen för tecknande av abonnemang på Vattenfalls hemsida. Min mor kommer att få kompensation för de olägenheter avstängningen medfört. Strömmen kopplades på i går eftermiddag kl 1625, enligt uppgift och UTAN avgift på 1600 kr. Detta hände efter mitt samtal med kundtjänsten i Umeå och medan jag satt hos mor i matsalen. Eftersom jag lämnade matsalen och åkte hem till Långsjöby efter kl 1700 upptäckte jag inte att elen då kopplats in. Det torde dock ha uppskattats av personalen. Det som har hänt har hänt och kan inte göras ogjort men jag är fullt nöjd med den uppgörelse som Vattenfalls representant och jag träffat nu på morgonen.

Vattenfall klipper el på äldreboende

Av , , 2 kommentarer 4

Fy för Vattenfall! När jag idag 8 oktober hälsade på mor på äldreboendet Tranan var det mörkt i lägenheten, ingen el överhuvudtaget. När säkringar kollats o s v ringde jag direkt Vattenfalls kundtjänst. Efter div tryckande 1, 3 o s v hamnade jag till sist hos en handläggare på kundtjänst i Umeå. På frågan varför strömmen brutits svarade han att det inte fanns någon abonnent. ( Mor har bott i lägenhet på Tranan sedan 15 maj och viss el har förbrukats hela tiden vilket Vattenfall borde ha upptäckt och att någon faktiskt bor i lägenheten). Strömmen klipps nu utan föregående varning till äldreboendet och i detta fall ingen varning heller till mor. Fullkomligt oacceptabelt!

Jag tecknade abonnemang för mors räkning på Vattenfalls hemsida i våras. På hemsideblanketten efterfrågades det vanliga, lägenhetsnr, personnummer, adress etc men också förutvarande lägenhetsinnehavares personnummer, i detta fall en avliden person. Abonnemangsavtalet gick inte att skicka iväg när jag lämnade förutvarande avlidna lägenhetsinnehavares  personnummer öppet i den avsedda rutan. Det är för övrigt obegripligt att Vattenfall efterfrågar sådana uppgifter eftersom Vattenfall redan har dem! För att få iväg avtalstecknandet fejkade jag därför ett personnummer på förutvarande lägenhetsinnehavare, om jag minns rätt med bara nollor, och ser man på då gick meddelandet iväg. Inga felmeddelanden! Jag kunde bocka av ärendet i åtgärdskalendern.

Sedan detta avtalstecknande på Vattenfalls egen hemsida har jag inte tänkt särskilt mycket på varför inga elräkningar synts till bland alla andra räkningar efter 1 juli när avtalet på mors förutvarande lägenhet löpte ut. Mor har veckovis och senast under en månad vistats på akutvårdsplatser på sjukstugan med ett synnerligen svårt hälsotillstånd varför andra bekymmer än brist på räkningar från Vattenfall har tagit upp anhörigas tid.

Jag påpekar för Vattenfalls handläggare i Umeå att strömmen skall kopplas på igen omedelbart eftersom sjukvård bedrivs i lägenheterna på äldreboendena. Då får jag det översittarmässiga svaret att det går för sig om mor slantar upp 1600 kronor, annars får mor och i detta fall även vårdpersonalen vänta till i morgon. Ren utpressning! Vattenfall har brustit i sina kundrelationer. Vattenfall borde ha rutiner för avstängning av el på äldreboenden. Vattenfalls hemsida är ett skämt eftersom den inte tycks fungera och kundtjänsten i Umeå tar inget ansvar för det.

Vattenfall kräver den åldriga och sjuka kunden på 1600 kronor för fel som Vattenfall själv har begått.

1. Hemsidans avtalstecknande har tydligen inte fungerat eller så har man schabblat bort avtalet internt.

2. Vattenfall stänger strömmen till en lägenhet i ett äldreboende utan föregående varning.

För dessa brister tar handläggaren på Vattenfall inget ansvar.  Så blir det när företag sitter på ett statligt monopol och kan behandla kunder på ovan beskrivet sätt.

Förmodligen finns avtalstecknandet på min dators logg någonstans och motsvarande borde finnas hos loggen på Vattenfall men jag är inte nog datakunnig för att börja leta i min dators innandömen. Den fantastiska personalen på Tranan (något helt annat än brukspatronsfasonerna på Vattenfall) lovar efter mitt samtal med Vattenfall att fixa vården med ficklampor och elström från annat håll i lokalerna.  Det finns faktiskt elhandelsföretag med utmärkt kundbehandling, t ex Storuman Energi!!

Efterskrift: En tanke slår mig. Kostar det 1600 kr att koppla in strömmen igen måste det väl kosta 1600 kr för Vattenfall att klippa strömmen. I stället för att slå en signal till personalen på äldreboendet. Inlärd hjälplöshet?? I servicebranschen heter det att ”kunden har alltid rätt”. Hos Vattenfall gäller devisen att ”kunden har alltid fel”! Även när Vattenfall helt uppenbart har dabbat sig!

Vattenfalls ”miljardförlust”

Av , , 17 kommentarer 5

Efter sjabblet med kärnkraftverk som står stilla när elbehovet är som störst behöver kanske Vattenfall lite medömkan från oss elkonsumenter. Nu påstår sålunda Vattenfall att en reaktor som stått stilla ett halvår p g a kvarglömd dammsugare kostar kärnkraftverket (som ägs av Vattenfall) 1,8 miljarder kronor.

Men hur är det nu med det?? Det bortfall av flera reaktorer p g a underhållsarbeten mm under den tid när förbrukningen är som störst medför höga elpriser eftersom de styrs av tillgång och efterfrågan på elbörsen. Om elpriset ökar p g a elbrist med t ex 20 % kan gissningsvis Vattenfalls intäkter öka med 10 miljarder. Eftersom mycket el produceras i övriga elproduceraande anläggningar som vattenkraft, oljekraft, kolkraft och vindkraft ger det Vattenfall enorma intäktsökningar.  10 – 1,8 = + 8,2 miljarder. Med andra ord, den som glömde dammsugaren i reaktorinslutningen  borde nog ges en bonus som är flerdubbelt högre än Nordeadirektörens och ges en rejäl pension i hundramiljonklassen.

Jag tycker inte att det massmedia nu förmedlar till oss konsumenter om Vattenfalls knägång p g a 1,8 förlorade miljarder ger oss hela sanningen. Är det skickligt utförd desinformation? Någon oberoende expert på elmarknaden borde ge sin syn på den påstådda "förlusten" satt i sitt sammanhang.