Etikett: cancerköer

Att vara chef

Av , , 4 kommentarer 10

Jag hade en gång en chef i offentliga sektorn som hade väldig beslutsångest. Man fick vänta, vänta  på beslut..…. Vid ett besök på hens kontor kom vi att diskutera ledarskap. Hen hade en metod att klara sin arbetsdag sa hen varvid hen pekade på inkorgen där det var en rejäl trave. Om ärendena får ligga till sig, sa hen, kommer några att bli inaktuella och kan slängas och då sparade hen arbetstid. Ärendehögen avbetades automatiskt underifrån som av en osynlig hand. ”The invisible hand” som en tänkare skrev om marknadsekonomins funktionssätt. (Obs! Den tanken tillämpas inte på cancerköerna i Västerbotten, köerna avvecklar sig själva underifrån, folk dör!)

Lantmäteriet, en av våra basala och mycket viktiga samhällsfunktioner, har tydligen så bristande resurser att avstyckning, fastighetsbildning mm tar enorm och samhällsskadlig tid. Ansökan om avstyckning och fastighetsbildning har inte åtgärdats på snart ett år och vad värre är inget meddelande om när förrättningen kan ske. Största möjliga tystnad. Man läser i media att det finns för många bromsar i systemet när bostadsbristen diskuteras. Det gäller krångliga regler och väntetider för byggnadslov mm. Jag undrar om inte Lantmäteriets väntetider bidrar till detta.

Men det är väl som med försvaret, polisresurser, tullresurser, fängelseplatser etc. En stats basala uppgifter åsidosätts och val vinnes på fler lediga veckor och diverse bidrag till allt och alla. Är det så det fungerar?? Vad gör våra riksdagsmän åt situationen?

Tvingas fler myndighetspersoner och chefer i offentliga sektorn göra som min f d chef? Strunta i ärenden tills de blir inaktuella av alla möjliga orsaker t ex intagning på äldreboende eller DÖDEN!

Ködöden

Av , , Bli först att kommentera 2

NUS i Umeå är bästa regionsjukhuset på flera områden vilket är mycket bra. Dels för oss som bor i regionen och dels för Umeås attraktionskraft som universitetsstad. Under veckan har upprördheten däremot varit stor över de helt oacceptabla kötiderna för behandling i Sverige. En del ansvariga (eg. oansvariga) har försökt blanda bort korten genom att hänvisa till de ofta goda resultaten av behandlingarna i Sverige när kritiken gäller en helt annan sak nämligen processen fram till behandling. Troligen en medveten strategi av de ”oansvariga” för att klara sitt eget skinn. Med 21 landsting som gör lite som de vill blir det naturligtvis oacceptabla köer på sina håll och dessutom slöseri med resurser. Jag läste om en sällsynt cancertyp med 80-90 fall per år som behandlas på 20 sjukhus i Sverige. Fullständigt barockt!  För att få effektivitet och bästa kvalitet borde det räcka med 1-2 sjukhus i hela Sverige som inriktar sig på den cancertypen!

Många cancersjuka har vittnat om att de betraktas som objekt – inte som kännande människor. Patienter har uppmanats att själva söka behandling i andra landsting för att snabbare komma till behandling när det självklara borde vara att patienten aktivt hjälps med sökandet av den sjukvårdsinrättning som vid tillfället äger frågan. Men sådant ger väl inte klirr i det ekonomiska styrsystemet och då skiter man i det. För att få en effektiv nationell samordning och korta processtider från patientens första kontakt med sjukvården till igångsatt behandling av specialist kan vi inte ha specialsjukvården under 21 st landsting som prioriterar än hit än dit alltefter hur de lokala politiska vindarna blåser.

Problemet med köerna är till större delen en organisationsfråga! Gör som i Danmark där man kortat köerna till 1-2 veckor till igångsatt behandling. Men då gäller det att få tummen ur och då finns det anledning att vara pessimist. Det har nämligen larmats om oacceptabla köer i åratal och ytterst lite har hänt till patienternas fromma.

Erfarenheterna av lokalt styre för skola och vård har med eftertryck visat att det inte går att förena med nationella mål för bra skola och rättvis kvalificerad sjukvård utan orimliga köer med oacceptabelt mänskligt lidande som följd.

http://www.expressen.se/gt/cancersjuke-rickard-kampar–mot-varden/

http://www.expressen.se/gt/kronikorer/frida-boisen/boisen-nu-dor-nasta-mamma-i-vardkon/