Etikett: Annie Lööf

Centern och platt skatt

Av , , Bli först att kommentera 1

Striden om centerns nya partiprogram sker i medierna vilket knappast är bra för någon. Vad jag förstår är förslaget om nytt partiprogram taget i en arbetsgrupp som inte Lööf varit medlem i. Tanken är antagligen att förslaget skall processas på vanligt sätt i styrelse och på partistämma. Det är ju brukligt i alla partier.

När katten är borta dansar råttorna på bordet och visst är Annie Lööf på semester i Thailand? En del ser i Lööfs bortovaro sin chans. Rätta mig om jag har fel.

Ska jag tycka något om förslagen som arbetsgruppen kommer med blir det följande korta kommentarer. Vi har sedan 1990 en tillfällig extra skatt på 20 % för dem som tjänar över en brytpunkt som för närvarande ligger på ca 340 000 i årsinkomst. Den tillfälliga skatten skulle hjälpa oss ur lågkonjunkturen i början av 90-talet. Vi har sedan dess haft många konjunkturer utan att den nu samhällsskadliga skatten avskaffats. Skatten har flera skadeverkningar varav den viktigaste är att skatten är en straffskatt på utbildning. I privat tjänst drabbas många av denna straffskatt redan i yrken som endast kräver gymnasiekompetens. Skatten minskar viljan att sträva efter ökade inkomster eftersom staten lägger beslag på större delen av en ökad inkomst. Den "underbara natten" i början av 1980-talet gav oss en skatt med mottot "hälften kvar". Sedan har detta motto naggats i kanten åtskilligt varav den extra statsskatten på 20 % är dråpslaget. Moderaterna på 1990-talet hade som mål att ta bort den tillfälliga extraskatten men nu är det totaltyst från det hållet. Våta-fingret-i-luften-politik som inte imponerar..

Många klarar sig undan extraskatten genom fifflande med bolag och omvandling av inkomst av tjänst till inkomst av kapital. Det gläder knappast dem som kämpat sig till höga examina och inte har den möjligheten. Eftersom straffskatten inverkar negativt på den svenska ekonomins funktion drabbar straffskatten även "fattiga".

Ett annat rubrikskapande förslag är tillåtelse av månggifte. Även om rubrikförfattarna är lite snett ute i detta fall så måste C klargöra att vi inte ska tumma på kvinnornas rättigheter. Där månggifte är tillåtet är kvinnornas ställning i samhället rent skandalös.

Fri invandring är en ren utopi. Vi tar redan emot flest flyktingar i Europa och slopad invandringsreglering skulle antagligen skapa kaos. Vi bör i stället satsa på integrering, utbildning och jobb för den volym som redan nu kommer hit. Med en åldrande befolkning måste vi antagligen också satsa mer  på arbetskraftsinvandring.

Slopad skolplikt låter inte bra. Jag hoppas att rubriken om detta är en missuppfattning. Rensa i stället upp bland friskolorna. Alla rapporter jag sett tyder på att många religiösa friskolor missbrukar reglerna och sysslar med indoktrinering som är väldigt svår att komma åt genom vanliga inspektioner från Skolverkets sida.

Men Annie Lööf måste hem och skapa ordning i klassen för nu är det "hela havet stormar". 

Annie Lööf och Jantelagen

Av , , 9 kommentarer 6

I landet lagom får man inte vara högt studerad och brainy och det gäller kanske också i centerpartiet. Är man dessutom ung och kvinna är risken för katastrof överhängande. Vad jag kan se har inte Annie Lööf gjort några större klavertramp och ändå har opinionssiffrorna sjunkit. Centern har trendmässigt gått tillbaka vilket började långt före Lööf. Man vinner inte längre några val i Sverige på att profilera sig som "bondeparti" när bönderna  är mindre än 1 % av befolkningen. Inte heller som glesbygdsparti eftersom glesbygdsbefolkningen är en utrotningshotad art. Centern har därför omorienterat sig och försöker nu vara ett marknadsliberalt parti med inriktning på mindre företag. Det är bara det att där trängs flera partier. Annie Lööf är så begåvad att hon borde ha en lång och lyckosam politisk karriär framför sig. Om det inte vore för JANTELAGEN som Sveriges folk tillämpar hårdare är de tio buden på Moses stentavla. I synnerhet i glesbygd och på landsbygd.  Alla borde påminnas om Jantelagen en gång per dag. Minst! Skriv ut den och sätt den på kylskåpsdörren!!

1. Du skall inte tro att du är något.

2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.

3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.

4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

5. Du skall inte tro att du vet mera än vi.

6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.

7. Du skall inte tro att du duger till något.

8. Du skall inte skratta åt oss.

9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.